Political Participation in Alevi Diaspora in the UK

Keywords: Alevis, London, ethnic economy, diaspora, political participation

Abstract

Within migration flows from Turkey to Eurpoe it can be postulated that the UK has proportionally received more politically motivated migrants than other European destinations. The political migration from Turkey to the UK is marked with the catastrophic events that uprooted people such as 1971 coup d’état, 1978 massacres of Alevis in Maras and 1980 military coup d’état and is known to have peaked with the civil war in the 1990s in the Eastern provinces of Turkey. Hence the majority of the migrants from Turkey in the UK are Kurdish Alevis from eastern provinces such as Maras, Sivas, Kayseri and Tunceli. This research was conducted between September 2014 and September 2015. 60 individuals from Turkish speaking communities were recruited and semi-structured in-depth interviews were conducted. Interviews were transcribed and then analysed using tools of thematic data analysis. The findings indicated stronger interest in politics and higher level of political participation by Kurdish and Alevi participants. Hence this paper offers a detailedanalysis of political interest and political participation of Kurdish/Alevi community living in London. Three key areas are: i) how they organize themselves under the umbrella of British Alevi Federation; ii) their relationship with civil society organisations and ethnic economy, iii) their activities in order to create public interest and opinion in relation to what is happening in Turkey.

References

Ata, K. (2015). Bir Alevi MahallesininSiyasallıktanDinselliğeTarihselSeyri: Sivas Ali Baba Mahallesi, BirikimDergisi, 309-310, 126-136.

Başer, B. (2013). Diasporada Türk-Kürt Sorunu, İstanbul: İletişim Yayınları.

Bilecen T. (2016). Londra’da Gelişen Türkiyeli Etnik Ekonominin Sosyal Hayata Yansımaları, Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1714-1728.

Bilecen T. & Araz M. (2015). “Londra’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin etnik ve mezhepsel aidiyetlerinin siyasal tutum ve davranışlarına etkisi”, Göç Dergisi, 2(2), 189-207.

Brubaker, R. (2005). “The ‘diaspora’ diaspora”, Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.

Cao, L. (2003). “The Diaspora of Ethnic Economies: Beyond the Pale?”, William & Mary Law Review, 44 (4), 1521-1625.

Cohen, R. (1997). Global Diaspora, London: University of Washington Press.

Cohen, R. (2008). Global Diasporas, An Introduction, London: UCL Press.

Coşan, E.D. (2015). Almanya’daki Alevi Örgütlenmesi ve Kazanımları, BirikimDergisi, 309-310, 92-98.

Coştu, Y. (2009). “Londra’da Türklere Ait Dini Organizasyonlar”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(15), pp.77-100.

Çakır, R. (2010). Politik ‘Alevilik’ ilePolitik ‘Sünnilik’ Benzerlikler ve Zıtlıklar, (Eds. T. Olsson vd.) Alevi Kimliği, İstanbul: TarihVakfı Yurt Yayınları, 86-90.

Dedeoğlu, S. (2014). Migrants, Work and Social Entegration, Women’s Labuor in Turkish Ethnic Economy, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Demir, İ. (2012). Battling with Memleket in London: The Kurdish Diaspora’s Engagement with Turkey, Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(5), 815-831.

Erol, A. (2012). Identiy, Migration and Transnationalism: Expressive Cultural Practices of the Toronto Alevi Community, Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(5), 833-849.

Fennema M. &Tillie J. (2010). Political Participation and Political Trust in Amsterdam: Civic Communities and Ethnic Networks, Journal of Ethnic and Migration Studies, 25(4), 703-726.

Fullilove, M. (2008). World Wide Webs Diaporas and The International System, Lowy Institute for International Policy.

Giugni, M., Noémi M. & Matteo G. (2014). Associational Involvement, Social Capital and the Political Participation of Ethno-Religious Minorities: The Case of Muslims in Switzerland”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(10), 1593-1613.

Griffiths, D. (1999). Somali and Kurdish Refugees in London, Diaspora, Identity and Power, University of Warwick, Department of Sociology PhD thesis.

Gül, Z. (1999). DernektenPartiyeAvrupa Alevi Örgütlenmesi, Ankara: İtalik.

Hopkins, L. (2011). ‘I feel myself to be a world citizen’: negotiating Turkish and Alevi identity in Melbourne, Social Identities, 17(3), 443-456.

Karaosmanoğlu, D. (2013). Globalised Cuisine, Non-National Identities and the Individual: Staging Turkishness in Turkish-Speaking Restaurants in London”, Journal of Inter Cultural Studies, 34(4), 371-386.

Long, J., Hylton, K., & Spracklen, K. (2014). “Whiteness, Blackness and Settlement: Leisure and the Integration of New Migrants”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(11), 1779–1797.

Massicard, E. (2013). Türkiye’den Avrupa’ya Alevi HareketininSiyasallaşması, İstanbul: İletişimYayınları.

Öner, I.G.S. (2012). Ulus Ötesi Göç Sürecinde Dini Ağlar ve Öğeler, Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Pecoud, A. (2010). What is ethnic in an ethnic economy? International Review of Sociology, 20(1), 59-76.

Safran, W. (1991). Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return, A Journal of Transnational Studies, 1(1),83-99.

Sirkeci, I., Bilecen, T., Costu, Y., Dedeoglu, S., Kesici, R., Seker, B.D., Tilbe, F., Unutulmaz, O.K. (2016). Little Turkey in Great Britain. London: Transnational Press London.

Sirkeci, I. and Cohen, J. H. (2016). Cultures of migration and conflict in contemporary human mobility in Turkey. European Review, 24(3), 381-396.

Sirkeci, I., & Esipova, N. (2013). Turkish migration in Europe and desire to migrate to and from Turkey. Border Crossing, 3(1), 1-13.

Tatar, T. (2003). “Malatya’da Siyasi Katılım: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 331-350.

Zırh, B.C. (2015). “Alevi Diasporası: Yeniden Haricileşen Dahili Bir Mahrem Olarak Alevilik”, Birikim Dergisi, 309-310, 80-91.

Zorlu, M. (2015). “AKP Hükümeti’nin Alevi Politikası Odağındaki Dersim’de Cami ve Cemevi Girişimi”, Birikim Dergisi, 309-310, 148-156.

Internet Sources:
Alevi Haber, (2011). İngiltere’de Alevilik Dersi verilecek, Received from: http://www.alevihaber.com/ozel-haber/ingiltere-okullarinda-alevilik-dersi-verilecek.html?189db0, available on: 10 July 2011.

Alevi Net (2016). AİHM’in Alevileri haklı bulması samimi değil, Received from: http://alevinet.com/aihmin-alevileri-hakli-bulmasi-samimi-degil/, available on: 29 April 2016.

Bbc.co.uk (2016). EU referendum: Most London boroughs vote to remain, received from: http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36612916, available on: 30 Jun 2016.

Cumhuriyet, (2015). İngiltere’de Alevilik dini inanç olarak tanındı, Received from: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/382079/ingiltere_den_flas_cemevi_karari.html, available on: 6 October 2015.

Londra Gazete, (2016). İngiliz Parlamentosu Alevi Sekretaryası ilk etkinliğini gerçekleştirdi, Received from: http://www.londragazete.com /2016/03/23/ingiliz-parlamentosu-alevi-sekretaryasi-ilk-etkinligini-gerceklestirdi/, available on: 24 March 2016.

Londra Telgraf, (2016). Maraş’ta kurulan Mülteci kampına karşı Londra’da Basın Açıklaması”, Received from: http://www.telgraf.co.uk/marasta-kurulan-multeci-kampina-karsi-londrada-basin-aciklamasi-video.html, available on: 01 April 2016.

Londralı.com (2016). Ali Gül Özbek, Haringey'in Yeni Belediye Başkanı Seçildi, Received from: http://www.londrali.com/news_list/view/3042/ali-gul-ozbek-haringeyin-yeni-belediye-baskani-secildi, available on: 18 May 2016.

Olay Gazetesi (2016). Alevilerden Nüfus Sayımı Hamlesi”, Received from: http://olaygazetesi.co.uk/turk-toplumu/alevilerden-nufus-sayimi-hamlesi.html, available on: 10 May 2016.
Published
2016-10-17
Section
Articles