Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler - 2 Yayına hazırlayanlar: Pınar Yazgan, Fethiye Tilbe

Türk Göçü 2016 - Seçilmiş Bildiriler 2

Türk Göçü 2016 - Seçilmiş Bildiriler 2
Yayına Hazırlayanlar: Pınar Yazgan ve Fethiye Tilbe

Bu kitabı satın almak için aşağıdaki linkleri takip ediniz.

karton kapak | ISBN: 978-1-910781-39-5 :
Lulu'dan satın al | CSpace'ten satın al | Amazon'dan satın al
Dijital versiyonuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

Bu kitapla 4. Türk Göç Konferansı’nda sunulmuş bildirilerden dördüncü derlemeyi okurlarımıza sunuyoruz. Göç ve göçmen kavramlarının ve göç etme deneyiminin yazın ve kültüre yansımalarını tartışan 16 makalede Amin Maalouf’tan klasik Türk edebiyatına geniş bir yelpazeden incelemeler paylaşılıyor. Bu bildiriler Toplamda 76 oturum, panel ve çalıştay ile dört gün süren Viyana’daki dördüncü konferansta 400 dolayında katılımcı tarafından sunulan 300 kadar bildiriden seçildi. 20’den fazla ülkeden, ekonomiden antropolojiye, sosyolojiden tıbba çok çeşitli disiplinlerden Türk göçüne ilişkin çok sayıda çalışma dört gün boyunca tartışıldığı konferansta göç ve güvenlik, toplumsal cinsiyet, kamu yönetimi, geri dönüş göçü, hukuk, siyasi katılım, diyaspora, medya gibi konular yanında göç kültür ve yazın üzerine de çok sayıda bildiri sunuldu.

CREDITS: Cover Photo: Erem Kansoy - Cover Design: Gizem Çakır

Transnational Press London | All rights reserved