Göç Dergisi

Body: 
Göç Dergisi cover

Göç Dergisi uluslararası, hakemli göç araştırmaları dergisidir. Dergi, insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir.

Göç Dergisi sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamaktadır.

Göç Dergisi bu alandaki ilk Türkçe hakemli akademik dergi olarak göç çalışmaları konusunda artan güvenilir bilgi gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir. Bu anlamda hem akademik hem de uygulayıcıların, hizmet sağlayıcıların ve siyaset yapıcıların katkılarını teşvik etmektedir.

Uluslararası standartlarda yayın ilkelerine bağlı olarak Göç Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergi, Regent's Üniversitesi Londra'dan Profesör İbrahim Sirkeci öncülüğünde 2013 yılında kurulmuştur.

ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129

Launched in 2013 | http://www.GocDergisi.com | http://tplondon.com/dergi/index.php/gd

Transnational Press London | All rights reserved