Türkçe Kitap Teklifi

Body:

Lütfen kitap teklfinizi bu rehbere uygun olarak hazırlayınız. Hazır olduğunda email ile bize gönderiniz. Editör değerlendirmesi 6 ila 12 hafta sürebilir.

Kitap Teklifi Yazar Rehberi
Kitap teklifini göndereceğiniz adres: admin@tplondon.com

1. Yazar(lar) ile İlgili Bilgiler
Lütfen kisa bir biyografik not (100 kelime) ve detaylı özgeçmişinizi gönderiniz. Derleme kitaplar için tüm katkıkda bulunan yazarların isimlerini, kurumsal bağlantılarını,ve100 kelimelik kısa biyografilerini ekleyiniz.
Yazar veya editörün detaylı özgeçmişi ayrı dosya olarak gönderilmelidir.
Yazar ve/veya editörlerin aşağıdaki bilgileri mutlaka gönderilmelidir.
Ad Soyad
Ünvan
İş adresi
İş telefonu
Ev adresi
Ev telefonu
E-posta adresi
Doğum tarihi
Uyruğu
2. Önerdiğiniz kitapla ilgili önceden yayınlanmış makale, kitap ve diğer yayınlarınızınlistesi. İlgili alanda araştırma tecrübeniz.

Önerilen kitap ile ilgili sorular:
3. Başlık:
4. Bu kitap doktora tezinizin revize bir versiyonu mudur?
5. Öyle ise tezinizin tamamlanma tarihi, kurum, izleme komitesi üyeleri ve danışmanların isimleri ve kurumlarını belirtiniz. Ayrıca tezi nasıl revize ettiğinizi açıklayınız.
6. Kitap metninizin tamamı veya bir kısmı herhangi bir yerde herhangi bir formatta yayınlandı mı? Dağıtıldı mı? Eğer öyleyse yayın hakları kime aittir?

7. Kitabınızın içerik ve kapsamını kısaca anlatınız:
Kitabınızı yeni kılan nedir? Piyasadaki benzer konulardaki diğer kitaplardan farklı kılan nedir? Hedef okuyucu kitlesi kimlerden oluşmaktadır?

8. Toplam kelime sayısı, notlar ve kaynakça dahil nedir?
Tablo sayısı: Harita sayısı: Diğer grafik ve resimlerin sayısı:
Fotoğrafların sayısı:
Fotoğrafların ve/veya grafiklerin yayın hakkı kime aittir?
9. Kitabın tam metni hazır mıdır?
Eğer hazır değil ise tamamlanması gereken kısımlar nelerdir ve ne zaman tamamlanacaktır?

10. Lütfen kitabınızın konusunda uzman dört akademisyen/uzmanın isimlerini, varsa kurumlarını ve iletişim bilgilerini -eposta dahil- listeleyiniz:

11. Kitabınızın 100 kelimelik özetini yazınız:

12. Kitabınızın her bir bölümünün maksimum 300 kelimelik özetlerini yazınız:
Eğer tamamlanmış örnek bölümleriniz varsa iki örneğini ayrı dosya olarak gönderiniz.

13. Rekabet edecek diğer kitaplar
Kitabınızın temel hedef kitlesini belirtiniz
Konu ve disiplinleribelirtiniz
Size bu kitap ne kadar okuyucu tarafından istenir ve satın alınır?
Eğer ders kitabı olma niteliği taşıyorsa hangi konularda ve hangi derslerde okutulabilir ve tipik öğrenci sayısı nedir?
Lütfen sizin kitabınıza rakip olan olabilecek olan halihazırda piyasada bulunan kitapların yazarlarını, kitap başlıklarını, yayın tarihlerini ve yayınevlerini belirtiniz.

14. Araştırma ve uzmanlık alanlarınızı belirtiniz?

15. Yazılarınızın bir örneğini bize gönderiniz.

Transnational Press London ilginiz için teşekkür eder.