Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler - 1, Yayına hazırlayanlar: Pınar Yazgan, Fethiye Tilbe

Türk Göçü 2016 - Seçilmiş Bildiriler 1

Türk Göçü 2016 - Seçilmiş Bildiriler 1
Yayına Hazırlayanlar: Pınar Yazgan ve Fethiye Tilbe

Bu kitabı satın almak için aşağıdaki linkleri takip ediniz.

karton kapak | ISBN: 978-1-910781-36-4 :
Lulu'dan satın al | CSpace'ten satın al | Amazon'dan satın al
Dijital versiyonuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

Viyana’daki 4. Türk Göç Konferansında titiz bir hakem sürecinin ardından 72 oturum 2 workshoptan oluşan bir konferans programı oluşturulmuştur. 350 sözlü sunum 400 yazar tarafından dünyanın çeşitli ülkelerden katılımla gerçekleştirilmiştir.
4. Türk Göç Konferansında sunulan seçme bildiri metinlerinin bir kısmı revize edilerek ve genişletilerek çeşitli ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlandı. Bu derlemede sizlere konferansta sunulan bildirilerden bir seçki daha sunuyoruz. Bu bildiri derlemesi göç alanında temel alanlar çerçevesinde dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm de Göç, Ekonomi ve Sosyal Politika, ikinci bölümde Göç, Kimlik Ve Diaspora, üçüncü bölümde Kentleşme, Siyaset ve Göç Politikaları ve dördüncü bölüm ise Tarih, Sanat ve Göç başlığı altında çeşitli çalışmalar yeralmaktadır. Umuyoruz ki bu çalışmalar da Türkçe göç yazınının gelişmesine mütevazi bir katkı olacaktır.

KAPAK PDF
İÇİNDEKİLER ve KÜNYE PDF
Giriş
Pınar Yazgan, Fethiye Tilbe

BÖLÜM I. GÖÇ, EKONOMİ ve SOSYAL POLİTİKA

BÖLÜM II. GÖÇ, KİMLİK ve DİASPORA

BÖLÜM III. KENTLEŞME, SİYASET ve GÖÇ POLİTİKALARI

BÖLÜM IV. TARİH, SANAT ve GÖÇ

CREDITS: Cover Photo: Arif Bektaş - Cover Design: Gizem Çakır

Transnational Press London | All rights reserved