Edebiyatta Posthümanizm

£24.50

Edebiyatta Posthümanizm | Editör: Sümeyra Buran | Published: 26 December 2020 [ Posthumanism Series: 2 ] | Paperback: ISBN: 978-1-80135-003-7: Lulu’dan Al | Talebe.com’dan al | Digital: ISBN: 978-1-80135-028-0 Google Play’de Oku | Talebe.com’da Oku | CEEOL’de Oku

Description

Edebiyatta Posthumanizm

Edebiyatta Posthümanizm

Editör: Sümeyra Buran

Published/Yayin tarihi: 26 December 2020 [ Posthumanism Series: 2 ]

Paperback/Karton Kapak: ISBN: 978-1-80135-003-7 Lulu’dan Al | Talebe.com’dan al
Digital/Dijital: ISBN: 978-1-80135-028-0  Google Play’de Oku | Talebe.com’da Oku | CEEOL’de Oku

Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. İnsanın ve doğanın ‘doğasını’ değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan Posthümanizm Serisi’nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir.

“Türk akademisyenler tarafından edebiyatta posthümanizm üzerine tartışmaları bir araya getiren bu yeni kitap, bu projeyi Batı ve Doğu arasındaki geleneksel Avrupa anlayışının başka bir ikililiğine karşı genişletir. Bu yeni kitabın özellikle heyecan verici yanı, hem Anglo-Amerikan hem de Türk romanları hakkındaki tartışmaları bir araya getirmesi ve tartışmayı genellikle ihmal edilen perspektifleri ve tarihleri içerecek şekilde genişletmesidir. Hem Batı hem de Doğu küresel tarihlerinde—Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının merkezinde coğrafi konum olarak önemli bir rol oynayan Türkiye’nin zengin tarihi, edebiyat kültürünün çok sayıda kültürel etkiyle benzersiz bir şekilde konuşabilmesini ve posthümanist düşüncenin bunlara nasıl meydan okuduğunu veya yeniden çerçevelediğini düşünmesini sağlar. Bu yeni kitap, yeni tarihsel ve kültürel arşivlerden yararlanarak posthümanizm anlayışımızı genişletmeyi vaat eder ve böylelikle tartışmalar daha küresel hale geldikçe bu alanda önemli bir yeni sayfa açılmasına işaret eder.”

– Sherryl Vint, Kaliforniya Üniversitesi Riverside, ABD

“Temel bir yapıt. Türk mirasının derin bilgeliği ve bilgisi ile posthüman söylemi arasında – veya tam tersi – köprü kuran bir yapı taşı. Ne olduğumuzun – bireyler, türler, gezegen olarak – daha fazla anlaşılmasına yönelik yerel ve küreselin, dünün, bugünün ve yarının buluştuğu edebî bir gelişim yolculuğu.”

Francesca Ferrando, New York Üniversitesi, ABD

“Bu tam zamanında çıkan ve önem teşkil eden kitap, yalnızca edebiyat dünyasının geleneksel coğrafi sınırlarını aşmakla kalmıyor aynı zamanda gelişen teknolojinin bizi kuşatan yaşam sistemleriyle birlikte kendimiz hakkındaki görüşlerimizi nasıl etkilediğine dair derin soruları faydalı bir şekilde ele alıyor.”

Kevin LaGrandeur, New York Teknoloji Enstitüsü, ABD

“Posthüman tanımlamalarından ve ‘sorularından’ edebi formlarda vücut bulmalarına kadar, akademide yer alan genç bilim insanlarının makalelerinin yer aldığı bu kitap, ‘posthümanizmi’ çeşitli türlerle ön plana çıkarıyor. Philip K Dick’inki gibi klasik metinlerden McEwan’ın eserleri gibi daha yeni dönüşlerle sıkı bağ kuran bu cildin en büyük katkısı; felsefi bakış, düşünce ‘okulu’ ve eleştirel görüşler ekseninde posthümanizm hakkındaki tüm ana söylem ve tartışmaların edebi metinlerde her zaman öngörüldüğünü, belgelendiğini ve tartışıldığını göstermesidir. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca etkisi sürecek bir cilt”

– Pramod K. Nayar, Hyderabad Üniversitesi, Hindistan

İÇİNDEKİLER

 • Katkıda Bulunanlar
 • Teşekkür

Giriş

 • SUNUŞ: İkili olmayan bireylik – PREFACE: Personhood without binaries – Sherryl Vint
 • BÖLÜM 1. Edebiyat ve Posthümanizme Giriş – Sümeyra Buran
 • BÖLÜM 2. Posthümanizm, Transhümanizm, Antihümanizm, Metahümanizm ve Yeni Materyalizmler: Farklar ve İlişkiler – Francesca Ferrando

Amerikan Edebiyatından Seçmeler

 • BÖLÜM 3. Octavia Butler’ın Yavru Kuş (Fledgling) Romanında Posthüman Vampir-insan Eyleyiciliği – Pelin Kümbet
 • BÖLÜM 4. Pat Cadigan Öykülerinde İnsansonrası Beden ve Hafıza – Murat Göç-Bilgin
 • BÖLÜM 5. H.P. Lovecraft’ın “Dunwich Dehşeti” Adlı Öyküsünde Posthümanist Ögeler – Gül Koçsoy
 • BÖLÜM 6. Çürüyen Dünya, Eriyen Bedenler: Phillip K. Dick’in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? ve Walter M. Miller’ın Leibowitz için bir İlahi’sinde Toksik Manzaralar – Züleyha Çetiner-Öktem

İngiliz Edebiyatından Seçmeler

 • BÖLÜM 7. Angela Carter’ın Spekülatif Romanlarında Hümanizm Eleştirisi ve Posthümanist Belirsizlik – Barış Ağır
 • BÖLÜM 8. İnsan Olan ve İnsan Olmayan Arasında: Frankenstein’ın Posthümanizme Dair Düşündürdükleri – Evren Akaltun Akan
 • BÖLÜM 9. Biyogenetik Posthüman Bilimkurgu:  Yarının Gen-Tasarımlı Çocukları ve Gen-Kapitalist Sınıfları – Sümeyra Buran
 • BÖLÜM 10. Phyllis Dorothy James’in İnsanların Çocukları Adlı Eserine Post-Hümanizm Çerçevesinde Feminist Bir Yaklaşım – Şebnem Düzgün

Karşılaştırmalı Edebiyattan Seçmeler

 • BÖLÜM 11. Don DeLillo’nun Sıfır K ve Ian McEwan’ın Benim Gibi Makineler Adlı Eserlerinde İnsanötesine Dair – Muhsin Yanar
 • BÖLÜM 12. Posthümanizm Bağlamında Doğu-Batı Halk Hikâyelerindeki İnsan-Hayvan İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme – Ülfet Doğan Arslan

Türk Edebiyatından Seçmeler

 • BÖLÜM 13. Zamanın Bedensel Dönüşümü: Osmanlı Gelecek Anlatılarında Posthümanist ve Transhümanist İzler – Seda Uyanık
 • BÖLÜM 14. Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Post-hümanizm Görünümleri – Dinçer Atay
 • BÖLÜM 15. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Romanında Nesneler Arası İlişkiler: Posthümanizm ve Nesne Yönelimli Ontoloji Çerçevesinde Bir Çözümleme – Nurseli Gamze Korkmaz

Türk Bilim Kurgu Yazarlarından Yorumlar

 • BÖLÜM 16. Spekülatif Kurguda Yükselen Geleceğin Posthüman Evreni: Alternatif Evrenlerin Ütopyalarındaki İnsan Ötesi Topluma Kendi Gerçekliğimizde Ulaşmayı Başarabilir miyiz? – Şeyda Aydın
 • BÖLÜM 17. Posthüman Aşkın Ezgisi: Phantomat ve Bedensizlik Özlemi – Sadık Yemni
 • Dizin

Yazarlar Hakkında:

Sümeyra Buran (Editör) İstanbul Medeniyet Üniversitesinde (İMÜ) Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Üniversitesi Riverside kampüsünde Prof. Dr. Sherryl Vint ile Posthümanism, Edebiyat ve Feminist SF (Bilimkurgu ve Spekülatif Kurgu) konularında post-doktora araştırmalarını sürdürmektedir. Palgrave yayınevi tarafından basılmak üzere olan Feminist Spekülatif Kurgu Teknolojileri: Cinsiyet, Yapay Yaşam ve Üreme (Technologies of Feminist Speculative Fiction: Gender, Artificial Life, and Reproduction) adlı kitaba Dr. Vint ile birlikte editörlük yapmaktadır. Son yayınları arasında (A&HCI®) endeksli Eleştiri: Çağdaş Kurgu Çalışmaları (Critique: Studies in Comptemporary Fiction) dergisinde yayınlanan makalesi ve Palgrave, Routledge ve Edinburgh yayınevleri tarafından halen devam etmekte olan kitap bölümü projeleri vardır. Transnational Press London Posthümanizm (Posthumanism Series) kitap serisinin ve Posthumanizm Dergisi’nin (Journal of Posthumanism) editörüdür. Avrupa Kadın Cinayetleri Gözlemevi (European Observatory on Femicide) bilimsel koordinasyon komitesi üyesi ve Türkiye temsilcisi, İMÜ İnsan Hakları Merkezi’nin ve Türkiye Kadın Cinayeti Gözlemevinin kurucusu, Uluslararası Sanatta Fantastik Kurumu’nda (International Association for the Fantastic in the Arts -IAFA) BIPOC komite üyesi ve Bilim Kurgu Araştırma Kurumu’nda (Science Fiction Research Association-SFRA) Türkiye temsilcisidir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Buran halen Kaliforniya’da ikamet etmektedir. Kişisel web sitesi.

Sherryl Vint Kaliforniya Üniversitesi Riverside kampüsünde Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümünde profesördür, Spekülatif Kurgular ve Bilim Kültürleri programını yürütmektedir. Yarının Bedenleri (Bodies of Tomorrow, University of Toronto Press 2007), Hayvan Başkalığı (Animal Alterity, Liverpool University Press 2012), Bilimkurgu: Karışıklar için Bir Klavuz (Science Fiction: A Guide to the Perplexed, A&C Black 2014) ve Bilimkurgu MIT Yayınları Temel Bilgi Serisi (Science Fiction The MIT Press Essential Knowledge series 2021) ve 21.Yüzyıl Spekülatif Kurguda Biyopolitik Gelecekler (Biopolitical Futures in Twenty-First Century Speculative Fiction, Cambridge University Press 2021) adlı kitapları vardır. Bilimkurgu Çalışmaları (Science Fiction Studies) dergisi ve Bilim ve Popüler Kültür (Science and Popular Culture) Palgrave kitap serisinin editörüdür. Birçok kitap editörlüğü yapmıştır, en son yaptığı ise İnsandan Sonra: Yirmi-Birinci Yüzyılda Teori, Kültür ve Eleştiri (After the Human: Theory, Culture and Criticism in the 21st Century, Cambridge University Press 2020)’dir

Francesca Ferrando New York Üniversitesi NYU-Liberal Çalışmalar bölümünde Felsefe dersleri vermektedir. Posthüman Çalışmalar alanında önde gelen bir ses ve Küresel Posthüman Ağı (Global Posthuman Network https://www.posthumans.org/)’nın kurucusu olan Ferrando, İtalya Cumhurbaşkanı Onaylı Sainati ödülü (Sainati prize) de dâhil olmak üzere çok sayıda onur ve takdir toplamıştır. Bu konularda pek çok yayın yapmıştır; en son kitabı Felsefi Posthümanizm’dir (Philosophical Posthumanism, Bloomsbury 2019). TED konuşmaları tarihinde posthüman konusuyla ilgili bir konuşma yapan ilk konuşmacı olmuştur. ABD Dergisi “Origins,” onu dünyada değişim yapan 100 kişi arasında seçmiştir. Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.theposthuman.org/

Pelin Kümbet halen Kocaeli Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim görevlisi doktor olarak görev yapmakta olan Pelin Kümbet, Lisans derecesini Ankara Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini de Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden almıştır. Doktora tez çalışmaları için 2014-2015 yılları arası ABD Kaliforniya Eyaleti’nde bulunan University of California, Riverside’da bulunan Kümbet, Doktora tezini Kazuo Ishiguro’nun Never Let Me Go, Indra Sinha’nın Animal’s People ve Justina Robson’un Natural History’sinde İnsansonrası bedenler üzerine yazmıştır (“Posthuman Bodies in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go, Indra Sinha’s Animal’s People, and Justina Robson’s Natural History”). İlgi alanları bilim kurgu, çağdaş tiyatro, medikal insanbilimleri, bilim ve çevre çalışmaları, ekoeleştiri, ekofeminizm, posthümanizm ve posthümanist etik olan Kümbet’in bu alanda çalışmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda Posthumanizm Dergisi (Journal of Posthumanism) editörlerindendir.

Murat Göç-Bilgin 2011 yılında doktora derecesini Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden aldı. Halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmaktadır. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi kurucu üyesi ve Masculinities Journal kurucu editörü olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları toplumsal cinsiyet çalışmaları ve özellikle de eleştirel erkeklik çalışmaları, insansonrası çalışmaları, çağdaş Amerikan edebiyatı ve distopya edebiyatıdır.

Gül Koçsoy Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını “Katherine Anne Porter’ın Kısa Öykülerinde Başarısızlık Teması” adlı teziyle Atatürk Üniversitesi’nde, doktorasını 2000 yılında yine aynı üniversitede “Willa Cather’ın Bazı Romanlarında Kendini Gerçekleştirme Teması” adlı teziyle tamamladı. Fırat Üniversitesi’nde Doç. Dr. olarak Amerikan Kültürü ve Edebiyatı çalışmaktadır.

Züleyha Çetiner-Öktem Ege Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde Doçent Dr. ünvanıyla Karşılaştırmalı Mitoloji, Klasik Edebiyat, Dilbilimi, Orta Çağ Edebiyatı ve Kültürü ile Bilim Kurgu ve Fantazi derslerini vermektedir. 2016 yılında Cambridge Scholars Press’ten çıkan Mythmaking across Boundaries adlı kitabın editörlüğünü üstlenmiş, 2017 yılında Ege Üniversitesi Yayınevinde basılan Languages, Cultures, and Gender adlı kitabın ise baş editörüdür. Orta Çağ edebiyatı, bilim kurgu ve fantazi ile ilgili makaleleri çeşitli yayınlarda yer almıştır. On Monsters: A Comparative Study in Medieval Literature başlıklı monografı üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Barış Ağır Dumlupınar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 2008 yılında lisans, 2010 yılında ise yüksek lisans derecelerini almıştır. 2018 yılında, “Gary Snyder ve W. S. Merwin’in Ekomerkezci Şiiri” (“Ecocentric Poetry of Gary Snyder and W. S. Merwin”) başlıklı tezi ile Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden doktora derecesini almıştır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ve onuncu sayısıyla birlikte yayın hayatına son veren Şarki dergisinin özel sayıları olarak yayımlanan “Ekoeleştiri Özel Sayısı”’nın editörlüğünü yapmış, “Edebiyatta ve Kültürde Hayvanlar: Hayvan Çalışmaları Özel Sayısı”’nın ise yayın kurulunda yer almıştır. NALANS: Journal of Narrative and Language Studies dergisinin 2020 Kış Sayısı olarak yayımladığı “Ekoeleştiri Özel Sayısı”nın (Special Issue on Ecocriticism) editörlüğünü Z. G. Yılmaz Karahan ile birlikte üstlenmiştir. Editörlüğünü Mehmet Ali Çelikel ile birlikte yürüttükleri Eski İngiliz Şiirine Çağdaş Yaklaşımlar: Çeviri ve Yorum başlıklı derleme kitap çalışması ise devam etmektedir. Ağır’ın son dönem yayınları eleştirel hayvan çalışmaları, maddeci ekoeleştiri, sömürgecilik sonrası ekoeleştiri ve posthümanizm çalışmalarına odaklanmıştır. Akademik olmayan çalışmaları da olan Ağır’ın çeşitli edebiyat dergilerinde yazıları, söyleşileri, çevirileri ve şiirleri yayımlanmıştır.

Evren Akaltun Akan lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde yapmış olup, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini SUNY Stony Brook, Karşılaştırmalı Edebiyat alanında tamamlamıştır. Şu anda İzmir Yaşar Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olup, ilgi alanları, Dünya Edebiyatı, Kriz ve Kritik, Hafıza Çalışmaları, Posthümanizm ve erken 20. Yüzyıl Türk ve İngiliz Edebiyatıdır.

Şebnem Düzgün lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 2011 yılında tamamladı. 2013 yılında aynı üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisansını yaptı. “A Study of Utopic Discourse in Sarah Scott’s A Description of Millennium Hall, Florence Dixie’s Gloriana; Or, The Revolution of 1900, and Fay Weldon’s Darcy’s Utopia” başlıklı teziyle 2017 yılında Atılım Üniversitesi’nde İngiliz Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora derecesini aldı. Başlıca araştırma alanları, 18. ve 19. yüzyıl İngiliz edebiyatı, ütopya, distopya, bilim kurgu, kadın yazını ve cinsiyet çalışmalarıdır. Esoteric Traditions and Their Impact on Art (Zephyrus Scholarly Publications LLC, 2019) adlı kitapta “Esoteric Traditions in Margaret Cavendish’s The Blazing World” başlıklı kitap bölümünün yazarıdır. Ayrıca, kadın yazını, cinsiyet ilişkileri ve bilim ile edebiyat arasındaki etkileşim hakkındaki araştırma makaleleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Şu anda Ankara Bilim Üniversitesi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Muhsin Yanar 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden “Kitle İletişim Araçlarının Yabancı Dil İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Becerileri Üzerindeki Etkisi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2018 yılında, aynı üniversitede, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden “Don DeLillo’nun Americana, Great Jones Caddesi ve Beyaz Gürültü eserlerinde Teknokültür ve Hipergerçeklik” başlık teziyle doktora derecesini aldı. Doktora tezi, Don DeLillo ve Metaİnsan isimli bir kitap olarak hazırlık aşamasındadır. 2013’den beri ulusal ve uluslararası çeşitli dergi ve kitaplara da katkıda bulunan Yanar, Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü biriminde Doktor Öğretim Görevlisi olarak “Edebiyatın Büyük Eserleri”, “Edebiyatın Büyük Eserleri: Modern Öncesi Dönem” dersleri vermektedir. Sabancı Üniversitesi bünyesinde ulusal ve uluslararsı lisans öğrencileriyle PURE araştırma projeleri yürütmektedir. Şu an Kur’an ve Cinsiyet Eşitliği: Kadın Perspektifinden Yeniden Okuma (Qur’an and Gender Equality: A Rereading from Women’s Perspective) başlıklı projeyi yürütmektedir. Çalışma alanları; Çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Teknokültür, Medya, Posthümanizm, Transhümanizm, Toplumsal Cinsiyet, Erkeklik Çalışmaları.

Ülfet Doğan Arslan lisan eğitimini Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda “Feminist Reading of Shelagh Delaney’’ adlı yüksek lisans tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır. Sırasıyla Adıyaman Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Arslan, 2013 yılından itibaren Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışmış olduğu üniversitede Mitoloji, Seçme Metinler, 18. yy. ve 19. yy. Romanı, Modern Roman, Amerikan Edebiyatı gibi derslerini vermektedir. Doktora eğitimine ise Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında bitirmek üzeredir.

Seda Uyanık 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden “19. Yüzyıl Osmanlı-Türk Romanında Gayrimüslim İmgeleri” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde doktora çalışmalarına başladı ve 2011 yılında “19. Yüzyıl Sonu ve Erken 20. Yüzyıl Anlatılarında Bilime Yönelişin Mantığı ve Gelecek Tasarıları” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Doktora tezi 2013 yılında İletişim Yayınları tarafından Osmanlı Bilim Kurgusu: Fennî Edebiyat başlığı ile yayımlandı. 2005 yılından itibaren Türkiye’de çeşitli dergi ve kitaplara katkıda bulunan Uyanık, 2008’den beri Bilkent Üniversitesi Türkçe Birimi’nde ders veriyor. İlgi alanları arasında Tanzimat dönemi edebiyatı, modern roman ve bilimkurgu edebiyatı bulunmaktadır.

Dinçer Atay lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 2010 yılında bitirdi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda “Vasfi Mahir Kocatürk-Hayatı, Sanatı ve Eserleri” başlıklı tezi ile yüksek lisans tahsili aldı. 2019 yılında; Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda “II. Meşrutiyet Devri Türk Öykülerinde Kimlik İnşası” başlıklı tezini başarıyla savundu. Ekim 2012’de Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı Kafkas Üniversitesinde, halen Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Atay’ın çeşitli uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış yedi makalesi; on yedi farklı sempozyum ve kongrede sunduğu bildirilerin on beşi tam metin olarak; ikisi de kitapta bölüm olarak yayımlanmıştır. Ayrıca Atay, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ahmet Yesevi Üniversitesi ortaklığında hazırlanan “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II” projesinde on dokuz farklı edebiyatçı, yazar ve şairin maddelerini kaleme almıştır. Atay’ın yayın sürecinde olan iki makalesi ve iki kitap bölümü yazıları vardır.

Nurseli Gamze Korkmaz 2007’de Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’ne kabul edildi ve 2011’de “Gaston Bachelard’ın Psikanalitik Yaklaşımıyla Ahmed Hâşim’in Şiirlerinde Ateş” adlı çalışmasıyla mezun oldu. Daha sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmasını 2017’de “Erken Cumhuriyet Dönemi Romanlarında Seküler-Kutsal İkilemi (1920-1950)” başlıklı teziyle tamamladı. Doktora sonrasında Türk romanında modernleşme süreçlerinin temsili ve sekülerleşme olgusu üzerine disiplinler arası çalışmalarını derinleştirmektedir.

Şeyda Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmuştur. Senaristlik ve film yönetmenliği alanlarında çeşitli atölye ve kurslara katılmış, senaryo yazarlığı eğitimini başarıyla tamamlamıştır. İnternet üzerindeki sanat platformlarında eleştirel köşe yazarlığı yapmaktadır. Kadının kültürlere göre tarihi, antropoloji, İskandinav mitolojisi, çağdaş dünya edebiyatı, dünya tarihi, dünya sineması, siberpunk kültür ile ilgilenmekte ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Şu an için kendisine ait toplam dört adet roman bulunmaktadır. İlki Diğer Evrenin Senaristi (İkici Adam Yayınları 2018), ikincisi Diğer Evrendeki Kadın (İkinci Adam Yayınları 2019), üçüncüsü Parçalanmış Yansımalar (İkinci Adam Yayınları 2019), dördüncüsü ise Kadınların Öldüğü Yer (Tilki Kitap 2020) adlı romandır.

Sadık Yemni (İstanbul, 1951) roman, öykü, dergi yazarı ve çevirmen. Bilimkurgu, polisiye, paranormal ve fantastik türünde yazıyor. 1975-2013 yılları arasında Amsterdam-Hollanda’da yaşadı. Hollandacada basılmış 8 kitabı var. Türkiye’de 23’ü roman, 1’i anı, 1’i deneme, 1’i biyografi, 3’ü çeviri ve 3’ü öykü kitabı olmak üzere toplam basılmış 32 kitabı var. Bazıları dijital ortamda bulunan öykülerinin sayısı 100 civarındadır. Sadık Yemni Sözlüğünde kendi türettiği sözcükler bulunuyor. Romanlarından bazıları: Muska (Metis 1996), Yatır (Everest 2005) ve Çağrılan (2019 Ketebe).

Product Details:

Posthumanism Series: 2
Seri Editörü: Pelin Kümbet
ISBN: 978-1-80135-003-7 (print)
ISBN: 978-1-80135-028-0 (dijital)
Publisher: Transnational Press London
Published: 26 December 2020
Language: Turkish
Pages: 359
Binding: Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.4 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 23cm tall

Additional information

Weight 0.40 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…