Göç Dergisi

Göç Dergisi

Göç Dergisi (GD) uluslararası, hakemli göç araştırmaları alanında uzman bir süreli yayındır. Göç Dergisi insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir. Göç Dergisi sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Göç Dergisi yeni, özgün ve yayınlanmamış bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. Bu bağlamda akademisyen, uygulayıcı ve politika üreticilerin katkılarını özellikle davet ediyoruz.

Göç Dergisi'nde insan hareketlililğinin ekonomik, toplumsal, coğrafi, kültürel, psikolojik, tarihsel, hukuki ve sağlık ile ilgili yönleri üzerine niteliksel, niceliksel veya karma yöntemleri kullanan özgün araştırmalar, kavramsal tartışmalar ve eleştiriler yayınlanmaktadır.

Makale hazırlama ve gönderi bilgisi

Makalelerin elektronik olarak bu sayfalardan gönderilmesini özellikle tavsiye ediyoruz ancak sorun yaşarsanız email ile aşağıdaki adrese de elektronik formatta gönderebilirsiniz: admin@tplondon.com

ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129

http://www.GocDergisi.com

Göç Dergisi alan indekslerinde taranmaktadir

China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI search
EBSCO Academic Search international 
EBSCO Academic Search Complete
ERIH PLUS (ERIH
Norwegian Register (NDS

Research Papers in Economics (RePEc): RePEc search 
Göç Dergisi American Sociological Association yayin listesindedir
 


Cilt 4, Sayı 2 (2017)

Açık Erişim Açık Erişim  Sınırlandırılmış Erişim Abonelik veya Erişim Ücreti

İçindekiler

Editörden

Editörden: Göç Konferansı ve Göç Çalışmaları PDF
Ali Tilbe 115-118

Makaleler

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu PDF
Mine Gözübüyük Tamer 119-152
Alevi Diasporası ve resmi din olarak Alevilikte çoklu kimlik PDF
Zeynep Arslan 153-184
Sosyal medyada Suriye’li sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi PDF
Servet Kardeş, Çağla Banko, Berrin Akman 185-200
Almanya’da aşırı sağ hareketler ve medyanın suçlu göçmen söyleminin resmi belgeler ışığında incelenmesi PDF
Soner Tauscher 201-226
1989 göçü sonrası Bulgaristan göçmenlerinin yemek kültüründeki değişim PDF
Cahit Kahraman, İlhan Güneş, Nanae Kahraman 227-245
Göç(er) Edebiyatı Yazarı Yüksel Pazarkaya ile Söyleşi PDF
Seda Taş 247-252


Copyright © 2003-2018 Transnational Press London | Tüm hakları saklıdır | TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket kayıt no. 8771684.