Göç Konferansı 2017

£20.00

Göç Konferansı 2017 – Seçilmiş Bildiriler | Yayına Hazırlayanlar: Ali Tilbe, Sonel Bosnalı ve Yusuf Topaloğlu | karton kapak | ISBN: 978-1-910781-55-5 : Lulu’dan satın al Amazon Türkçe’den satın al

Description

Göç Konferansı 2017 – Seçilmiş Bildiriler 
Yayına Hazırlayanlar: Ali Tilbe, Sonel Bosnalı ve Yusuf Topaloğlu

Bu kitabı satın almak için aşağıdaki linkleri takip ediniz.

karton kapak | ISBN: 978-1-910781-55-5 : Lulu’dan satın al Amazon Türkçe’den satın al
Dijital versiyonuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

Bu kitapla 5. Göç Konferansı’nda sunulmuş bildirilerden oluşmuş bir derlemeyi okurlarımıza sunuyoruz. Göç meselesini çeşitli disiplinlerden ve bakış açılarından ele alan 35 makalede geniş bir yelpazeden incelemeler paylaşılıyor. Bu bildiri kitabı toplamda 100’den fazla oturum, panel ve çalıştay ile dört gün süren Atina’daki beşinci göç konferansında sunulan 400 kadar bildiriden bir seçki sunmaktadır. 60’dan fazla ülkeden, ekonomiden antropolojiye, sosyolojiden tıbba çok çeşitli disiplinlerden göç alanında çalışan çok sayıda katılımcı dört gün boyunca konferansta göç ve güvenlik, toplumsal cinsiyet, kamu yönetimi, geri dönüş göçü, hukuk, siyasi katılım, diyaspora, medya gibi konular yanında göç kültür ve yazın üzerine de çok sayıda bildiri sundu.

 • Tam Metin eBook PDF
 • İçindekiler
 • Yayına Hazırlayanlar
 • Editörden: Göç Konferansının Ardından – Ali Tilbe, Sonel Bosnalı, Yusuf Topaloğlu
 • Bölüm 1. ‘Göç Kültürü ve Çatışma Modeli’ Bağlamında Mathias Enard’ın Hırsızlar Sokağı – Ali Tilbe
 • Bölüm 2. Yakın Dönem Mübadele Romanlarındaki “Türk” ve “Rum” Algısına Dair Mukayeseli Bir İnceleme – Atıf Akgün, İsmail Alper Kumsar
 • Bölüm 3. Göçmen Emeği ve Sermaye Birikimine Etkileri: Suriyeli Sığınmacıların İstihdamı, Şanlıurfa Örneği – Ayşe Cebeci
 • Bölüm 4. Görselin Gör Dediği: Görüntünün Tahakkümünden Göçün Güçsüzlüğü – Bahar Yalın
 • Bölüm 5. Fransa’da Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Evliliğe, Boşanmaya ve Kadın/Erkek İlişkisine Dair Görüşleri – Ceylan Türtük
 • Bölüm 6. Anneyi Kusmak; Kristevacı İğrençlik Üzerinden Sevim Burak’ın “İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar” Adlı Oyununda Göçün Dili – Duygu Toksoy Çeber
 • Bölüm 7. Türk Şiirinde Almanya’ya İşçi Göçü Olgusu – Efnan Dervişoğlu
 • Bölüm 8. Müslümanların Avrupa’da Var Olabilme Sorunları – Erkan Perşembe
 • Bölüm 9. Suriyeli Mültecilerin Ekonomiye ve İstihdama Etkileri: Gaziantep Bölgesi Üzerine Gözlemler – F. Serkan Öngel
 • Bölüm 10. Güney Dal’ın Romanlarında Göç, Kimlik ve Farklılık – Fatih Özdemir
 • Bölüm 11. Alfabeden Alfabeye Zorunlu Göç: Türk Edebiyatında Bir “Sözde Transkripsiyon” Vakası – Fırat Caner
 • Bölüm 12. Suriyelilerin Eğitimine Suriyelilerin Gözünden Bakmak: Eskişehir’de Suriyelilerin Toplumla Bütünleşme Perspektifleri Üzerine Değerlendirmeler – Fuat Güllüpınar
 • Bölüm 13. E. Auerbach’ın İstanbul Yılları: Mimesis’in Yazarı ve Türkiye’nin Hümanist Reformu – Gülnihal Gülmez
 • Bölüm 14. 70’li Yıllardan 2010’lu Yıllara Almanya’ya Dış Göçün Türk Sinemasındaki Yansımaları – Hanife Nâlân Genç
 • Bölüm 15. Bir Sürgünün Suçu Yücelten Öyküsü: Hırsızın Günlüğü – Hanife Nâlân Genç
 • Bölüm 16. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Balkanlardan Türkiye’ye Gelen Göçmenlerde Sosyal ve Kültürel Uyum – Hikmet Öksüz, Ülkü Köksal
 • Bölüm 17. Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Sürgün Teması – Hülya Bayrak Akyıldız
 • Bölüm 18. Divan Şiirinde Göç Eksenli Söyleyiş Kalıpları – İlyas Yazar
 • Bölüm 19. Bir Göç Tarihinin Romanlaştırılması ya da Tarihsel Göç Romanı: Önce Annelerini Vur – İrfan ATALAY
 • Bölüm 20. Kayıp Neslin Eğitimi (İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimi) – Kamil Çoştu
 • Bölüm 21. Âşıklarda Göç Olgusu ve Âşık Reyhanî’nin Göç Serüveni – Meltem Şimşek Öksüz
 • Bölüm 22. Sürgünlüğün Yazar Üstündeki Etkileri: Refik Halit Karay Örneği – Mert Öksüz
 • Bölüm 23. 19. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı Romanlarının Sosyal ve İktisadi Yapısı: Edirne Şehri Örneği – Muhammed Tağ
 • Bölüm 24. İvan Alekseyeviç Bunin’in Lanetli Günler Eserinde Ekim Devrimi ve İç Savaş’ın Halk ve Entelektüel Kesim Üzerindeki Etkisi – Nuray Dönmez
 • Bölüm 25. Türkçe, Yunanca, Farsça ve Ermenice Dillerinde Masallar Bağlamında Dil Göçü – Serli Seta Nişanyan
 • Bölüm 26. İçsel Göç: Lena Leyla ve Diğerleri – Sevim Akten
 • Bölüm 27. Göçmenlik ve Yerinde Yaşlan (ama) ma – Sevim Atila Demir
 • Bölüm 28. Göç Olgusunun Dinsel ve Mezhepsel Kimlikler Üzerindeki Etkisi – Sıddık Korkmaz
 • Bölüm 29. Memet Baydur’un Kamyon Oyununda Göç Olgusu – Şengül Kocaman
 • Bölüm 30. Göç Olgusunun Yarattığı Toplumsal Kriz Bağlamında “Keşanlı Ali Destanı” Oyunu – Tamer Temel
 • Bölüm 31. Bilimin Mucizevi Göçü -Kanadı Kırık Kuşlar – Ayşe Kulin – Tanju İnal
 • Bölüm 32. Yalnızlık Dolambacında Issız Bir Göçmen İncegül Bayram – Tuğrul İnal
 • Bölüm 33. Diasporadan Alevilerle İşçi Sınıfını “Musahip” Yapma Çabası: Kavga/Kervan Dergilerinde Alevilik – Tuncay Bilecen
 • Bölüm 34. Ebedi Göçer: Medea – Yıldız Aydın, Özlem Agvan
 • Bölüm 35. İşgal Yıllarında İstanbul’dan Ankara’ya Aydın Göçü – Yaşar Şenler

CREDITS: Cover Photo: George Adam and Jonathan Liu – Cover Design: Gizem Çakır

Product Details:
ISBN: 978191078555
Publisher: Transnational Press London
Published: 22 December 2017
Language: Turkish
Pages: 396
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.64 kg
Dimensions (approx.): 23.39cm tall x 15.6cm wide

Additional information

Weight 0.64 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…