Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar
Editörler: Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU
Published: 3 December 2017

Aşağıdaki linkler aracılığıyla kitabı satın alabilirsiniz.

karton kapak | ISBN: 978-1-910781-69-2: Buy from TPLondonAmazon Türkçe’den satın al | Lulu’dan satın al | Amazon BK’dan satın al | Amazon ABD’den satın al
sert kapak | ISBN: 978-1-910781-70-8: Buy from TPLondonLulu’dan satın al | Amazon Türkçe’den satın al
eBook version | Buy at CEEOL

Uluslararası İlişkilerdeki güvenlik kuramları konjonktürel değişimlerle birlikte sürekli gelişmekte ve zenginleşmektedir. Teorik yaklaşımlarla ilgili güncel tartışmalar, disiplinin daha iyi anlaşılabilmesi için önem arz ederken güvenlik yaklaşımlarının ve algılamalarının değişiminin de hesaba katılarak bu yaklaşımların ortaya konulması ve vaka analizleri üzerinden uygulaması önemlidir. Günümüzde “güvenlik” kavramı uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde çevre veya toplumsal güvenlik ya da cinsiyet gibi farklı güvenlik boyutları ile analiz edilmeye başlanmıştır. Bu kitabın temel hedeflerinden bir tanesi farklı bakış açılarını yansıtan kuramsal çerçevelerle “güvenlik” kavramına bakabilmektir..

İçindekiler

 • Önsöz
 • Giriş – Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU
 • KURAMSAL ÇERÇEVE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK – Sibel TURAN, Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU, İlker Aral GÜNGÖR

BİRİNCİ KISIM: NEOREALİZM VE GÜVENLİK

 • NEOREALİZM BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1945-1965) – Latif PINAR
 • NEOREALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI NÜKLEER GÜVENLİK – Hulusi Ekber KAYA
 • NEOREALİZM VE İRAN DIŞ POLİTİKASI – Demet ŞENBAŞ

İKİNCİ KISIM: LİBERALİZM VE GÜVENLİK

 • 21. YÜZYIL İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN LİBERAL GÜVENLİK YORUMU – Armağan ÖRKİ
 • DOĞAL KAYNAK MİLLİYETÇİLİĞİ BAĞLAMINDA RUSYA-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE BİR DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK ENERJİ – Serdar YILMAZ
 • NEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI – İsmail ERMAĞAN ve Aybars KARCI

ÜÇÜNCÜ KISIM: OYUN TEORİSİ VE GÜVENLİK

 • OYUN KURAMI ÇERÇEVESİNDE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ – Emirhan KAYA
 • PASİFİK YÜZYILINA GİRERKEN ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ: ÇİN DENİZİ’NİN ISINAN SULARI VE BÖLGEDE GÜVENLİK SORUNU – Tural BAHADIR

DÖRDÜNCÜ KISIM: KONSTRÜKTİVİZM VE GÜVENLİK

 • SOSYAL İNŞACILIĞIN TEMEL VARSAYIMLARI İTİBARIYLA GÜVENLİK YAKLAŞIMI VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BALKANLAR GENİŞLEMESİ – Kader ÖZLEM
 • KONSTRÜKTİVİZM BAĞLAMINDA ABD’NİN KÜBA POLİTİKASI – İlker Aral GÜNGÖR
 • AVRUPA’DA İSLAM’IN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ – Sinem YÜKSEL ÇENDEK

EDİTÖRLER HAKKINDA:

Prof Dr Sibel TURAN Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Doç Dr Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Product Details:

ISBN: 9781910781692
Publisher: Transnational Press London
Published: 3 December 2017
Language: English
Pages: 286
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.47 kg
Dimensions (approx.): 15.6cm wide x 23.39cm tall