Göç ve hayatta kalma mücadelesi: İstanbul'da Azerbaycanlı kadın göçmenlerin hayatta kalma mücadelesi ve endüstriyel üretim - Survival of the excluded: Azerbaijani immigrant women's survival strategies and industrial work in Istanbul

Saniye Dedeoglu

Abstract


In recent years, Turkey has become a popular destination for the irregular migration of Azerbaijani people. Every year almost half a million Azeri come to Turkey for various reasons. However, most of these mi-grants seek employment in the large Turkish informal sector. This paper is an attempt to build the survival strategies of Azerbaijani migrants into the existing migration literature and show how these strategies can also be a way of generating a successful export industry in Turkey. In this re-gard, survival strategies developed by Azeri migrants in response to the Turkish migration regime, which is designed to exclude every migrant not considered somehow ethnically Turkish, include family migration, maximising family income while minimising the cost of daily family survival.

[IN TURKISH]

Son yıllarda Türkiye, Azerbaycan’dan gelen düzensiz göçmenler için cazip bir ülke haline gelmiştir. Her yıl neredeyse yarım milyon Azeri farklı nedenlerle Türkiye’ye gelmektedir. Fakat bu gelenlerin çoğu Türkiye’nin geniş enformel ekonomisinde istihdam imkanları aramaktadır. Bu açıdan, Türk etnik kökeninden gelmeyen hemen hemen tüm göçmeleri dışlama anlayışı üzerine kurulmuş göç rejiminde varolabilmek için geliştirilen yaşam mücadelesi yöntemleri, aile göçü, yaşam maliyetlerinin minimize edilmesi ve aile gelirinin maksimize edilmesidir. Bu yazının amacı Azerbaycanlı göçmenlerin yaşam ya da ayakta kalma stratejilerini ele alarak varolan literatüre katkı yapmak ve Azerilerin bu stratejilerinin Türkiye’nin en başarılı ihracat sektörlerinden birini yaratmak için katkı sağladığını göstermektedir.

Keywords


Azerbaycanlı göçü; yaşam mücadelesi; endüstriyel üretim; kadın emeği; Azerbaijani migration; survival strategies; industrial work; women’s labour

Full Text:

PDF

References


Benería, L. ve Roldán, M. (1987). The Crossroads of Class and gender: Industrial Ho-mework,Subcontracting and Household Dynamics in Mexico City, Chicago: University of Chicago Press.

Chant, S. (1996). Women’s roles in recession and economic restructuring in Mexico and the Philippines, Geoforum, 27(3): 297-327.

Chant, S. ve Radcliffe, S. (1992). Migration and development: the importance of gender, in S.Chant (ed.) Gender and Migration in Developing Countries, London: Belhaven: London, pp.1-29.

Datta, Kavita, Cathy McIlwaine, Yara Evans, Joanna Herbert, Jon May and Jane Wills (2006). Work and survival strategies among low-paid migrants in London, London: Queen Mary, University of London.

Elson, D. (1992). From survival strategies to transformation strategies: women’s needs and structural adjustment, in L. Beneria and S. Feldman (eds.) Unequal Burden: Economic Crisis,Persistent Poverty and Women’s Work, Boulder and Oxford: Westview Press.

Erder, S. (2007). ‘‘Yabancısız’ Kurgulanan Ülkenin ‘Yabancıları’’, in F. Aylan Arı (ed) Türkiye’de Yabancı İşçiler: Uluslar arası Göç, İşgücü ve Nüfus Hareketleri, İstanbul: Derin Yayınları.

Hagan, J.M. (1998). ‘Social networks, gender, and immigrant incorporation: resources and Constraints’, American Sociological Review 63: 55-67.

Gonzáles de la Rocha, M. (1991). ‘Family well-being, food consumption and survival strategies during Mexico’s economic crisis’ In M. Gonzáles de la Rocha and A. Escobar (eds) Social Responses to Mexico’s Economic Crisis of the 1980s, Center for US-Mexican Studies, UCLA, San Diego, 115-127.

IOM, (2001), Away From Azerbaijan, Destination Europe: Study of Migration Motives, Routes and Methods, Geneva: IOM.

Lordoğlu, K. (2005). ‘Türkiye’de Yabancıların Kaçak Çalışması ve bu Çalışmaya İlişkin bir Araştırma’ Toplum ve Bilim, 102:103-127,

Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Taylor, J.E. (1993). Theories of international migration: a review and appraisal, Population and Development Review, 19(3):431-466.

Sparr, P. (ed.) (1994). Mortgaging Women’s Lives: Feminist Critiques of Structural Adjustment London: Zed.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Transnational Press London

Copyright © 2003-2016 Migration Letters / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.