Kişiler ve Kurullar

Baş Editör (Editor in Chief)

  1. Prof. Dr. Ibrahim Sirkeci, Regent's Üniversitesi Londra, Regent's Ulusötesi Araştırmalar Merkezi, İngiltere

Editörler (Co-Editors)

  1. Doç. Dr. Ali Tilbe, Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
  2. Doç. Dr. Mustafa Murat Yüceşahin, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak., Coğrafya Bölümü, Türkiye
  3. Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazgan, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye


Copyright © 2003-2016 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.