Transnational Press London


Transnational Press London bağımsız akademik yayın kuruluşudur. TPLondon aşağıdaki hakemli uluslararası dergileri yayınlamaktadır:

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

ARION Comp. Stud. in Culture, Language & Literature - KARŞ. DİL, EDEBİYAT, ÇEVİRİ VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ARION – Journal of Comparative Studies in Culture, Language, and Literature 

ARION promotes the development of comparative literature internationally and in Turkey. The Journal will be published twice a year and aim to be open access. Arion will follow a strict double blind review policy.

ARION - KARŞILAŞTIRMALI

DİL, EDEBİYAT, ÇEVİRİ VE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ARION dergisi ülkemizde karşılaştırmalı edebiyatın gelişmesi ve bu alana yönelik çalışmaların yaygınlık kazanması adına başlattığımız bu çalışma, içinde yaşadığımız dünyanın farklı coğrafyalarındaki dil, edebiyat ve kültür araştırmaları hakkındaki güncel ve yenilikçi çalışmalardan haberdar olmak, bu çalışmaları daha geniş bir okur kitlesine yaymak, karşılaştırmalı edebiyat alanında uzman kişilere uluslararası entelektüel bir platform hazırlamak ve gerçekleştirilen çalışmaların daha fazla veri tabanında araştırmacılara “Açık Erişim Sistemi” özelliği ile kolay ve sınırsız bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacındadır.

ARION altı ayda bir elektronik olarak yayımlanan, erişime açık, çift-taraflı kör hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olmakla birlikte, diğer dillerden makalelere de yer verilecektir. Edebiyat, eleştiri ve kültür kuramları, karşılaştırmalı kültürel çalışmalar, karşılaştırmalı medya araştırmaları, karşılaştırmalı kültür ve düşünce tarihi, karşılaştırmalı mitoloji ve çeviri çalışmaları, sürgün ve göç edebiyatı, etnik azınlık edebiyatı, toplumsal cinsiyet araştırmaları, feminist kuramlar,  karşılaştırmalı popüler kültür, diğer kültürel ve sanatsal ifade biçimleri, yeni edebi eğilimler üzerine araştırmalar ve kültürel üretim süreçleri olmak üzere pek çok konuyla ilgili güncel ve özgün çalışmalara bünyesinde yer vermeyi amaçlamaktadır. 

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Göç Dergisi

Göç Dergisi

Göç Dergisi (GD) uluslararası, hakemli göç araştırmaları alanında uzman bir süreli yayındır. Göç Dergisi insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir. Göç Dergisi sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Göç Dergisi yeni, özgün ve yayınlanmamış bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. Bu bağlamda akademisyen, uygulayıcı ve politika üreticilerin katkılarını özellikle davet ediyoruz.

Göç Dergisi'nde insan hareketlililğinin ekonomik, toplumsal, coğrafi, kültürel, psikolojik, tarihsel, hukuki ve sağlık ile ilgili yönleri üzerine niteliksel, niceliksel veya karma yöntemleri kullanan özgün araştırmalar, kavramsal tartışmalar ve eleştiriler yayınlanmaktadır.

Makale hazırlama ve gönderi bilgisi

Makalelerin elektronik olarak bu sayfalardan gönderilmesini özellikle tavsiye ediyoruz ancak sorun yaşarsanız email ile aşağıdaki adrese de elektronik formatta gönderebilirsiniz: admin@tplondon.com

ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129

http://www.GocDergisi.com

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt