Don Delillo ve Meta-İnsan

£14.50

Don Delillo ve Meta-İnsan – Çağdaş Amerikan Romanında Metalaşma | Muhsin Yanar | Paperback/Karton Kapak: ISBN: 978-1-80135-081-5 Lulu’dan al | Talebe.com’dan al
Digital/Dijital: ISBN: 978-1-80135-82-2  Google Play’de oku | Talebe.com’da oku | CEEOL’de oku

Description

Don Delillo ve Cagdas Amerikan

Don Delillo ve Meta-İnsan

Çağdaş Amerikan Romanında Metalaşma

Muhsin Yanar

Published/Yayın tarihi: 13 December 2021 [ Posthumanism Series: 3 ]

Paperback/Karton Kapak: ISBN: 978-1-80135-081-5 Lulu’dan al | Talebe.com’dan al
Digital/Dijital: ISBN: 978-1-80135-082-2  Google Play’de oku | Talebe.com’da oku | CEEOL’de oku

Dünya bugün içerik ve mana konusunda tükenmenin eşiğindedir. Bu dünya, ‘gerçek’ ile temasın birçok açıdan koptuğu, tarih anlayışımızın tamamen kaybolduğu ya da başka anlayışlarla yer değiştirmeye zorlandığı, tüketimin hâkim olduğu, ‘gerçek’ olandan ziyade onun kopyasının ve kopyasının da kopyasının ‘gerçek’i belirlediği, media araçlarının kitleleri yönetme ve yönlendirmedeki baskın gücünün yakından hissettiğimiz bir dünyadır. Özne media teknolojileriyle yönetilip, reklam, film, TV dizileri ve benzeri içeriklerle tüketmeye yönlendirilmektedir. Diğer bir deyişle, üretim, bolluk ve bu bolluğun tüketilmesi dünyanın merkezindeki  özneyi ele geçirmiştir. Medya ve reklam endüstrisi kullandığı teknolojilerle bu özneye ihtiyaç, istek ve arzular satmaktadır. Özneye metalar üzerinden yeni yaşamlar, yaşam tarzları, hazları ve yeni yaşam ruhu (zeitgeist) dayatılmaktadır; özne için artık ‘her şeyden çok fazla’ vardır. Bu endüstriler yanıltıcı bu içeriklerle özneyi sözde doyurmakta ve tatmin etmektedir. Ancak bu içerikler, tatminsizliği gidermek yerine tetiklemektedir. Tüketim lupundaki kurban çağdaş özne içi boşaltılmış metalara dönüşmektedir. Don DeLillo ve Meta-İnsan, öznenin tükettiği meta ile nasıl özdeşleştiğini, metaları tüketirken nasıl metalara dönüştüğünü ele alır. Bataklığı anımsatan çağdaş düzendeki özne için çözüm nedir? Tükettikçe tükenmeye devam etmek mi?

İÇİNDEKİLER

  • Sunuş

BÖLÜM I

  • Don DeLillo ve Çağdaş Amerika
  • Moderniteden Post Moderniteye: Kapitalizm, Kitle Kültürü, Medya ve Tüketim Çılgınlığı

BÖLÜM II

  • Don DeLillo’nun Beyaz Gürültü eserinde Medya ve Tüketim Etkisiyle Bireyin Ölümü

BÖLÜM III

  • Don Delillo’nun Great Jones Street eserinde Öznenin Pandemonium’da Metalaşması

BÖLÜM IV

  • Don DeLillo’nun Americana eserinde Çağdaş Amerika: Teknoloji, Istırap ve Umut
  • Sonsöz

 

Yazar Hakkında:

Muhsin Yanar, Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü biriminde Doktor Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta olup “Edebiyatın Büyük Eserleri”, “Edebiyatın Büyük Eserleri: Modern Öncesi Dönem” dersleri vermektedir. Çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatında toplumsal cinsiyet, şiddet ve Posthümanizm üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu konularda çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Transnational Press London yayınevinden çıkmış Edebiyattta Posthümanizm adlı kitapta “Don DeLillo’nun Sıfır K ve Ian McEwan’ın Benim gibi Makineler Adlı Eserlerinde İnsanötesine Dair” başlıklı kitap bölümü ve aynı yayınevinden çıkacak olan Çoklu Disiplinlerde Posthümanizm isimli kitapta “Posthümanizm ve Cinsiyet Sorunsalı” başlıklı kitap bölümü yer almaktadır. Şuanki çalışmalarında ise “Çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatında Posthumanist Etik” ve “Posthümanizm: Dil Politikaları, Farklılık ve Uyumluluk” konularına odaklanmaktadır.

Credits: Cover image: Jake Nackos, i32jpQz4768, unsplash.com

Product Details:

Posthumanism Series: 3
Seri Editörü: Sumeyra Buran
ISBN: 978-1-80135-081-5 (print)
ISBN: 978-1-80135-082-2 (dijital)
Publisher: Transnational Press London
Published: 13 December 2021
Language: Turkish
Pages: 99
Binding: Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.4 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 23cm tall

Additional information

Weight 0.40 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…