Halkla İlişkiler Perspektifinden Kültürlerarası İletişim

£22.50

Halkla İlişkiler Perspektifinden Kültürlerarası İletişim By Dr. Özgenur Reyhan Güler | Published: 17 May 2023 [Management Series: 13] | Paperback | ISBN: 978-1-80135-214-7: Buy at Amazon | Buy at Lulu | Buy from Talebe.com | Digital version | ISBN: 978-1-80135-171-3: Read on Kindle | Read at CEEOL | Read on Google Play | Read on Talebe.com

Description

Halkla iliskiler iletisim

Halkla İlişkiler Perspektifinden Kültürlerarası İletişim

By Dr. Özgenur Reyhan Güler

Published: 17 May 2023 [Management Series: 13]

Paperback | ISBN: 978-1-80135-214-7: Lulu’dan al | Buy from Talebe.com’dan al
Digital version | ISBN: 978-1-80135-171-3: CEEOL’de oku | Google Play’de oku | Talebe.com’da oku

Kültürlerarası iletişim, toplumların kendilerini farklı etnik yapıdaki topluluklara anlatabilmelerini ve uyum içinde bir arada yaşayabilmelerini sağlayan en etkili araçtır. Halkla ilişkiler disiplini ise özünde bir stratejik bir iletişim faaliyeti olduğundan dolayı, kültürün dinamik yapısının halkla ilişkilerin seyrini de etkilediği bir gerçektir. Kültürlerarası ilişkiler çerçevesinden bakıldığında kültür iletişimi etkiler ve nihayetinde ondan etkilenerek şekillenmeye devam eder. Dolayısıyla kültür kavramını halkla ilişkiler disiplini ile kavramsal olarak ilişkilendirmeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, farklı toplumlar arası kültürlerarası etkileşimlerin günümüzde daha fazla yaşanması ve toplumsal kabul ve uyum için kültürel farklılıkların yönetiminin giderek daha fazla önem kazanması, farklı kültürlere mensup toplumlarda başarılı bir sosyal yaşam için iletişim stratejileri ve halkla ilişkiler faaliyetlerini daha önemli hale getirmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında bu kitapta toplumsal kabul ve uyum sağlamada yerel yönetimlerin çok kültürlü bir kentin yerel aktörü olarak kentte yaşayan çeşitli farklı etnik yapıdaki vatandaşlarına yönelik gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler stratejileri anlatılmıştır.

“Bu kitap çalışması, uzmanlık alanım olan kültür ve iletişim disiplinine katkı sağlamak açısından özellikle çok kültürlü ortamlarda halkla ilişkiler yaklaşım ve stratejileri bağlamında literatüre katkı, model ve öneri oluşturabilmek adına önemsediğim bir çalışma olmuştur. Kültürlerarası iletişim, toplumların kendilerini farklı etnik yapıdaki topluluklara anlatabilmelerini ve uyum içinde bir arada yaşayabilmelerini sağlayan en etkili araçtır. Halkla ilişkiler disiplini ise özünde bir stratejik bir iletişim faaliyeti olduğundan dolayı, kültürün dinamik yapısının halkla ilişkilerin seyrini de etkilediği bir gerçektir. Kültürlerarası ilişkiler çerçevesinden bakıldığında kültür iletişimi etkiler ve nihayetinde ondan etkilenerek şekillenmeye devam eder. Dolayısıyla kültür kavramını halkla ilişkiler disiplini ile kavramsal olarak ilişkilendirmeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, farklı toplumlar arası kültürlerarası etkileşimlerin günümüzde daha fazla yaşanması ve toplumsal kabul ve uyum için kültürel farklılıkların yönetiminin giderek daha fazla önem kazanması, farklı kültürlere mensup toplumlarda başarılı bir sosyal yaşam için iletişim stratejileri ve halkla ilişkiler faaliyetlerini daha önemli hale getirmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında bu kitapta toplumsal kabul ve uyum sağlamada yerel yönetimlerin çok kültürlü bir kentin yerel aktörü  olarak kentte yaşayan çeşitli farklı etnik yapıdaki vatandaşlarına yönelik gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler stratejileri anlatılmıştır.”

Yazar Hakkında:

Akademisyen ve Yazar Dr. Özgenur Reyhan Güler, kültür ve iletişim bilimleri, halkla ilişkiler alanında uzmanlaştı. Doktora eğitiminde ise halkla ilişkiler ve kültürlerarası iletişim ve göç alanına yoğunlaşan Özgenur Reyhan Güler; İstanbul ölçeğinde ve yurtdışında uluslararası ve kültürel organizasyonlar yürüttü. Bugüne kadar 30’u aşkın ülkeye seyahat etti ve kültürel gözlemlerde bulunan Özgenur Reyhan Güler 2013 yılından bu yana öğretim üyeliği yapmaktadır. Özgenur Reyhan Güler 2018-2019 ve 2019-2020 akademik yıllarında üniversite bünyesinde “Yılın En İyi Akademisyen” ödüllerini almıştır. YÖK bünyesinde Kamu Diplomasisi Kültürel Diplomasi Komisyonları Üyesi, İBB Göç Politikaları Komisyonu Üyesi, Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı, Fütüristler Derneği, Fütürizm Eğitim Programları Grubu üyesidir. 2020 yılında CNNTürk ekranlarında Zaman Kırılması programını yapmış, günümüz itibariyle 24TV ekranlarında An ve Zaman tarih programı moderatörlüğüne devam etmektedir.

Product Details:

ISBN: 978-1-80135-214-7 (Paperback)
ISBN: 978-1-80135-215-4 (Digital)
Management Series: 13
Publisher: Transnational Press London
Published: 17 May 2023
Language: Turkish
Pages: 181
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Monochrome
Weight (approx.): 0.5 kg
Dimensions (approx.): 18.9cm wide x 24.6cm tall

Additional information

Weight 0.65 kg

You may also like…