Goc DergisiSON SAYI | GEÇMİŞ SAYILAR | MAKALE GÖNDER | ABONE OL | DERGİ HAKKINDA

Göç Dergisi (GD) uluslararası, hakemli göç araştırmaları alanında uzman bir süreli yayındır. Göç Dergisi insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir. Göç Dergisi sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

2014 yılında yayına başlayan Göç Dergisi Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Göç Dergisi Ibrahim Sirkeci tarafından kurulmuştur ve çeştili disiplinleri temsil eden alan editörleri yönetiminde yayınlanmaktadır.

Göç Dergisi Alan Editörlüğü Başvuru Formu
Göç Dergisi çeşitli alan indekslerinde taranmaktadır: China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI arama; EBSCO Academic SearchERIH PLUSNorwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers; Research Papers in Economics (RePEc); American Sociological Association’ın Publication Options Dergi Kataloğu.

ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129 | gocdergisi.com

İmtiyaz sahibi ve yayıncı: Transnational Press London adına İbrahim Sirkeci.