Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri

Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri

Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri
Hazırlayanlar: Ali Tilbe & Sonel Bosnalı

Bu kitabın basılı kopyalarını satın almak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

karton kapak paperback | ISBN: 978-1-910781-34-0 :
Lulu'dan satın al | CS'den satın al | Amazon'dan satın al
Kitabın PDF kopyasını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Download PDF copy from the links below :

Ali Tilbe ve Sonel Bosnalı bu derlemede Türk Göç çalışmalarına ve genel olarak ilgili yazına yeni bir soluk getiriyorlar. Yazın ve kültür alanlarında göç, göçmen, göçmenlik ve ilgili temaları inceleyen 13 makale alana önemli ve ilginç katkılar sunuyor. Göç bireyin veya topluluğun kendi kararıyla gerçekleştirildiği için, bir bakıma, gönüllü göç olarak nitelenebilir. Ancak bazı durumlarda, birey veya topluluğun bulunduğu yeri terk edip başka bir yerde yaşamını sürdürmesi zorunlululuğu bir siyasal yaptırım olarak dayatılabilir. Zorunlu göç olarak adlandırılan bu durumlardan ilki, “sürgün” (İng. exile) olarak betimlenen, “ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimsedir”. Bu denli insanla özdeşleşmiş, insan yaşamının her boyutunu ilgilendiren bu önemli olgunun, kültürel ve özellikle de yazınsal açıdan incelenmesi, göç olgusunu daha iyi anlamamız açısından büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede göç olgusu ekseninde bir dizi yazın inceleme çalışmasını okurlarla buluşturuyoruz. Bu derlemedeki çalışmaların erken versiyonları Türk Göç Konferansı'nda Viyana Üniversitesi'nde sunulmuş bildirileri kapsıyor. 2016 yılında Viyana'da gerçekleşen Göç Konferansı, 2017 yılında Atina'da Harokopio Üniversitesi kampüsünde.

KAPAK PDF
İÇİNDEKİLER PDF
Hazırlayanlar hakkında
Önsöz
Ali Tilbe & Sonel Bosnalı
Bölüm 1. Göç Kültürü ve Çatışma Modeli Bağlamında Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm'üne Bir Bakış
Ali Tilbe
Bölüm 2. Öznenin Arada Bir Yerde Kayboluşu: Bilinmeyene Göç
Ayşe Kıran
Bölüm 3. Doğu’dan Uzakta Öteki Adam
Duygu Öztin Passerat
Bölüm 4. Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Teması: Ramiz Aydın Örneği
Ferhunde Küçükşen Öner
Bölüm 5. Fransız Çocuk Yazınında Göç Örneği: Buranın Çocukları Başka Yerlerin Anne-Babaları
İrfan Atalay
Bölüm 6. Türk Sinemasında ‘Dış Göç’ün Temsili
Levent Yaylagül & Nilüfer Korkmaz Yaylagül
Bölüm 7. Çatışma ve Göç Kültürü Modeli Bağlamında Bir Roman Okuması: Le Clézio’nun Göçmen Yıldız’ı
Kamil Civelek
Bölüm 8. Göç ve Sürgün Olgusunun Kültür Aktarımında ve Kültürlerarası / Karşılaştırmalı Edebiyatta Yeri ve Önemi
Medine Sivri
Bölüm 9. Aykırı Bir Yazarın Göçmen Oğlu: Vadim Andreyev’in “Bir Yolculuk Hikâyesi”
Mehmet Özberk
Bölüm 10. Sürgünlük Edebiyatı Bağlamında Bir Sürgün, Şakir Bilgin ve “Sürgündeki Yabancı” Romanı
Nesîme Ceyhan Akça
Bölüm 11. Edebiyat ve Göç Yanılsaması
Semran Cengiz
Bölüm 12. Bulgaristan Türk Göçmenlerinde Dil Değinimi
Sonel Bosnalı & Zehra Şafak
Bölüm 13. Araf’taki Edebiyat
Şahbender Çoraklı

CREDITS: Cover Image: Dalila Özbay - Cover Design: Gizem Çakır

Transnational Press London | All rights reserved