Alevilik, Kadinlar Demokratiklesme

Aydınlanmadan Demokratikleşmeye, Alevi Kadınlarının Aydınlanmasından Demokratik Alevi Toplumlarına

by Zeynep Arslan
Published – Yayın tarihi: 01/01/2019

Kitabı aşağıdaki bağlantılardan satın alabilirsiniz.
karton kapak: ISBN: 978-1-910781-50-0 : TPLondon’dan Satın AlLulu’dan Satın Al
eKitap: Google Play’den alCEEOL’dan al

From the back cover:

“Akademi ve bilim dünyasının bu cinsiyetçiliğine karşı feminist araştırmacıların, feminist bilim insanlarının başlattıkları haklı mücadele neticelerini vermekte. Bugün bilim dünyası eril araştırma yöntemlerini eleştirerek feminist araştırmacıların çalışmalarına olduğu gibi araştırma yöntemlerine de hak ettikleri ilgiyi ve değeri yavaş olsa da verme yolunda ilerliyor. Alevi kadınlar ve Alevi toplumu da artık kendilerine dair yapılan bu çalışmaları bu geniş perspektiften görerek kucaklayabilmeyi başarmalıdır. Çünkü artık Alevi toplumu ve özel olarak Alevi kadınlar hakkında araştırmalar mevcut. Bu çalışmalara yenileri eklenmekte ve eklenmeye devam edecek. Elinizdeki bu çalışma da bunlardan biri. Bilgi dünyasına kendi durduğu yerden katkıları, öneri ve eleştirileri mevcut.”   Gülfer Akkaya

İçindekiler 

 • ÖNSÖZ.
 • GİRİŞ.
  • Ana sorunsal
  • Teorik ve metodolojik altyapı
  • Çalışma dizgisi
 • TÜRKİYE’DE ALEVİLER: TARİHÎ-POLİTİK BAĞLAMLAR VE TOPLUMSAL CİNSİYET
  • Alevilerin sosyo-politik öznel konumu.
  • Etnikleştirilmiş bir İnanç Toplumu.
  • Kimlik kavram(lar)ına dair
  • Aleviler ve Kemalizm
  • Ara sonuç.
 • İNŞA VE İDDİA EDİLMİŞ EŞİTLİKÇİLİK VE FARKLILIĞIN GEREKLİLİĞİ
  • Alevi öğretisinde kadınlar
  • Alevi kadınlarına bir örnek profil – Kadıncık Ana.
  • Görüşme yaptığım kişiler hakkında ayrıntılar
  • Alevi kadınlarının Alevi kurumlarında bugünkü rol ve konumları
  • Alevilikte cinsiyetlerin eşitliği
  • Alevi kadınlarının öz-irade geliştirmesi
 • SONUÇ.
  • EKLER.
  • SORU KATALOĞU.
  • KAYNAKÇA

YAZAR HAKKINDA:

MMag. Dr. Zeynep Arslan, M.A. Sosyal Bilimci, Proje- ve Etkinlik Yöneticisi, Yazar ve Grup Antrenörüdür. Zeynep Arslan,  kimlik- ve aidiyet oluşum ve tanımlama süreçleri, Alevilik(ler) ve Alevi araştırmaları, demokrasi oluşum ve geliştirme süreçleri, kadın hareketleri ve toplumsal cinsiyet, grup dinamikleri (Zazalar, Zazaca, Kürt dilleri), göç gelişim süreçleri, diaspora araştırmaları, soykırım araştırmaları, güç ve iktidar kurma denge(sizlik)leri, Dünya sistem teorisi ve ortak yaşam alanlarında postmodern toplum birliktelik opsiyonları konularında araştırmalarını sürdürmektedir.

Zeynep ArslanZeynep Arslan, akademik çalışmalarını toplumsal süreçler ile interaktif olarak geliştirmeye ve ele almaya önem göstermektedir. Bu nedenle aralıklarla kitle etkinlikleri düzenleme projelerinde etkin olmaya devam etmektedir. Akademik araştırmaları toplumsal siyaset ve sosyal gerçekliklerle harmanlayarak kitle ile temas kurarak alternatif kuram ve bilgileri elde etme süreçlerine katkıda bulunmaya özen göstermektedir. Her bireyin ancak kendi bulunduğu noktadan ve konumundan hareket ederek Dünyayı değerlendirebileceği fikrine sadık kalarak ve Bugün artık Toplumsal yaşamın temel dinamiklerinden olan farklılıklarımızla birarada dayanışma halinde olabilme esasına uygun olarak bilgi alışverişlerinin gerçekleşebileceği ve yeni kuramların geliştirilebileceği demokratik ve şeffaf iletişim ve fikir alışverişlerinin sağlanabileceği platformları, düzenlediği projeler ile desteklemeye çalışmaktadır.

Zeynep Arslan Eine religiöse Ethnie mit Multi-İdentitäten (Tr. Dini bir etnisitenin Çoklu kimlikleri; 2016, LIT Verlag) kitabının yazarıdır. 2017 yılında Zazaca-Dünü, Bugünü ve Yarını adlı akademik konferansını Avusturya UNESCO komisyonu’nun bünyesinde gerçekleştirmiştir. Konferansın içeriğinin de ötesine geçerek 2017 yılında  Zazaca-Dünü, Bugünü ve Yarını. Yok olmaya yüz tutumuş ve tehlike altında olan bir dil adlı kitap çalışmasında toparlamıştır.

Zeynep Arslan Ekim 2018 yılından itibaren Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Buradaki çalışmalarında Alevi öğretisinin reel yaşama yansımaları konusunda etkin olmayı ve özellikle ilk etapta görünürlüğü kılma ve normalleştirme adına, yönetim organlarının statüsünün kadın ve erkek eşit temsiliyeti esasına uygun olarak paylaşılması gerektiği noktasında çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir. Arslan böylelikle yazılı çalışmalarında vurguladığı noktaları pratik yaşamda hayata geçirmeyi deneyimlemek istemektedir.

CREDITS: Cover Design: Gizem Cakir | Cover image: Hüseyin TUNÇ | Copyediting: Aysel ÇELIK ve Sevket ÖZDEMİR

Product Details:

ISBN: 9781910781500
Publisher: Transnational Press London
Published: 1 January 2019
Language: Turkish
Pages: 228
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.33 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 22cm tall