Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği
Derleyenler: Bilhan Kartal ve Ural Manço
Published – Yayın tarihi: Ocak 2018

karton kapak | ISBN: 978-1-910781-53-1: TPLondon’dan satın al | Lulu’dan satın alAmazon Türkçe’den satın al Amazon BK’den satın al
eBook versiyon | CEEOL’dan al

“Dünyanın en çok sığınmacı ağırlayan ülkesi” unvanına sahip Türkiye’de toplam nüfusun %4’ten fazlasını oluşturan Suriye uyruklular hızla yerleşik göçmen niteliğine sahip bir topluluğa dönüşmekte. Bu durum ülkemiz için yeni bir olgu teşkil ediyor: Türkiye artık gelişmiş Avrupa ülkeleri gibi yoğun oranda göç alan ve önemli boyutta yabancı kökenli nüfus barındıran bir ülke konumuna gelmekte. Bugünden itibaren Türkiye toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan geleceği bu gerçek göz önünde bulundurularak ele alınmak zorundadır. Elinizdeki kitapta 13 ayrı üniversitede değişik uzmanlık alanlarında görevli 16 araştırmacının birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları birleştirdik. Suriyelilerin Türkiye’deki varlığının boyutları ve yaşadıkları sorunlar nelerdir? Sosyal, ekonomik ve hukuksal konumlarının niteliği nedir? Suriyelilerin varlığı toplumumuzda neyi, hangi yönde değiştirmektedir? sorularına beraberce cevap aradık.

İçindekiler

 • Yazarlar Hakkında
 • TÜRKİYE’YE YÖNELİK SURİYELİ GÖÇÜNÜN ÇOK YÖNLÜ DOĞASINA GİRİŞ – Bilhan Kartal
 • TÜRKİYE’NİN GÖÇ YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ – N. Aslı Şirin Öner
 • YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’NDA YER ALAN KORUMA TÜRLERİ: MEVZUAT VE KAVRAMLAR – Elif Uzun
 • SURİYELİLER VE “DİĞERLERİ”: TÜRKİYE’YE SIĞINANLARIN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKİ VE SOSYAL KONUMLARI – Cansu Akbaş Demirel
 • SURİYELİLERİN DEMOGRAFİK YAPISI – M. Murat Yüceşahin & İbrahim Sirkeci
 • SIĞINMACI STATÜSÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ VE ENTEGRASYON – Bilhan Kartal
 • YABANCILIK VE MARJİNALLİK BAĞLAMINDA SURİYELİ SIĞINMACILAR: ANTEP-KİLİS ÖRNEĞİ – Yusuf Ekinci, A. Banu Hülür ve A. Çağlar Deniz
 • SURİYELİ SIĞINMACILARIN EMEK PİYASASINA KATILIMLARI – Ulaş Sunata
 • SURİYELİ KADIN SIĞINMACILARIN PERSPEKTİFİNDEN ZORUNLU GÖÇ – Muazzez Harunoğulları
 • SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI VE EĞİTİME ERİŞİMİ – Suna Gülfer Ihlamur-Öner
 • BİR TÜRK ORYANTALİZMİ ÖRNEĞİ OLARAK TÜRK BASININDA SURİYELİ SIĞINMACILAR – Alaaddin F. Paksoy
 • TÜRKİYE TOPLUMUNDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN TOPLUMSAL KABULÜ VE DIŞLANMASI – Ahmet Koyuncu
 • “KOMŞULUK HUKUKU” AÇISINDAN SURİYELİ GÖÇMENLER – Kadir Canatan
 • GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL DEĞİŞİM ETKENİ: TÜRKİYE’YE YÖNELİK SURİYELİ GÖÇÜ – Ural Manço

DERLEYENLER HAKKINDA:

Prof Dr Bilhan Kartal Doktora eğitimini ve tez çalışmasını Avusturya hükümetinin OeAD bursunu kazanarak Klagenfurt Alpen-Adria Üniversitesinde, Türkiye’den göç etmiş olan topluluğun ikinci kuşağının eğitim başarısızlığının sosyokültürel nedenleri üzerine tamamladı (1988). Almanya’da Alexander von Humboldt Vakfı’nın daveti üzerine Duisburg-Essen Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı (1991). 1996’da doçent, 2001’de profesörlük unvanını aldı. Anadolu Üniversitesi Yurt Dışında Yaşayan Türklerin Sorunlarını Araştırma Merkezi’nin kurucu müdürlüğünü (2002-2008) ve Eskişehir Ekonomik ve Sosyal Araştırmaları Merkezi müdürlüğünü (2010-2014) yaptı. 1991 yılından itibaren üyesi olduğu Alexander von Humboldt Vakfı’nın davetiyle çeşitli Alman Üniversitelerinde bulundu. Prof. Dr. Kartal 1982’den bu yana görev yaptığı Anadolu Üniversitesinde göç sosyolojisi ve toplumsal hareketler derslerini vermektedir.

Prof Dr Ural Manço 2012 yılından beri Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Belçika’daki Liège Devlet Üniversitesinde sosyoloji dalında tamamladıktan sonra Belçika’nın çeşitli üniversitelerinde araştırma görevlisi ve bazı kamu kuruluşlarında sosyal uyum uzmanı olarak çalışmıştır. 1997-2012 yılları arasında Brüksel Saint-Louis Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezinde sırayla öğretim görevlisi ve sözleşmeli öğretim üyesi olarak bulunan Profesör Manço’nun çalışma konuları; din, göç ve kimlikler sosyolojilerini, sosyal çalışma ile kültürlerarası ilişkileri kapsamaktadır.

CREDITS: Cover Design: Gizem Cakir | Cover photo: Altay Manco

Product Details:

ISBN: 9781910781531
Publisher: Transnational Press London
Published: 22 January 2018
Language: Turkish
Pages: 336
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.54 kg
Dimensions (approx.): 15.6cm wide x 23.39cm tall