Edebiyatta Posthümanizm

£24.50

Edebiyatta Posthümanizm | Editör: Sümeyra Buran | Published: 26 December 2020 [ Posthumanism Series: 2 ] | Paperback: ISBN: 978-1-80135-003-7: Buy from Amazon | Buy from Lulu | Digital: Read on Google PlayRead on Kindle | Read on CEEOL

Description

Edebiyatta Posthumanizm

Edebiyatta Posthümanizm

Editör: Sümeyra Buran

Published: 26 December 2020 [ Posthumanism Series: 2 ]

Paperback: ISBN: 978-1-80135-003-7: Buy from Amazon | Buy from Lulu
Digital: Read on Google PlayRead on Kindle | Read on CEEOL

Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. İnsanın ve doğanın ‘doğasını’ değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan Posthümanizm Serisi’nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir.

Yazarlar Hakkında:

Dr Sumeyra Buran Kaliforniya Üniversitesi Riverside kampüsünde İngilizce Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Buran aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Sümeyra Buran TechnoFeminist Science Fiction kitabının yazarıdır. | Kişisel web sitesi.

Product Details:

ISBN: 978-1-80135-003-7
Publisher: Transnational Press London
Published: 26 December 2020
Language: Turkish
Pages: 156
Binding: Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.4 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 23cm tall

Additional information

Weight 0.40 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…