Göç ve Uyum

Body: 

Göç ve Uyum edited by Betül Dilara Şeker, Ibrahim Sirkeci, Murat Yucesahin

Göç ve Uyum
derleyenler: Betül Dilara Şeker, İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin.
Aşağıdaki linklerden kitabı satın alabilirsiniz.

karton kapak | ISBN: 978-1-910781-06-7 : Lulu’dan Satın Al | Waterstones’dan Satın Al | Amazon’dan Satın Al
sert kapak | ISBN: 978-1-910781-08-1 : Lulu’dan Satın Al | Waterstones’dan Satın Al | Amazon’dan Satın Al
eKitap | ISBN: 978-1-910781-06-7 : Buy at CEEOL

İçindekiler
Uyum Çalışmalarına Giriş - İbrahim Sirkeci, M. Murat Yüceşahin, Betül Dilara Şeker
Bölüm 1: Göç ve Uyum Süreci: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme - Betül Dilara Şeker
Bölüm 2: Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi - Duygu Türker ve Ayselin Yıldız
Bölüm 3: Entegrasyon/Uyum: Kavramsal ve Yapısal Bir Analiz - Ali Çağlar ve Abdülkadir Onay
Bölüm 4: Türkiye’de Kamu Yönetiminde Uyum Çalışmaları - Güven Şeker
Bölüm 5: Göç, Kente Bağlılık ve Bireycilik-Toplulukçuluk: Kültürel ve Mekansal Göstergeler - Melek Göregenli ve Pelin Karakuş
Bölüm 6: ABD, Ohio, Columbus’ta Latin Göçmenler, Ayrımcılık ve Uyum - Jeffrey H. Cohen ve Nidia Merino Chavez
Bölüm 7: İngiltere’de Göçmenlerin Ekonomik Uyumu ve İşgücü Piyasasında Azınlıklar - İbrahim Sirkeci ve Necla Açık
Bölüm 8: Göçmenlerin İtalya'da Entegrasyonu - Fabio Salomoni
Bölüm 9: Türkiye’de Göçün Farklı Tipleri ve Yönetim Stratejileri - Zerrin Toprak Karaman
Bölüm 10: Türkiye’de Almanlar ve Almancılar - Sinan Zeyneloğlu ve İbrahim Sirkeci
Bölüm 11: Göçmen ya da Yerli Olmaya İlişkin Algılar: Selçuk’la Çift-kültürlü Özdeşim Süreci - İrem Umuroğlu, Melek Göregenli, Pelin Karakuş
Bölüm 12: Türkiye’de Yerleşik Yabancılar: Avrupa Birliği Emeklilerin Güneşi Arayışı - Halil İbrahim Bahar
Bölüm 13: Yerleşik Yabancıların Toplumla Bütünleşme Aracı Olarak Danışma Meclisleri ve Kent Konseyleri - İbrahim Güray Yontar


CREDITS: Cover Photo: Altay Manco

Transnational Press London | Tüm Hakları Saklıdır - All rights reserved