TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK POLİTİKASI – İç ve Dış Politika Etkileşimi
Dr. Demet ŞENBAŞ

Published: June 2018 | 220 pp. | paperback | ISBN: 978-1-910781-82-1
Buy from TPLondon | Buy from Lulu | Buy at CEEOL

Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde gözlemlenen en önemli güvenlik sorunlarından birisi etnik kökenli ayrılıkçı hareketler ve etnik çatışmalardır. Etnik kimlik konusu ülkeleri Soğuk Savaş sonrası en çok ilgilendiren konulardan birisi olmuştur. Türkiye içinde Kürt sorunu da Kürtlerin sınır aşan nüfus özellikleri, PKK terörünün komşu ülkeler ve Batı’dan gördüğü doğrudan ya da dolaylı destek ve Kuzey Irak’taki gelişmelerle demokrasi, insan hakları ve azınlıkların korunması gibi yükselen değerlerin etkisiyle, Türkiye için önemli bir dış politika sorunu haline gelmiştir.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

İncelemenin Analitik Yapısı

Literatürde Etnik Kimlik Sorunu.

Kuramsal Çerçeve.

  1. BÖLÜM: KÜRT SORUNUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ’NİN OLUŞUMU..

1.1. Kürt Sorununun Tarihsel Gelişimi

1.2. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Oluşum Süreci

  1. BÖLÜM: SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ.

2.1. Birinci Körfez Savaşı ve Türkiye-Irak İlişkilerine Etkisi

2.2. İkinci Körfez Savaşı ve Türkiye-Irak İlişkileri

2.3. Türkiye-Irak İlişkileri Üzerine Genel Bir Değerlendirme.

2.4. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Oluşması Sonrası İlişkiler Hakkında Genel Bir Değerlendirme

  1. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ’YLE İLİŞKİLERİNDE YENİ DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞININ ETKİSİ.

3.1. AKP Dönemi Dış Politika Anlayışı

3.2. Barış Süreci

3.3. Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

3.4. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Referandum Kararı

SONUÇ..

YAZAR HAKKINDA:

Dr. Demet Şenbaş, 1983 İzmir doğumludur. Orta öğretim ve liseyi İzmir Özel Türk Koleji’nde okumuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünde Lisans eğitimini bitirmiş, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Yüksek Lisans eğitimini almış ve ardından Doktora eğitimini Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen yazarın, Prof. Dr. Derman Küçükaltan’la beraber yazdıkları “Terörizmin Bir Ekonomik Refah Aracı Olarak Turizm Sektörüne Etkileri” isimli makalesi, International Security Congress’de sunulmuş ve Kocaeli Üniversitesi Yayınları tarafından 2013 yılında basılan Bildiri Kitabında yerini almıştır. Bununla birlikte yazarın “İran’ın Nükleer Enerji Politikası: Küresel ve Bölgesel Bir Tehdit Mi?” isimli çalışması yine International Security Congress’de sunulmuş ve Kocaeli Üniversitesi Yayınlarının 2014 yılında basılan Bildiri kitabında yayınlanmıştır. Yazarın ayrıca Prof. Dr. Sibel Turan ve Doç. Dr. Nergis Özkural Köroğlu editörlüğünde Policy Series By Transnational Press London tarafından 2017 yılında basılan Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları Ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar isimli kitapta “Neorealizm Ve İran Dış Politikası” isimli makalesi yer almaktadır. Yine Prof. Dr. Sibel Turan ve Doç. Dr. Nergis Özkural Köroğlu editörlüğünde, Policy Series By Transnational Press London tarafından 2018 yılında basılan Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları Ve Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar isimli kitapta “Barış Çalışmaları Kapsamında İsrail-Filistin Sorunu” isimli çalışmasına yer verilmiştir. Ayrıca yazarın “Türkiye-Suriye İlişkileri: Türk Dış Politikasında Kırılma Noktası” isimli çalışması Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumunda sunulduktan sonra Akdeniz Üniversitesi tarafından yayınlanan bildiri kitabında yayınlanmıştır. Yazar, evli ve bir çocuk annesidir.

Product Details:

ISBN: 9781910781821
Publisher: Transnational Press London
Published: 20 June 2018
Language: Turkish
Pages: 220
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.65 kg
Dimensions (approx.): 15.6cm wide x 23.39cm tall