Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Perceptions and newspaper coverage of Syrian refugees in Turkey

Filiz Göktuna Yaylacı, Mine Karakuş

Abstract


In this study we analysed the perceptions about Syrian refugees as reflected in the newspapers. A qualitative design based on content analysis was adopted in this research. The news on Syrian refugees appeared in Hurriyet, Yeni Safak and Cumhuriyet newspapers between 1 January 2014 and 31 December 2014 have been analysed. These were classified on the basis of themes, styles, main concepts, and photographs used. Our findings show that, the political standing of the newspapers and their attitudes towards the Turkish government strongly affect the ways they shape the news about Syrian refugees.


Keywords


Migration, Syrian refugees; Kobani; Ezidi; Refugee; Turkey; Newspapers

Full Text:

Download PDF

References


SGDD (2011). Askıdaki Yaşamlar & Algıdaki Yaşamlar Projesi, Sığınmacılar ve Göçmen-lerle Dayanışma Derneği.

Buz, S. (2008a). Türkiye Sığınma Sisteminin Sosyal Boyutu. TBB Dergisi, Sayı 76.

Buz, S. (2008b). Türkiye’deki Sıgınmacıların Sosyal Profili. Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 10 (4).

Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi

Çalhan, M. (2008). National and Religious Identities of Children of Iranian Asylum-Seekers in Kayseri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erdoğan, M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: Bilgi Üniversitesi

Gedik, M. (2009). Somalili Mültecilerin Sosyo-Kültürel ve Dinî Hayatları Üzerine Sosy-olojik Bir Araştırma (Konya Örneği). Yüksek Lisans Tezi Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Gölcü, A. (2009). Haber söyleminde medya-siyaset ilişkisi: 29 Mart 2009 yerel seçimleri. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 29, 81-101

Güçer, M.; Karaca, S.; Dinçer, O.B. (2013). Sınırlar Arasında Yaşam Savaşı Suriyeli Mültecil-er: Alan Araştırması. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Usak Sosyal Araştırmalar Merkezi, Usak Rapor No: 13-04

Kirişçi, K. (1996). Coerced Immigrants: Refugees of Turkish Origins since 1945, Interna-tional Migration, Vol.34, No, 3.

Kirişçi, K. (2014). Misafirliğin Ötesine Geçerken Türkiye’nin “Suriyeli Mülteciler” Sınavı. Çev: Sema Karaca. Brookings Enstitüsü & Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK).

Kolukırık, S. (2009). Mülteci Ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 1-20

Martin, P.L. (2002). Germany Managing Migration in the 21st Century. Working Paper CIIP-1. 2-35

Ongun, Ö. (2014). Uluslararası Habercilik ve Söylem: Türkiye'deki Gazetelerin Suriye İç Savaşını Yansıtma Biçimleri. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 20, 77-97

Öztekin, H. (2008). Haber Üretim Sürecinde Medyanın Ekonomi Politiği: Star Gazetesi Örneği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 32 (1), 129-144

Şen, A.F. (2013). Medyanın Savaş Söylemleri: Barış Gazeteciliği Perspektifinden Anaakım Ve Alternatif Haber Medyasında Suriye Sorunu. Selçuk İletişim, Cilt 8, Sayı 1, s. 164-175.

Ünal, S. (2014). Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: “Öteki” Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken-Journal of World of Turks, 6 (3),

Vardal, Z.B. (2015). Nefret Söylemi ve Yeni Medya Maltepe Üniversitesi · İletişim Fakülte-si Dergisi. 2(1), 132-156

Yücebaş, M. (2015). Gaziantep yerel basınında Suriyeli imgesi: Yeni taşranın yeni suskun-ları: Suriyeliler. Birikim, 311, 38-41

Websites:

UNHRC Asylum Trends (2013): Levels and Trends in Industrial Countries, bkz, Tablo:2, s.12, http://wwwunhcr.org/5329b5a9.html.

UNHRC Mid-Year Trends 2013, bkz, Şekil 3, ss.6 ve 7, http://unhrc./52af08d26.html

http://www.unhcr.org.tr/MEP/index.aspx?pageKey=MulteciKimdir 2011

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 reached on 02.09.2015).

http://www.unhcr.org.tr/?content=648 reached on 18.07.2015

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29098215.asp reached on 18.07.2015


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Transnational Press London

Copyright © 2003-2016 Migration Letters / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.