Romani People and the ‘Right to the City’: Gentrification in Fevzipasa, Canakkale, Turkey

Recep Volkan Öner, A. Aslı Şimşek

Abstract


Canakkale city centre has been home for many different ethnicities from the past to our present day. In time, the city centre was also defined as a protected area due to its historical and cultural value. However, major infrastructure, urban renewal, and transformation projects have emerged in the agendas of both public authorities and the private sector. Similar to the rest of the world, in Turkey, Romani people are amongst the first groups to face the discriminating and excluding effects of such projects. This study aims to explore the relationship between gentrification and the violation of Romani people’s ‘right to the city’ with a focus on the Romani neighbourhood of Fevzipasa, Canakkale. 


Keywords


Gentrification; right to the city; Romani rights; Turkey

Full Text:

PDF

References


Akkan, B. E. Deniz, M. B. & Ertan, M. (2011). Sosyal Dışlanmanın Roman halleri. EDROM-Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu-Anadolu Kültür (in Turkish).

Baştürk, F. N. (2015). Uygulama Örnekleri: Sulukule Kentsel Yenileme Projesi. Yasin M. & Şahin C. (eds.) Kentsel Dönüşüm Hukuku İstanbul: İstanbul Üniversitesi S.S.ONAR İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları pp. 285-313 (in Tukish)

Beauregard, R. A. (2015). Mutenlaştırmanın yarattığı kaos ve karmaşa. Smith, N. Williams, P. (eds.) Kentin Mutenalaştırılması. İstanbul: Yordam Kitap. pp. 56-83 (in Turkish).

Costes, L. (2009). Henri Lefebvre. Ellipses (in Frech).

Gezgin, E. (2016). Damgalanan mekânda yaşam: bir kentin ötekisi olmak. Phoenix (in Tukish).

Hardt, M. & Negri, A. (2013). Duyuru. Ayrıntı Yayınları (in Turkish).

Harvey, D. (2011). Umut mekânları. Metis Yayınları (in Turkish).

Kara, U. (2007). Türk hukukunda ayrımcılık yasağı ve Türk Ceza Kanunu’nun 122. maddesinin uygulanabilirliği. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 73, pp. 146-173 (in Tukish).

Lefebvre, H. (1970). La Révolution urbaine. Gallimard (in French).

Lefebvre, H. (1972). Le Droite â la ville. Éditions Anthropos (in French).

Lefebvre, H. (1973). La Survie du capitalisme. Éditions Anthropos (in French).

Lefebvre H. (1996). Writings on cities. Cambridge, MA: Blackwell.

Lefebvre, H. (2014). Mekânın üretimi. Sel Yayıncılık (in Turkish).

Marcuse, P. (2014a). Reading the right to the city. City, 18:1, 4-9. DOI: 10.1080/13604813.2014.878110 Received from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604813.2014.878110 available on: 11.08.2016

Marcuse, P. (2014b). Hangi kent, kim(ler)in hakkı?. Brenner, N.

Marcuse, P. and Mayer, M. (eds.) Kâr İçin Değil Halk İçin. İstanbul: Sel Yayıncılık. pp. 47-72 (in Turkish).

Marsh, A. & Danka, A. (2008). Biz Buradayız! Türkiye’de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi. EDROM-ERRC-hYd, pp. 53-109 (in Turkish).

Sangla, S. (2010). Politique et espace chez Henri Lefebvre. Unpublished doctoral dissertation, University of Paris VIII at Paris (in French).

Schmid, C. (2008). Henri Lefebvre’s theory of the production of space: towards a three-dimensional dialectic. Goonewardena, K. Kipfer, S. Milgrom, R. and Schmid, C. (eds.). Space, Difference, Everyday Life. New York: Routledge. pp. 27-46.

Yasin, M. & Şahin, C. (2015). Kentsel dönüşüm hukuku. İstanbul: İstanbul Üniversitesi S.S.ONAR İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları (in Tukish).

Yücel Dericiler, Ö. (2014). Sosyal haklar ve insan hakları hukuku çerçevesinde devletin yükümlülükleri: refah devletinin krizi ekseninde bir inceleme. Levha (in Tukish).

Zeybekoğlu Sadri, S. (2013). Kentsel dönüşüm ve kentte insan hakları. Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. pp. 1-17 (in Turkish).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Transnational Press London

Copyright © 2015-2017 Journal of Gypsy Studies / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.