Göç Dergisi hakkında

Göç Dergisi

Göç Dergisi (GD) uluslararası, hakemli göç araştırmaları alanında uzman bir süreli yayındır. Göç Dergisi insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir. Göç Dergisi sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Göç Dergisi yeni, özgün ve yayınlanmamış bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. Bu bağlamda akademisyen, uygulayıcı ve politika üreticilerin katkılarını özellikle davet ediyoruz.

Göç Dergisi'nde insan hareketlililğinin ekonomik, toplumsal, coğrafi, kültürel, psikolojik, tarihsel, hukuki ve sağlık ile ilgili yönleri üzerine niteliksel, niceliksel veya karma yöntemleri kullanan özgün araştırmalar, kavramsal tartışmalar ve eleştiriler yayınlanmaktadır.

2014 yılında yayına başlayan Göç Dergisi Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergi, baş editörü Prof. Dr. Ibrahim Sirkeci (Regent's Centre for Transnational Studies, Regent's University London, Birleşik Krallık) ve editörleri Doç. Dr. M. Murat Yüceşahin (Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi), Dr. Pınar Yazgan (Sakarya Üniversitesi) ve Doç. Dr. Ali Tilbe (Namık Kemal Üniversitesi) yönetiminde yayınlanmaktadır.

Göç Dergisi aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:
China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI arama
EBSCO Academic Search (forthcoming)
ERIH PLUS
Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers
Research Papers in Economics (RePEc): RePEc arama

Göç Dergisi American Sociological Association'ın Publication Options Dergi Kataloğunda da yer almaktadır.

Göç Dergisi Makale Çağrısı

Makale hazırlama ve gönderi bilgisi

Özgün ve yayınlanmamış makalelerinizi aşağıdaki adrese elektronik formatta gönderebilirsiniz:

gd@tplondon.com

ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129

gocdergisi.com

.