Göç, Kültür ve Yazın

£24.50

Göç, Kültür ve Yazın,Editörler: Ali Tilbe, Tuncay Bilecen ve Efnan Dervişoğlu | Published – Yayın tarihi: 27.12.2019 | karton kapak | ISBN: 978-1-912997-37-4: TPLondon’dan satın al | Lulu’dan satın al | dijital versiyon | GooglePlay’den satın al | CEEOL’den al

Description

Göç Kültür YazınGöç, Kültür ve Yazın

Editörler: Ali Tilbe, Tuncay Bilecen ve Efnan Dervişoğlu
Published – Yayın tarihi: 27.12.2019

Karton kapak | ISBN: 978-1-912997-37-4: TPLondon’dan satın al | Lulu’dan satın al |
Dijital versiyon | GooglePlay’den satın al | CEEOL’den al

“Göç olgusunun, kimi zaman söylenceler ile şiir ve halk türkülerinin kimi zaman da Türk roman ve öykülerinin konu, uzam, zaman ve izlek gibi temel kurucu öğelerinin göç çevresinde biçimlendiğini görmekteyiz. Yakın dönem dünya tarihindeki siyasal ve toplumsal gelişmelere ve yeniötesi dönemin ürettiği özgürlükçü değerlere bağlı olarak göç ve göçerlik olgusunun yazınsal üretimde tuttuğu yer genişleyerek yalnızca bir esin kaynağı olmanın ötesine geçmeye başlamış, toplumun bir anlatım aracı olarak göç romanı türünün doğmasına katkı vermiştir. Görüldüğü gibi çok eski dönemlere uzanan göç ile yazın ilişkisi, günümüzde sayıları giderek artan göç(er) romanlarının gündemde yer tutmasıyla, daha da önem kazanarak geleceğe doğru evrilmektedir. Göç olgusu, günümüzde eskiden olduğundan daha çok toplumsal, siyasal, artırımsal ve ekinsel yönleriyle tartışılmakta ve anlatılarda yer bulmaktadır. Bu yapıtta, 26-28 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşen TMC2018 Göç Konferansında sunulan çalışmalar yer almaktadır.

İçindekiler

 • Sunuş
 • Giriş: Türk Göç Yazını Üzerine – Ali Tilbe
 • Bölüm 1. Başka Düzlemde Bir Kadın Olarak Öteki Olmak – Ayşe Kıran
 • Bölüm 2. Aysel Özakın’ın Kanal Boyu Öykülerinde Göçmenlik Olgusu – Efnan Dervişoğlu
 • Bölüm 3. Diline Mülteci Bir Yazar: Cengiz Dağcı – Figen Güner Dilek
 • Bölüm 4. Elia Kazan’ın Romanlarında ve Amerika Amerika Filminde Göç Öyküsü – Tanju İnal & Burçak Yakıcı
 • Bölüm 5. Kafamda Bir Tuhaflık Adlı Romanda Göçle Değişen Kadın ve Kadın İmgesi – Hanife Nâlân Genç
 • Bölüm 6. Halikarnas Balıkçısı: Bir Mavi Sürgün – Tuğrul İnal
 • Bölüm 7. Ötekiyle Yaşamak: Mübadillerin Ortak Yaşamı – Hülya Bayrak Akyıldız
 • Bölüm 8. Zülfü Livaneli’nin Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm Romanında Mültecilik ve Mültecilerin Yaşadıkları Çatışmalar – Tuncay Bilecen
 • Bölüm 9 Zülfü Livaneli’nin Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm Adlı Göç Romanı: Çatışma ve Kültür(süz)leşme Yaklaşımı – Ali Tilbe  & Fethiye Tilbe
 • Bölüm 10. Çokkültürlülük Üzerine – İrfan Atalay

YAZARLAR HAKKINDA:

Prof. Dr. Ali TİLBE, Atatürk Üniversitesi’nden Fransız Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora derecesine sahiptir. Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde yazın eleştirisi ve kuramları ile çağdaş Fransız romanı dersleri vermektedir. 2019 yılında Yeniötesi Yazında Özkurmaca adlı araştırma-inceleme yapıtını yayınlayan Tilbe, 40’tan fazla kitap ve derginin yayın yönetmeni ve 70 kadar yazınsal çalışmanın da yazarıdır. Çok sayıda bilimsel etkinlikte bildiriler sunmuştur. Sorbonne Üniversitesi (2002-2004) ile Londra Regent’s Üniversitesinde (2014-2015) doktora sonrası araştırmalar yapmış, Tunus Manouba Üniversitesinde (2005-2007) konuk öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Araştırmalarının, çağdaş Fransız romanı, özkurmaca, özyaşamöyküsü, yazın toplumbilimi, göç yazını, yeniötesi küçürek roman alanlarında sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Tuncay BİLECEN, Lisans eğitimini de tamamladığı Kocaeli Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Yüksek lisans tezinde Balkan Savaşları sonrasında oluşan göç hareketlerinin Osmanlı Devleti’nin iç siyasetine yansımalarını irdeledi. Doktorasını Sakarya Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde Birikim Dergisi üzerine yaptığı tezle tamamladı. 2013 yılında Londra’da Westminster Üniversitesi’nde YÖK bursuyla misafir araştırmacı olarak Britanya’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin siyasal katılımları üzerine çalıştı.  2014-2015 yılları arasında TÜBİTAK bursuyla Regent’s University London’da Türkiyeli göçmenlerin İngiltere ve Türkiye siyasetine yönelik ilgi ve katılım düzeyleri ve Ankara Anlaşması üzerine çalışmalar yaptı. Yazarın, ağırlıklı olarak göç konusunda olmakla birlikte demokrasi teorisi, kent çalışmaları ve göç ve edebiyat üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Göç Dergisi ve Border Crossing dergilerinin bilim kurulunda yer almaktadır.  Halen TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursuyla Regent’s University London’da Prof. Dr. İbrahim Sirkeci ile geri dönüş göçü üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Efnan DERVİŞOĞLU, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. “Türk Edebiyatında Mensur Şiir” adlı teziyle yüksek lisansını, “Cevdet Kudret / Hayatı ve Eserleri” adlı teziyle de doktorasını, Gazi Üniversitesi’nde tamamladı (2005). Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapmakta; akademik dergilerde ve kitaplarda, çeşitli edebiyat dergilerinde yazıları yer almaktadır. Hazırlamış olduğu Kadın Öykülerinde Ankara seçkisi 2008’de, Kadın Öykülerinde Karadeniz seçkisi 2009’da, bir makalesinin de yer aldığı Oyuncaklı Öyküler derlemesi ise 2013’te okurlarla buluştu; çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan Bulutlu Bahçe / Meraklı Çocuğun Şiir Defteri adlı kitabı, 2014’te yayımlandı. Yeni Türk Edebiyatı alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Fethiye TİLBE,  Sakarya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden (2002-2006) mezun oldu. Bir yıllık özel sektör deneyiminden sonra (2006-2007), Atatürk Üniversitesinde Finans alanında Yüksek Lisansını (2007-2010) tamamladı. 2016 yılında Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında tamamladığı “Düzensiz Göçmenlerin Göçmen Dövizi Gönderme Pratikleri: Londra’daki Türkiye Göçmenleri Örneği” başlıklı teziyle Doktor ünvanını aldı. 2011 yılından beri Namık Kemal Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. TİLBE, 2014 yılında TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu ve Regent’s University London Araştırma desteği ile Temmuz 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında Regent’s University London Centre for Transnational Studies’te Prof. Dr. İbrahim Sirkeci yönetiminde tez çalışmasını sürdürmüştür. Halen, göçmen dövizleri, göç, işgücü piyasası ve uyum alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ayşe EZİLER KIRAN, İlkokulu Türkiye’nin çeşitli illerinde ve Fransa’da okudu. Orta eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi ve 1973 yılında mezun oldu. 1977 yılında Poitiers Üniversitesi’nde doktora tezini tamamladı. 1980-1983 yıllarında Paris’te Toplum Bilimleri Yüksek Okulu’nda (EHESS) yazın, dilbilim, anlambilim ve göstergebilim alanlarında araştırma ve çalışmalar yaptı ve 1985 yılında bu okuldan mezun oldu. J. Greimas’ın Kusur Konusunda, J. Gracq’ın  Argol Şatosunda  başlıklı yapıtlarını Türkçeye çevirdi. Z. Kıran ile birlikte Yazınsal Okuma Süreçleri başlıklı kitabın dördüncü bakısı 2011, Dilbilime Giriş’in beşinci baskısı ise 2018’de yayınlandı. Fransız ve Türk yazınsal yapıtlarının ve karikatür, fotoğraf, resim gibi sabit görsel göstergelerin göstergebilimin araçlarıyla çözümlemesini yapıyor, görsel göstergebilim ve dil bilimleri alanındaki son gelişmeleri yakından izlemeye çalışıyor. 1983 yılında doçent, 1987 yılında profesör oldu. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık görevlerinde bulundu. Yazınsal göstergebilim, söylem çözümlemesi ve edimbilim yöntemlerini yazın çözümlemelerinde kullanıyor. Türk yazınından T. Yücel, Bilge Karasu ve H. A. Toptaş, Fransız yazınından M. Proust ve J. Gracq, M. Yourcenar, M. Duras, Amerikan yazınından J. C. Oates en beğendiği yazarlar.

Prof. Dr. Figen Güner DİLEK, 1970 yılında Ordu’da doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde araştırma görevlisi olarak başladı. 1995 ve 1998 yıllarında Güney Sibirya’da Altay Cumhuriyeti’nde Altay Türkçesiyle ilgili dilsel alan çalışması yaptı. 1996 yılında Türk Dili Bilim Dalı’nda “Altay Türkçesinde Fiil” adlı teziyle yüksek lisansını; 2005 yılında ise “Altay Türkçesi Ağızları” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2007 yılında, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne yardımcı doçent olarak atandı, 2009-2010 öğretim yılında ise üç ay süreyle Almanya hükümeti, DAAD bursuyla, Frankfurt-Goethe Üniversitesi, Türkoloji bölümünde çalışmalar yaptı. 2010 yılında ise doçentlik sınavını başararak doçent ünvanını aldı. 2014 yılında Kazakistan-Abay Devlet Üniversitesi’nde lisansüstü dersler verip danışmanlık yaptı. Aynı yıl ABD/North Virginia Community College, American Culture and Language Institute (NOVA)’da yaklaşık üç ay süreyle eğitim aldı.  Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları adlı eseriyle 2016 yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)/Bilimsel Telif Eser Ödülüne layık görüldü. Başta PIAC (Permanent International Altayistic Conference) olmak üzere, Almanya, Romanya, Rusya, Fransa, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz gibi ülkelerde uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuş olan Figen Güner Dilek, 2017 yılında da profesör unvanını almıştır. Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Tanju İNAL, Prof. Dr. Tanju İnal doktorasını Fransa-Poitiérs Üniversitesinde Albert Camus üzerine yaptıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi – Edebiyat Fakültesinde asistan , doçent, profesör olarak çalıştı. Bu dönemdeki araştırmaları daha çok Romain Rolland ve “la critique littéraire”, “la lecture plurielle” üzerine yoğunlaştı. 1991 yılında İhsan Doğramacı Üniversitesinde önce Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulunun sonra Mütercim Tercümanlık Bölümünün kurucusu oldu. İ.D. Bilkent Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümünde görevine devam etmekte olan Tanju İnal’ın Fransız-Türk Edebiyatı, Göç Edebiyatı, Yazın Eleştirisi ve Çeviri alanında çok sayıda makaleleri yurt içi ve yurt dışında basılan kitap ve dergilerde yayınlanmıştır. Prof. Dr. Tanju İnal’a 1987’de Fransız Hükümeti tarafından “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques” nişanı verilmiştir.

Dr. Burçak YAKICI, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde İngilizce-Fransızca çift Anadal lisans programını 2009 yılında, Yüksek lisans eğitimini, Strazburg Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Mütercim-Tercümanlık Enstitüsü’nde (ITIRI) 2010 yılında tamamladı. Doktora derecesini Strazburg Üniversitesi’nden 2017 yılında aldı. Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Hanife Nâlân GENÇ, Niğde’de doğdu. Fransa’da başladığı ilk ve ortaöğretimini Niğde’de tamamladı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1993’te Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili Eğitimi dalında yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı dalında bitirdi. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi Alanları arasında; 19. ve 20. yüzyıl Fransız Edebiyatı, Çağdaş Fransız Tiyatrosu, Tiyatro Araştırmaları (Batı Tiyatrosu), Karşılaştırmalı Edebiyat, Drama, Dil Öğretimi, Kadın Çalışmaları ve Göç sayılabilir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Tuğrul İNAL, doktorasını Aix-Marseille Üniversitesinde yaptıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi – Edebiyat Fakültesinde asistan, doçent, profesör olarak çalıştı ve emekli olmuştur. Üç yüz dolayında Fransız ve Türk Edebiyatları, Kültür, Estetik konularında yurt içi –yurt dışı yayın yapmıştır. Son olarak Une lecture Dramatique Pour Baudelaire adlı yapıtı, Fransa’da Editions Universitaires Européennes tarafından yayınlanmıştır. Prof. Dr. Tuğrul İnal’a 1987’de Fransız Hükümeti tarafından “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques” nişanı ile Hacettepe Üniversitesi tarafından Sosyal Bilimler Ödülü verilmiştir.

Doç. Dr. Hülya Bayrak AKYILDIZ, 1977 yılında Artvin’de doğdu. İlkokulu Kırıkkale’de, ortaokul ve liseyi Kırıkkale ve Bursa Anadolu Liselerinde bitirdi. Üniversite öğrenimini, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 1999 yılındaki mezuniyetinin ardından aynı bölümün Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Yüksek lisans tezi olan “Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Ölüm ve Anlamsızlık Problemi” Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. 2009 yılında “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman Tekniği” başlıklı doktora tezini savunarak Dr. (phd) ünvanını aldı.  Doktora tezi daha sonra kısaltılarak Arafın Estetiği, Tanpınar’ın Romancılığı başlığıyla kitap olarak yayımlandı. 2018’de Mübadele Romanlarında Kimlik ve Ulusçuluk adlı kitabı yayımlandı. Yeni Türk Edebiyatı, göç ve toplumsal cinsiyet çalışmaları başta olmak üzere disiplinlerarası edebiyat, çeviri, edebiyat kuramları ve akımlarına ilgi duymakta, bu konularda dersler vermektedir. İngilizce, Fransızca ve orta düzeyde İspanyolca ve Farsça bilmektedir. 2009’dan itibaren Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. İrfan ATALAY, 1963 yılında dünyaya gelen Doç. Dr. İrfan Atalay, Fransız dili, edebiyatı ve kültürüne yönelik lisans ve lisansüstü eğitimlerini Atatürk Üniversitesinde tamamladı. 1985 yılında Fransızca Okutmanı olarak atandığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümündeki görevini 2009 yılına kadar sürdürdü.  2009 yılından itibaren Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim üyesi olarak atandıktan sonra çalışmalarını yoğunlukla Fransız yazını ve Fransız gençlik yazını ve karşılaştırmalı yazın üzerine yoğunlaştırdı. Farklı burs ve programlarla yurt dışındaki eğitim ve programlara katılarak, çalışma alanıyla ilgili farklı ülke ve üniversitelerde ders ve konferanslar verdi. 2018 yılından itibaren aynı bölümde Doçent unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

CREDITS: Cover Design: Gizem Cakir | Cover image: Doç. Dr. /Assoc. Prof. / Ph.D. Mustafa Cevat ATALAY

Product Details:

ISBN: 978-1-912997-37-4
Publisher: Transnational Press London
Published: 27 December 2019
Language: Turkish
Pages: 184
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.4 kg
Dimensions (approx.): 15.6cm wide x 23.39cm tall

Additional information

Weight 0.5 kg
Version

Print, Ebook/Kindle

Binding

Paperback, Hardcover, Electronic

Interior Ink

Black and White, Colour

You may also like…