Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri - 日本語・日本文化諸考究 edited by Cahit Kahraman and Levent ToksözJapon Dili ve Kültürü İncelemeleri – 日本語・日本文化諸考究 edited by Cahit Kahraman and Levent Toksöz

Bu kitabı satın almak için aşağıdaki linkleri takip ediniz.

karton kapak | ISBN: 978-1-910781-76-0 : Lulu’dan satın al Amazon’dan satın al 
eBook version | Buy at CEEOL

“Japon dili ve eğitimi üzerine çalışan araştırmacı ve eğit-menlerin bir çatı altında toplanmasına yönelik çalışmalarımız 2014 yılında başladı. O günden bu güne üç toplantı düzenledik. Düzenlediğimiz toplantılardan sonra her yıl çalışmalarımızı toplantıda aldığımız yorumlar ve yayın için oluşturulan hakem heyetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda tekrar gözden geçirerek Japon Dili İncelemeleri (JDİ) Serisi kitabı olarak bastık. Çalışmalarımızı sürdürürken her geçen sene birbirimizin çalışmalarına biraz daha aşina olduk. Elinizde tuttuğunuz kitap serimizin üçüncü kitabıdır. Kitapta bulacağınız her bir çalışma yazarın bu sene üzerine yoğunlaştığı, düşündüğü, çalıştığı konuyu temsil etmektedir.”


İçindekiler – Content

 • YAYINA HAZIRLAYANLAR
 • JDİ KATILIMCILARI
 • ÖNSÖZ
 • 日本における食の贈答と生活視点
  Japonya’da Yiyecek Hediyeleşmesi ve Yaşam Perspektifi
  古家 晴美 (Harumi FURUİE)
 • 日本留学は日本語学習者の「日本」イメージを左右するのか―日本事情教育カリキュラムの関連性からの一考察―
  Japonya’da Öğrenim Tecrübesinin Bireyin “Japonya” İmgesinin Değişimi ile İlişkisi: ÇOMÜ Japon Dili Eğitimi ABD Öğretim Programı İle İlişkisi Üzerinden Bir Değerlendirme
  Tolga ÖZŞEN
 • 分析方法としてテキストマイニング―理想的な日本語教師イメージについて―
  Bİr Analİz Yöntemİ Olarak Metİn Madenciliği: İdeal Japonca Öğretmeni Algısı Üzerine
  Levent TOKSÖZ
 • 漢字教育を支援する対話型アプリの概要
  Kanji Öğretimini Destekleyen İnteraktif Uygulamalara Bir Bakış
  Serdar YILMAZ
 • トルコ語母語話者に対する「ノカ」形式の指導にむけて
  Ana Dili Türkçe Olanlar İçin noka Biçimlerinin Öğretimi Üzerine
  吉村 大樹 (Taiki YOSHIMURA)
 • 日本語における「対象」把握の言語的反映
  Japoncada “Nesne (Taishō「対象」)” Algısının Dilde Yansıması
  Nagehan AVDAN
 • 日本語の終助詞「よ、ね、よね」とトルコ人日本語学習者の認識
  Japoncada “– yo, -ne, -yone” Duygu İlgeçleri ve Türk Öğrencilerin Algılayışı
  Ayşegül ATAY
 • トルコ人日本語学習者の日本語・トルコ語発話におけるジェスチャー使用について −中間言語ジェスチャーに着目して−
  Japonca Çalışan Türk Öğrencilerin Japonca-Türkçe Konuşmaları Esnasındaki Jest Kullanımı Üzerine : Ara Dilde Jest Kullanımına Dikkat Çekilerek
  Ayşe AĞRIŞ
 • トルコ人日本語学習者による長音の知覚境界
  Japonca Öğrenen Türk Öğrencilerin Uzun Ünlü Algı Sınırları
  石山友之(Tomoyui İSHİYAMA)
 • 「深い学び」の言語教育的可能性―ディープ・アクティブ・ラーニング、子供のための哲学、他者理解の議論を中心に―
  “Derin öğrenme”nin Dil Eğitimi Açısından Potansiyeli: Derin Öğrenme, Çocuklar için Felsefe ve Ötekiyi Anlama Tartışmaları Üzerinden Bir Değerlendirme
  川本健二(Kenji KAWAMOTO)
 • 大学生が日本語を選択項目として選ぶ原因と授業への期待
  Üniversite Öğrencilerinin Japoncayı Seçmeli Ders Olarak Tercih Etme Nedenleri ve Beklentileri
  Cahit KAHRAMAN, Buğra ZENGİN
 • 国語教科書における児童文学作品の日本語教材としての活用ー新美南吉の「ごんぎつね」を事例にー
  İlköğretim Japonca Ders Kitaplarındaki Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Japonca Öğretiminde Kullanımı: Niimi Nankichi’nin Gongitsune’si Örneği
  Melek KABA
 • 社会文学の観点から日本文学教育
  Edebiyat Sosyolojisi Bakış Açısı ile Japon Edebiyatı Eğitimi
  Nihan ATLI
 • Japonca Deyimlerin Kullanım Durumlarının Saptanmasında Derlemin Yeri
  日本語慣用句の使用状況の研究におけるコーパスの役割
  Gonca VAROĞLU
 • トルコと日本のことわざにおける動物名とそのメタファー表現について
  TÜRK VE JAPON ATASÖZLERİNDE HAYVAN METAFORLARI
  Zeynep GENÇER
 • 日本語からトルコ語への翻訳における諸問題−言語学の視点から様々な相違点を中心に−
  Japoncadan Türkçeye Yapılan Çevirilerde Ortaya Çıkan Sorunlar: Dilbilimi Açısından Farklılıklar Üzerine
  Ümmühan ÇiFTÇİ
 • 満州国での日本語教育制度(1932 – 1945)
  MANCHUKUO DEVLETİNDE JAPONCA EĞİTİM SİSTEMİ (1932 – 1945)
  Habibe SALĞAR
 • 日本語教育史における第二次世界大戦中の皇民化教育の下で行われた日本語教育実践―フィリピンを事例にー
  Japon Dili Eğitimi Tarihinde İkinci Dünya Savaşı İmparatorluk İdeolojisi Altında Gerçekleşen Japon Dili Eğitimi Uygulamalarında Filipinler Örneği
  Nuri Bilgin İRİM

Japanese cultural week at Namık Kemal University, Tekirdağ, TurkeyEDİTÖRLER HAKKINDA: 
Dr Cahit KAHRAMAN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunudur. 2000 yılında Japonya Tsukuba Üniversitesinde 1 yıl araştırma öğrenciliği, 2001-2003 yıllarında Yüksek Lisans ve 2003-2009 yılları arasında Japonya Hükümeti (MEXT) bursuyla doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılından itibaren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bölümde Japonca ve Japon kültürü derslerinin yanı sıra, Uluslararası Sosyal Bilimler dergisi Humanitas’ın alan editörlüğünü de sürdürmektedir. Japonca Türkçe karşı-laştırmalı kanıtsallık yapıları, Japon geçiş ritüelleri, Japon halk bilimi, Modernolojio (Kogengaku) ve Japonca öğretimi konularında araştırmalar yapmakta, bu alanlarda yayımlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri ile kitap bölümleri vardır.

Dr Levent TOKSÖZ, Lisans öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini ise Hiroshima Üniversitesi’nde tamamlamıştır.2012-2013 yılları arasında Hiroshima Üni-versitesi bünyesinde Burslu-Araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmaktadır. Dil ve algı konularında araştırmalar yapmakta olan Toksöz’ün, Batı Kaynaklı Kelime Algısı: Dost musun Düşman mı? başlıklı bir kitabı ile Bitmemiş Hikâyeler Kütüphanesi adlı bir roman çevirisi yayınlanmıştır.

CREDITS: Cover Design: Gizem Çakır

Transnational Press London | All rights reserved