Yeniötesi Yazında Özkurmaca

£24.50

Yeniötesi Yazında Özkurmaca, Ali Tilbe | Published – Yayın tarihi: 12.06.2019 | karton kapak | ISBN: 978-1-912997-18-3: TPLondon’dan satın al | Lulu’dan satın al | dijital versiyon | GooglePlay’den satın al | CEEOL’den al

Description

Ali Tilbe ÖzkurmacaYeniötesi Yazında Özkurmaca

Ali Tilbe
Published – Yayın tarihi: 12.06.2019

Karton kapak | ISBN: 978-1-912997-18-3: TPLondon’dan satın al | Lulu’dan satın al |
Dijital versiyon | GooglePlay’den satın al | CEEOL’den al

“Bu çalışmada, özkurmacanın açınımını anlayabilmek için, öncelikle Philippe Lejeune’ün yaklaşımıyla özyaşamöyküsü türünün tarihsel gelişimi ve niteliklerini belirlemeye çalışacağız. Çünkü özyaşamöyküsü, kuramsal olarak ilk benimsenen yazınsal benli anlatı türüdür. İkinci aşamada çalışmanın bütünlük kazanmasını sağlamak için, özkurmaca kavramının gelişim sürecinde ortaya çıkan değişik tanımlarını, Serge Doubrovsky, Vincent Colonna, Philippe Gasparini ve ilgili öteki kuramcı ve yazarların görüşlerine ve yapıtlarına başvurarak açımlamayı ve onu yeniötesicilik bağlamına yerleştirerek, öteki yakın türlerle yapısal, biçimsel, izleksel ilişkilerini ortaya koymayı deneyeceğiz.

Bu bağlamda, kuşkusuz bir yaşamöyküsel anlatının yapısal ve biçimsel çözümlemesinde ayrıcalıklı bir yeri olan başta Gérard Genette olmak üzere, öyküsel söylem çözümlemesi yöntemini Philippe Lejeune, Emile Benveniste, Tzvetan Todorov, Tahsin Yücel, Mehmet Rifat ve öteki ilgili araştırmacıların kuramsal yapıtlarına başvurarak, ayrı bir bölümde temel göndergeleriyle açıklamaya çalışacağız.

Özkurmaca kavramı, açık bir biçimde Yeniötesi dönemin bir ürünüdür. Bu nedenle, yeni (fr. moderne) ve yeniötesici (fr. postmoderniste) kurama özel bir bölüm açarak, yazınsal düzlemde yenilikçilikle (fr. modernisme) yeniötesicilik arasındaki benzerlikleri ve ayrıklıkları göstermeye çalışacağız. Daha sonra, özkurmaca kavramını yeniötesici ulamına yerleştirmeye ve günümüzde de süren son tartışmaları açımlamaya çaba göstereceğiz.

Bu çalışmada, çok sayıda benli anlatı yazarının yapıtlarından örnekler verilirken, son bölümde son dönemin en önemli benli anlatı yazarlarından birisi olan Annie Ernaux’nun Passion simple ile L’Occupation adlı romanlarına özkurmaca bir okuma yapmak için özel bir bölüm açılacaktır.

Çalışma boyunca en çok karşılaşılan zorluklardan biri, yabancı sözcüklere Türkçe karşılık bulmak için ortaya konan duyarlılıktan kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz daha önce kullanılmış ya da bu çalışmada bu bağlamda ilk kez önerilen sözcük ve kavramlar tartışma konusu yapılmaya açıktır.”

İçindekiler

  • Sunuş
  • Bölüm 1: Giriş
  • Bölüm 2: Özyaşamöyküsü: Tarihsel Gelişim
  • Bölüm 3: Özkurmaca: Gelişim, Tanım ve Kuramsal Yaklaşımlar
  • Bölüm 4: Yenilikçilik ve Yeniötesicilik
  • Bölüm 5: Anlatıda Aşkınmetinsel İlişkiler
  • Bölüm 6: Anlatısal Söylem
  • Bölüm 7: Annie Ernaux’nun İki Özkurmaca Yapıtı: Passion Simple ile L’occupation
  • Sonuç

YAZARLAR HAKKINDA:

Prof. Dr. Ali Tilbe, Namık Kemal Üniversitesi’nde Edebiyat Profesörüdür. Doktorasını Atatürk Üniversitesinde tamamladıktan sonra, Paris’te INALCO ve Sorbonne Üniversitesi (2002-2004) ile Londra Regent’s Üniversitesinde (2014-2015) doktora sonrası araştırmalar yapmış, Tunus Manuba Üniversitesinde (2005-2007) konuk öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Çağdaş Fransız Yazınında Özkurgusal Roman (2010) adlı inceleme yapıtının yanında, Albert Camus, Marguerite Duras, Jean-Paul Sartre ile Jean-Echenoz, Jean-Philippe Toussaint gibi değişik çağcıl Fransız yazarları ile Türk yazınından Tahsin Yücel, Nedim Gürsel, Orhan Pamuk başta olmak üzere değişik yazarlar üzerine çok sayıda bilimsel makale yayınlamış, bildiriler sunmuş, Namık Kemal Üniversitesine ait olan Humanitas – Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi’nin 4 yıl boyunca kurucu yayın yönetmenliğinin yanında başka dergi ve kitapların da yayın yönetmenliği yapmıştır. İngiltere’de Transnational Press London bünyesinde yer alan Göç Dergisi ve Border Crossing dergilerinin yayın yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Bunun yanında 2015 yılından itibaren, Londra Regent’s Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Sirkeci’nin başkanlığını yürüttüğü Göç Konferanslarının Düzenleme ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Göç ve Edebiyat oturumlarının başkanlığını yürütmüştür. Çağdaş Fransız Romanı, Göç/Göçer Yazını, Özyaşamöyküsü/Özkurmaca, Küçürek Roman, Roman Türleri, Yazın Eleştirisi ve Kuramları ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

CREDITS: Cover Design: Gizem Cakir | Cover image: Doç. Dr. /Assoc. Prof. / Ph.D. Mustafa Cevat ATALAY

Product Details:

ISBN: 9781912997183
Publisher: Transnational Press London
Published: 12 June 2019
Language: Turkish
Pages: 236
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.4 kg
Dimensions (approx.): 15.6cm wide x 23.39cm tall

Additional information

Weight 0.5 kg
Version

Print, Ebook/Kindle

Binding

Paperback, Hardcover, Electronic

Interior Ink

Black and White, Colour

You may also like…