Sürdürülebilir Yasadışılık: İstanbul’da Gagauz Kadınlar - Sustainable Illegality: Gagauz Women in Istanbul

Bayram Unal

Abstract


This study deals with survival strategies of illegal migrants in Turkey. It aims to provide an explanation for the efforts to keep illegality sustainable for one specific ethnic/national group—that is, the Gagauz of Moldova, who are of Turkish ethnic origin. In order to explicate the advantages of Turkish ethnic origin, I will focus on their preferential treatment at state-law level and in terms of the implementation of the law by police officers. In a remarkable way, the juridical framework has introduced legal ways of dealing with the illegality of ethnically Turkish migrants. From the viewpoint of migration, the presence of strategic tools of illegality forces us to ask not so much law-related questions, but to turn to a sociological inquiry of how and why they overstay their visas. Therefore, this study concludes that it is the social processes behind their illegality, rather than its form, that is more important for our understanding of the migrants’ survival strategies in destination countries.

[IN TURKISH]

Bu çalışma özellikle eski Sovyetler Birliği’nden gelen ve kısa bir süre sonra yasadışı duruma gelen göçmenlerin Türkiye’deki kalış mücadelelerine odak-lanmaktadır. Bu göçmenler arasında da özellikle Gagauzların bu mücadele içer-isinde yasadışılık konumlarını yaşamsal bir strateji olarak değerlendirmelerinin mekanizmasına odaklanmaktadır. Türk olmalarından kaynaklı yaşamsal stra-tejilerin anlaşılmasında, bu grubun devlet-hukuk önünde farklı şekilde değer-lendirilmesi ve hukukun uygulamasından sorumlu olan devlet görevlileri ile olan ilişkide ayrıcalıklı bir konuma getirilmeleri üzerinde durulacaktır. Göçmen-lerin açısından konuya yaklaşıldığında, yasadışılıkla baş etme stratejilerinin varlığına, hukuki açıdan bakmamızdan daha çok, göçmenlerin kalış sürelerini yasal olmayan biçime niçin ve nasıl kaydırdıklarına odaklanmamız gerektiğini anlıyoruz. Çalışmanın en temel sonuçlarından birisi, farklı grupların yasadı-şılığının farklı hukuki çerçeveler ile belirlenirken, Gagauz göçmenlerin yasa-dışılıklarının, tamamı ile sosyal bir süreç içerisinden anlaşılabileceği ve bu süre-cin göçmenlerin yasadışılıklarının faydalı olduğu sürece sürdürüleceğidir.

Keywords


Yasadışılık; etnik işbölümü; yaşamsal stratejiler; İstanbul; Illegality; ethnic division; survival strategies; Turkey

Full Text:

PDF

References


Castles, S. (2000). "Immigration in the Age of Globalization." International Social Science Journal 165: 269-281.

Erder, S. (2000). Uluslararasi Gocte Yeni Egilimler: Turkiye Goc alan Ulkemi? Mubeccel Kiray Icin Yazilar. F. Atacan, F. Ercan, H. Kurtulus and M. Turkay. Ankara, Baglam Yayinevi: 235-261.

Erder, S. and S. Kaska (2003). Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey. I. O. f. Migration. Geneva, International Organization for Migration.

Icduygu, A. (2000). "The Politics of International Migratory Regimes: Transit Migration Flows in Turkey." International Social Science Journal 52(165): 357-367.

Icduygu, A. (2003). Irregular Migration in Turkey. R. a. P. Division. Geneva, IOM.

International Organization for Migration (1995). Transit Migration in Turkey. Budapest, IOM Migration Information Programme.

International Organization for Migration. (2000). Perspectives on trafficking of migrants. Geneva, International Organization for Migration.

Laczko, F., I. Stacher, et al. (1999). Migration in Central and Eastern Europe : 1999 review. Geneva, Iom.

Massey, D. (1987). "Do Undocumented Migrants Earn Lower Wages than Legal Migrants? No Evidence From Mexico." International Migration Review 21(2): 236-274.

Ministry of Interior , F.-S. D. (2002). 1995-2001 Yilinda Yakalanan Yasadisi Gocmenlerin Uyruklarina gore Dagilimi. Ankara, Interier Ministery, Foreigners Security Department: 3.

Nazpary, J. (2002). Post-Soviet Chaos. London, Pluto Press.

Turkish Treasury (2003). Number of People Applying for Working Permit. S. Branch. Ankara, Undersecretary of Turkish Treasury and Foreign Trades.

Unal, B. (2004). The New Patterns and The State: Construction of Illegality for Immigrants in Istanbul. Migration Between States and Markets. M. Martinelli. New York, Ashgate.

Unal, B. (2004). "Sermaye Olarak Yaş ve Eğitim Değerleri: Türkiye'de Ev İçi Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınlar Üzerine Karşılaştırmalı Bulgular." Sosyoloji Arastirmalari Dergisi 7(2): 137-161.

Yargitay (2004). "Kanunlar ve Yonetmelikler." from http://www. yargitay. gov. tr/ bilgi/kanun_liste/.

Yenal, D. (2000). The Making of an Informal Economy: the Blask Sea Region. Sociology. Binghamton, Binghamton University.

Yenal, D. a. K. T. B. (2006). African Migrants in Istanbul. A Demographic and Cultural Survey. Istanbul, Mirekoc.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Transnational Press London

Copyright © 2003-2016 Migration Letters / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.