Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

The literary legacy of the Ardalans

Farangis Ghaderi

Abstract


Classical Gorani literature is believed to be the oldest Kurdish literary tradition which under the patronage of the Ardalans developed into a “literary koinè” in the seventeenth and the eighteenth centuries. However, despite its antiquity and significance in the history of Kurdish literature, it has remained largely under-studied. It is against this backdrop that I offer an overview of Gorani literature, its history of development, and main literary characteristics in this article. Through extensive text analysis I examine the classical Gorani poetry for its major genres and forms and predominant themes and images. I study Gorani oral and written literature and their interactions, and the role it played in Kurdish poetic modernisation in the twentieth century.

Abstract in Kurmanji

Mîrasa edebî ya Erdelaniyan

Edebiyata goranî ya sunnetî wek kevntirîn kelepora edebî ya kurdî tê hesibandin, ku bi patronaja xanedana Erdelaniyan di sedsalên hevdeh û hejdehan de şiklê “koinèyeke edebî” wergirt. Lê belê, li gel qedîmî û girîngiya xwe bo dîroka edebiyata kurdî, heta niha kêm xebat li ser wê hatine kirin. Li ser vê paşxaneyê di vê gotarê de ez dixwazim giştiyekê li ser edebiyata goranî, li ser dîroka geşedana wê, û xasiyetên wê yên edebî yên serekî pêşkêş bikim. Bi rêya tehlîlên berfireh ên metnan ez dê cure û qalibên serekî û mezmûnên serdest ên edebiyata klasîk a goranî binirxînim. Herwiha behs dê bikeve ser edebiyata goranî ya devkî û ya nivîskî û têkiliya wan, li gel rola ku vê edebiyatê di nûjenkirina helbesta kurdî ya sedsala bîstan de gêraye.

Abstract in Sorani

Keleporî Edebîy Erdellanekan

Edebiyatî klasîkî goranî be kontirîn edebî kurdî dadenrêt ke le sedekanî hevde w hejde be pallpiştî Erdellanekan wekû zimanî edebî hawbeş geşey kird. Bellam be pêçewaney kewnî w girîngîy le mêjûy edebî kurdî da, lêkollînewey zor kemî le ser kirawe. Lem wutare be leberçawgirtinî em paşxane, edebî goranî, mêjûy geşesendinî w layene edebîye berçawekanî bas dekem. Le rêgey şîkarî deqî şî‘rî klasîkî goranî, janr û form û herweha têma w wêna serekîyekan şirove dekem. Em wutare herweha edebî zarekî w nûsrawey koranî w pêwendîyan û rollî le nûkirdinewey şî‘rî kurdî le sedey bîstem tawtwê dekat.


Keywords


Ardalan; Gorani; classical Kurdish poetry; Ahl-e Haqq; Kurdish epic; Gorani lyric

Full Text:

PDF

References


Anvar, L. (2010). The Radiance of Epiphany: The Vision of Beauty and Love in Hāfiz’s Poem of Pre-Eternity. In L. Lewisohn (ed.). Hafiz and the Religion of Love in Classical Persian Poetry (123–143). London: I. B. Tauris.

Bahrami, I. (2004). Introduction. In I. Bahrami (ed.). Shahname-ye Kurdi (13–52). Tehran: Entesharat-e Hirmand.

Behn, W. (1988). Bābān. Encyclopaedia Iranica. Online Edition. Available at http://www.iranicaonline.org/articles/baban-2 (last accessed 12 March 2016).

Bêsaranî. (1375/1996). Dîwanî Besaranî. H. Mela Salih (ed.). Sanandaj: Goran.

Bidlisi, Sh. Kh. (1964). Sharafnameh, Tarikh-i Mufassal-i Kurdistan. Tehran: Moassesse-ye Matbuʿat-e ʿElmi.

Blau, J. (1996). Kurdish Written Literature. In Ph. G. Kreyenbroek & Ch. Allison (eds.). Kurdish Culture and Identity (20–28). London: Zed Books.

Chamanara, B. (2013). An Investigation into the Kurdish Genre of the Shāhnāma and Its Religious Dimensions. Journal of Persianate Studies, 6(1-2), 163–177.

During, J. (1988). Barbaṭ. Encyclopaedia Iranica. Online Edition. Available at http://www.iranicaonline.org/articles/barbat (last accessed 20 April 2016).

Erdelan, M. (1946). Tarikh-e Ardalan. N. Azadpour (ed.). Sanandaj: Chapkhane-ye Bahrami.

Erdelan, M. (1998). ʿAqayed.ʿE. Merdûx (ed.). Stockholm.

Gerdî, ʿE. (1999). Serwa [Rhyme]. Hewlêr: Aras.

Erdelan, M. (2005). Sharʿiyat. J. Ahmadi Ayin (ed.). Hewlêr: Aras.

Erdelan, M. (2005). Dîwanî Mestûre. M. M. Ruhanî (ed.). Hewlêr: Aras.

Ghaderi, F. (2015). The Challenges of Writing Kurdish Literary History: Representation, Classification, and Periodisation. Kurdish Studies, 3(1), 3–25.

Ghaderi, F. (2016). The Emergence and Development of Modern Kurdish Poetry. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Exeter, Exeter.

Goran, M. (2004). Shahname-ye Kurdi: Javahirpush wa Bizhan-u Manizha [Kurdish Shahnameh: Javaherpush and Bijan and Manijeh]. I. Bahrami (ed.). Tehran: Hirmand.

Gunter, M. (2009). A to Z of the Kurds. Toronto: The Scarecrow Press.

Halm, H. (1982). Ahl-e Ḥaqq. Encyclopaedia Iranica. Online Edition. Available at http://www.iranicaonline.org/articles/ahl-e-haqq-people (last accessed 12 March 2016).

Hamzeh’ee, R. (1990). The Yarsan: A Sociological, Historical and Religio-Historical Study of a Kurdish Community. Berlin: Klaus Schwartz Verlag.

Hassanpour, A. (1998). The Identity of Hewrami Speakers: Reflections on the Theory and Ideology of Comparative Philology. In A. Soltani (ed.). Anthology of Gurani Kurdish Poetry (35–49). London: Soane Trust for Kurdistan.

Hassanpour, A. (1990). The Language Factor in National Development: The Standardization of the Kurdish Language, 1918–1985. Published Doctoral Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Hewramanî, M. E. (1981). Zarî Zimanî Kurdî le Terazûy Berawurd da [Kurdish Language from a Comparative Perspective]. Baghdad: Dezgay Roşinbîrî w Biławkirdnewey Kurdî.

Hewramanî, M. E. (2004). Gułzarî Hewraman, Zimannasî û Edebiyat [The Rose Garden of Hawraman: Linguistics and Literature]. Hewlêr: Aras.

Hooshmandrad, P. (2004). Performing the Belief: Sacred Musical Practice of the Kurdish Ahl-i Haqq of Guran. (Doctoral Dissertation). University of California, Berkeley.

Jayhunʹabadi, N. (1966-1971). Shahnamah-ʼi hhaqiqat: tarikh manzum buzurgan-i ahl-i haqq [The Book of the Kings of Truth: A versified History of the the Great Ones of the Ahl-e Haqq]. 2 vols. M. Mokri (ed.). Tehran: Institut Iran va Faranseh.

Kreyenbroek, Ph. G. (1992). On the Kurdish Language. In Ph. G. Kreyenbroek & S. Sperl (eds.). The Kurds: A Contemporary Overview (53–65). London: Routledge.

Kreyenbroek, Ph. G. (2010). Orality and Religion in Kurdistan: The Yezidi and Ahl-e Haqq. In E. Yarshater (ed.). A History of Persian Literature, Vol. XVIII, (70-89). New York: I. B. Tauris.

Leezenberg, M. (1993). Gorani Influence on Central Kurdish: Substratum or Prestige Borrowing? Institute for Logic, Language and Computation, University of Amsterdam, ILLC Pre-Publication Series X--93-03. Available at http://www.illc.uva.nl/Research/Publications/Reports/reportlist.php?Year=1993

Losensky, P. (2009). Sāqi-nāma. Encyclopaedia Iranica. Online Edition, 2009. Available at http://www.iranicaonline.org/articles/saqi-nama-book (last accessed 17 May 2016).

MacKenzie, D. (1961). Kurdish Dialect Studies. Oxford: Oxford University Press.

MacKenzie, D. N. (1965). Some Gorani Lyric Verse. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXVIII (2), 255–83.

MacKenzie, D. (2002). Gurāni. Encyclopaedia of Iranica. Online Edition. Available at http://www.iranicaonline.org/articles/gurani (last accessed 15 March 2016).

McDowall, D. (2007). A Modern History of the Kurds. London, New York: I. B. Tauris.

Mahmoudveysi, P., et al. (2012). The Gorani Language of Gawraju (Gawrajuyi), a Village of West Iran. Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag.

Mahmoudveysi, P. & Bailey, D. (2013). The Gorani Language of Zarda, a Village of West Iran. Texts, Grammar, and Lexicon. Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag.

Mela Salih, H. (2008). Mewlewî û Teqînewey Ziman [Mewlewî and the Explosion of Language]. Hewlêr; Aras.

Mewlewî,ʿE. (2003). Dîwanî Mewlewî. H. Goran & M. Hicazî (eds.). Sanandaj: Goran Publishers.

Minorsky, V. (1943). The Gūrān. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 11(1), 75–103.

Minorsky, V. (2012). Ahl-i Ḥaḳḳ. Encyclopaedia of Islam. Second Edition. P. Bearman et al. (eds.). Brill Online. Available at http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/ahl-i-hakk-COM_0026 (last accessed 2 March 2016).

Mohammadirad, M. & Tabibzadeh, O. (1393/2015). Wazn wa Qafiye, Do Meʿyar baraye Teʿin-e Qedmat-e Ashʿar-e Shafahi. Motaleʿe-ye Moredi dar Wazn wa Qafiye-ye Kalamat-e Yarsan [Metre and Rhyme as Two Criteria for Archaism of Oral Poetries: A Case Study of Metre and Rhyme in Yarsan Kalams]. Majale-ye Zaban Shenasi, 10(20), 1–16.

Mohammadpour, A. (2006). Mestûre û Badanewe bo Lîrîkay Erîstokratiyaney Farsî [Mestûre and turning to Persian Aristocratic Lyric]. In Bîranînê Mstûrey Erdelan [Commemorating Mestûre Erdelan], (159–176). Hewlêr: Aras.

Mokri, M. (1966). La légende de Bīžan-u Manīǰa: version populaire du sud du Kurdistan: en langue gouranie (Épisode du Shāhnāma, épopée iranienne). Paris: Klincksieck.

Mokri, M. (1967). Le chasseur de Dieu et le mythe du Roi-Aigle (Dawra-y Damyari). Wiesbaden: Harrassowitz.

Mokri, M. (1977). La Grande Assemblée des Fidèles de Vérité au tribunal sur le mont Zagros en Iran (Dawra-y Dīwāna Gawra). Paris: Klincksieck.

Morrison, G. (1981). Persian Literature (Belles-Lettres) from the Earliest Times to the Time of Jamī. In G. Morrison (ed.). History of Persian Literature from the Beginning of the Islamic Period to the Present Day, (1–83). Leiden, Koln: Brill.

Muhemmed, E. Q. (1990). Lîrîkay Şaêrî Gewrey Kurd Mewlewî (1806–82) [The Lyrics of the Great Kurdish Poet, Mewlewi]. Stockholm.

Muhemmed, K. R. (2004). Edebî Name Nusînî Kurdî [Kurdish Epistolary Literature]. Vol. 2. Hewlêr: Aras.

Oberling, P. (1988). Banī Ardalān. Encyclopaedia Iranica. Online Edition. Available at http://www.iranicaonline.org/articles/bani-ardalan-a-kurdish-tribe-of-northwestern-iran-now-dispersed-in-sanandaj-senna-and-surrounding-villages (last accessed 20 March 2016).

Paweyî, M. ‘E. (2004). Rawzatol Safa [The Garden of Purity]. In M. E. Hewramanî (ed.), Gułzarî Hewraman, Zimannasî û Edebiyat [The Rose Garden of Hawraman: Linguistics and Literature], (246–677). Hewlêr: Aras.

Qûbadî, X. (1348/1969). Xosrow û Şîrîn. M. Owrang (ed.). Tehran: Chāp-e Chehr.

Rieu, C. (1881). Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum. Vol. II. London.

Sefîzade (Borekeyî), S. (1990). Mêjûy Wêjey Kurdî [The History of Kurdish Literature]. Vol. 1. Bane: Enteshārāt-e Najī.

Sefîzade (Borekeyî), S. (1375/2006). Name-ye Sananjam ya Kalam-e Khazane [The Book of Saranjan or the Kalam of the Treasury]. Tehran.

Seydî Hewramî. (1971). Dîwanî Seydî. M. E. Kardoxî (ed.). Silêmanî: Çapxaney Kameran.

Sheyholislami, J. (2012). Kurdish in Iran: A Case of Restricted and Controlled Tolerance. International Journal of the Sociology of Language, 217, 19–47.

Soane, E. B. (1921). A Short Anthology of Guran Poetry. Journal of the Royal Asiatic Society, I, 57–81.

Soltani, A. (1997). Bêsaranî yan Mehzûnî? [Bêsaranî or Mehzûnî?]. In A. Soltani (ed.). Destnûsî kurdî û Farsî Sebaret be Kurd le Kitêbxanekanî Berîtanya [Kurdish and Persian Manuscripts in British Libraries], (19–28). Sweden: Çapî Erzan.

Suri, M. (1965). Sorudha-ye Dini-e Yarsan [Religious songs of the Yarsan]. Tehran.

Quran, Sura VII: 172. http://quran.com/7/172

Tafażżolī, A. (1988). Barbad. Encyclopaedia Iranica. Online Edition. Available at http://www.iranicaonline.org/articles/barbad-minstrel (last accessed 20 April 2016).

Xeznedar, M. (2001). Mêjûy Edebî Kurdî [The History of Kurdish Literature]. Vol. 1. Hewlêr: Aras.

Xeznedar, M. (2002). Mêjûy Edebî Kurdî [The History of Kurdish Literature]. Vol. 2. Hewlêr: Aras.

Xeznedar, M. (2003). Mêjûy Edebî Kurdî [The History of Kurdish Literature]. Vol. 3. Hewlêr: Aras.

Zeydanlıoğlu, W. (2012). Turkey's Kurdish Language Policy. International Journal of the Sociology of Language, 217, 99–125


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Transnational Press London

Copyright © 2012-2018 Kurdish Studies / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.