: Türk Göç Konferansı Prag'da görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi

Turkish Migration Conference 2015

TMC 2015 plenary session

Türk Göç Konferansının üçüncüsü, Çek Cumhuriyeti, Prag Charles Universitesi’nde Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda araştırmacının katılımıyla 24-28 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleşti.

 

Suriyeliler ve Türkiye’deki öteki göçmenler üzerine birçok çalışmanın yanı sıra, insan hareketliliği, çatışma, krizler ve dünyadaki Türk göçmenler ve diaspora toplulukları ve göç ve göçmen edebiyatı üzerine araştırmaları içeren tartışmalarla büyük bir beyin fırtınasına ev sahipliği yaptı. Konferans, Cumartesi akşamı Prag Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Belediye Binasında bulunan Plzenska Restaurant'ta harika bir geleneksel Çek akşam yemeği ile sona erdi.

Konferans Başkanı ve Londra Regent’s Üniversitesi Ria Financial Profesörü olan İbrahim Sirkeci şunları söyledi: "Biz, bir bilimsel etkinliği daha başarılı bir biçimde gerçekleştirmiş olmamızdan ötürü gurur duyuyoruz. Bu, bizim göç alanındaki araştırmacıların bilimsel çalışmalarını içten ve dürüst bir biçimde paylaşımını teşvik ettiğimiz bir bağımsız ve tarafsız bir konferans ve dört yıldır aynı iyi niyet ve güzellikte sürdürüyoruz”. Konferans dizisinin bu üçüncüsü, tüm dünyadan 200'ün üzerinde katılımcıyı Prag Charles Üniversitesinin tarihsel Jinonice kampüsünde buluşturarak yaklaşık 140 bildirinin sunumuna tanıklık etti.

Üç günlük konferans, göç çalışmalarının iki uzmanı tarafından yapılan açılış konuşmaları ile Perşembe sabahı başladı. Princeton Üniversitesi'nden Profesör Douglas Massey ile Southern Methodist Üniversitesi'nden Profesör Caroline Brettell düzensiz göç, göç eğilimleri, vatandaşlık, kuram geliştirme konularını tartıştılar. Her ikisi de ABD’den çeşitli niteliksel ve niceliksel çalışmalardan söz ettiler.

California Davis Üniversitesi Profesörü Philip Martin ve Ohio State Üniversitesi'nden Profesör Jeffrey Cohen Avusturya'da Danube Üniversitesi'nden Profesör Gudrun Biffl başkanlığında bir yuvarlak masa toplantısında konuştular. Onlar göçü yönetmenin zor olduğunu ve bu konuda hiçbir kesin yanıtın olmadığını ileri sürdüler. Profesör Cohen ile Profesör Sirkeci büyük ilgi gören sunumlarında, insan hareketliliğini anlamak için, insan güvenliği ve çatışma temelli bir yaklaşım ortaya koydular.

Kürt Çalışmaları dergisinin editörlüğünü yürüten başka bir düzenli katılımcı ve oturum başkanı olan Dr. Welat Zeydanlioglu; "sunulan bildirilerin niteliğinin alan için olumlu ve umut verici olduğunu" söyledi. Çalışmalar, hepsi Londra Regent’s Üniversitesi’nden Dr. Tuncay Bilecen, Dr. Rauf Kesici, Dr. Ali Tilbe, Prof İbrahim Sirkeci, Araştırma Görevlisi Fethiye Tilbe ile Sakarya Üniversitesi’nden Pınar Yazgan; "okuyan sunuldu ve yorumlama "Türkiye'den göç eden Kürt göçmenlerin deneyimlerinde çok açıkça görülen nüfus hareketleri ve süreçlerinin dinamik yapısını anlamak için çatışma yaklaşımıyla, insan hareketliliğinin yorumlanmasının ve incelenmesinin önemini” vurgulayan birbirleriyle bağlantılı bir dizi çalışma sundular.

Konferans eşbaşkanları ve yerel düzenleme kurulu üyeleri, Prag Charles Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Wadim Strielkowski ile Inna Cabelkova; “son yıllarda Doğu Avrupa'da Türk göç çalışmalarının artan önemini” vurguladılar. Fakülte Dekan Yardımcısı açılış toplantısında katılımcılara hoş geldiniz dedi.

Türk göçünün bütün yönleriyle tartışıldığı konferansın konu başlıklarından birisi de, göç ve edebiyat ilişkisine ayrılmıştır. Namık Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Ali Tilbe’nin sorumluluğunu üstlendiği bu konuyla ilgili olarak, hem Paris’te CNRS’te Araştırma Başkanı olan, hem de INALCO’da ders veren akademisyen ve ünlü Türk yazarı Nedim Gürsel davetli konuşmacı olarak katıldı.

İki Arada Bir Deredeki Türk’ün İç Çekişi başlıklı bir konuşma yapan Nedim Gürsel, 1971 Muhtırası sonrası bir yazısından dolayı yargılanması nedeniyle Fransa’ya göç etmek zorunda kaldığını, yazarlık ve bilim adamlığı kariyerini sürgün bir yazar olarak orada sürdürdüğünü dile getirdi. Konferans konuları arasına edebiyat ve göç izleğinin de katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürsel, konferans düzenleme ekibine ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Gürsel, kurmaca yapıtlarını yayınlarken anadilinden kopmadığını, Türkçenin onun için bir sığınak olduğunu söyledi.

Bunun yanında üç gün süren konferans boyunca güç ve edebiyat oturumlarında ulusal ve ulusötesi göç ve edebiyat konularını içeren 24 bildiri sunuldu. Prof. Dr. Yakup Çelik;

Prag'da düzenlenen Turkish Migration Conference 2015 düşünce paylaşım festivali halinde gerçekleşti. Göç kavramına kültürel, ekonomik, sosyolojik ve edebiyat bağlamında, akademisyen ve yazar formatlı bir bakış sergilendi. Katıldığım Edebiyat ve Göç oturumlarında Orta Asya’dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya göçün yansıra; ekonomik nedenlerle gerçekleştirilen iç göçlerin ve sürgünlerin edebi metinlere yansımaları üzerinde duruldu. Malzemesi insan olan edebiyatın, yine insan hayatının zenginliğini simgeleyen göçle yoğruluşu incelendi bu bildiri metinlerinde. Konferansın bir başka ilgi çekici ve güzel boyutu, aynı bilim alanına mensup akademisyenlerle, yan disiplinlere mensup akademisyenlerin tanışmaları ve buldukları her fırsatta bilimsel tartışmalar yapmalarıydı. Konferansın, benim açımdan çok yararlı geçtiğini düşünüyorum” biçiminde duygularını ifade etti.

Doç. Dr. Ali Tilbe; göç ve edebiyat ilişkisi üzerine sunduğu bildirisinde son yıllarda göç çalışmalarının sayısının artmasına karşın, edebiyat ile göç ilişkisi üzerine yapılan çalışmaların hala sınırlı olduğunu ve “The Turkish Migration Conference 2015’te de göç ve edebiyat oturumlarına yer verilmesi, bu alanda yapılan çalışmalar için özendirici bir nitelik taşımaktadır” diyerek göç edebiyatı incelemelerinin kuramsal bir çerçeveye oturmamış olduğunu vurgulayarak, İbrahim Sirkeci ile Jeffrey H. Cohen’in geliştirmiş olduğu; "hayata karşı bir itirazı, beklentisi ve mücadelesi olan insanların ortaya koyduğu göç, dikkate değer bir meydan okumadır" varsayımına dayanan mezo-mikro-makro düzeylerde gerçekleşen çatışma ve göç kültürü modelinin, bütün göç kuramları içinde; özelde ulusötesi, genelde tüm göç romanlarının çözümlenmesi bağlamında açıklayıcı olacağını ve göç edebiyatı araştırmalarına yeni bir açılım getireceğini ileri sürdü.

Konferansın son günü akşamı verilen Gala Yemeği'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Ayşe Gedik’e Ömür Boyu Katkı Ödülü takdim edildi. Profesör Gedik, Türkiye'de iç göç üzerine yaptığı öncü çalışmaları ile tanınmaktadır.

Konferansın en iyi bildiri ödülleri; Tilburg Üniversitesi’nden Filiz Künüroğlu (Hollanda), Victoria Üniversitesi'nden Sherene Özyürek (Avustralya), Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Mevhibe Coşar (Türkiye), Gazi Üniversitesi’nden Ayla Kaşoğlu (Türkiye), Maria Maria Six-Hohenbalken Viyana Üniversitesi (Avusturya) ile Boğaziçi Üniversitesi’den Zeynep Kadirbeyoğlu (Türkiye)’na verildi.

Türk Göç Konferansı, Çek Cumhuriyeti Prag Charles Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmiş ve Londra Regent’s Üniversitesi Ulusötesi Çalışmalar Merkezi, California Davis Üniversitesi Gifford Nüfus Araştırmaları Merkezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi yanı sıra Transnational Press London ile Univerzitni Servis tarafından desteklenmiştir.

 

Transnational Press London Hakkında

Transnational Press London, Migration Letters, Göç Dergisi, International Economics Letters, Journal of Gypsy Studies ile Transnational Marketing Journal’ı içinde barındıran bağımsız bilimsel kitap ve dergi yayıncısıdır. Yayınlanan son kitaplar arasında Politics and Law in Turkish Migration, Family and Human Capital in Turkish Migration, and Göç ve Uyum sayılabilir. TPLondon, İbrahim Sirkeci yönetiminde, Türk Göçü ile ilgili kitaplar yayınlamayı sürdürecektir.

Konferans Hakkında ayrıntılı bilgi için: www.turkishmigration.com.

 

İletişim için:
Professor Ibrahim Sirkeci
Ria Financial Professor at Regent’s University London Centre for Transnational Studies (RCTS)

E-mail: sirkecii@regents.ac.uk & sirkeci@yahoo.comCopyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.