Cilt 2, Sayı 1 (2015)

Göç ve Edebiyat Özel Sayısı

Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

İçindekiler

Editörden

Editörden: Göç ve göçmen yazını üzerine PDF
Ali Tilbe, İbrahim Sirkeci 1-4
Önsöz: İki arada bir deredeki Türk’ün iç çekişi PDF
Nedim Gürsel 5-8

Makaleler

“Bin parçaya bölünmüş yüz” dünyasının sınırları genişlemiş bir dil, bellek ve mekân sürgünü Nedim Gürsel’de sürgünlük ve göçebelik halleri PDF
Medine Sivri, Sibel Kuşca 9-24
Şiirin Tanıklık Gücü: 1989 Zorunlu Göçünün Bulgaristan Türk Şiire Yansıması PDF
Hasine Şen 25-42
İtici ve çekici faktörler bağlamında iç göç: Gaye Hiçyılmaz'dan Fırtınaya Karşı PDF
Ayten Er 43-58
Türkiye'den Avrupa'ya göç ve göçmenlerin ürettikleri metinler PDF
Füsun Ataseven 59-68
Türk Edebiyatı Bağlamında Edebiyat-Göç İlişkisi ve Göçmen Edebiyatları Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Atıf AKGÜN 69-84
İki yazar ve bir sürgün kenti: Özlü ve Livaneli'de Stockholm PDF
İrfan Atalay 85-104
Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık adlı eserinde göç ve mekan unsurları PDF
Veysel Lidar 105-116
Göçmen edebiyatında din ve kimlik yansımaları -Fakir Baykurt’un Yarım Ekmek Romanında Din ve Gelenek- PDF
İsmail Güllü 117-145
Yahya Kemal’de yolculuk ve şiirin varoluş serüveni PDF
Pınar Aka 146-158

Değerlendirme ve İncelemeler

Kitap İnceleme: Migrants, Work and Social Integration, Women’s Labour in Turkish Ethnic Economy (Göçmenler, Çalışma ve Sosyal Entegrasyon, Türkiyelilerin Etnik Ekonomisinde Kadın Emeği) PDF
  159-166
Kitap İnceleme: Göç ve Uyum PDF
  167-170


Copyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.