Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar

£24.50

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar – Editörler: Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU | Published: 1 January 2018 | karton kapak | ISBN: 978-1-910781-71-5: Amazon Türkçe’den satın al Lulu’dan satın al Amazon BK’dan satın al Amazon ABD’den satın al | eKitap: Google Play’den oku

Description

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar
Editörler: Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU
Published: 1 January 2018

Aşağıdaki linkler aracılığıyla kitabı satın alabilirsiniz.

karton kapak | ISBN: 978-1-910781-71-5: Amazon Türkçe’den satın al Lulu’dan satın al Amazon BK’dan satın al Amazon ABD’den satın al
sert kapak | ISBN: 978-1-910781-72-2: Lulu’dan satın alAmazon Türkçe’den satın al
eKitap: Google Play’den oku

“Uluslararası İlişkilerde güvenlik kuramlarına çağdaş yaklaşımlar uluslararası sosyal yapıdaki değişimler ve değişen “güvenlik” al-gılamaları sonucunda evrilerek disiplini zenginleştirmiştir. Günü-müzde “güvenlik” yaklaşımları çevre, toplumsal cinsiyet veya göç gibi güncel konular etrafında incelenmeye başlanmıştır. Daha önce yine Transnational Press London tarafından yayın-lanan “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar” isimli kitabimizda daha ziyade temel güven-lik kuramlarına değinirken bu kitabimizda eleştirel yaklaşımlara yer vermeye çalıştık. Bu bağlamda “güvenlik” kavramına farklı bakış açılarını yansıtan kuramsal çerçeveleri göstererek güncel sorunları irdelemeye çalıştık.”

İçindekiler

 • Editörler ve Yazarlar Hakkında
 • Önsöz
 • Giriş – Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU
 • BİRİNCİ KISIM: BARIŞ ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİK
 • MYANMAR/BURMA’DA BARIŞ İNŞA SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME – Tolga ERDEM
 • BARIŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSRAİL-FİLİSTİN SORUNU – Demet ŞENBAŞ
 • BARIŞ ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA KOLOMBİYA İÇ SAVAŞI – Sevil ŞAHİN ve Mustafa Ozan ŞAHİN
 • İKİNCİ KISIM: ELEŞTİREL KURAM VE GÜVENLİK
 • ELEŞTİREL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ – ELEŞTİREL GÜVENLİK: “TEHDİT” EDEN GÖÇMENDEN “REFERANS OBJESİNE” GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ – Deniz EROĞLU UTKU
 • ELEŞTİREL GÜVENLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA RUANDA SOYKIRIMININ ANALİZİ – Abdullah TORUN
 • ELEŞTİREL YAKLAŞIM VE GALLER OKULU: 11 EYLÜL 2001 TERÖRİST SALDIRILARININ ETKİSİNDE TOPLUMSAL GÜVENLİK – Hakan AYDIN
 • ÜÇÜNCÜ KISIM: FEMİNİZM VE GÜVENLİK
 • FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAKLAŞIMI AÇISINDAN MÜLTECİ KADIN SORUNU: SURİYELİ MÜLTECİ KADINLAR ÖRNEĞİ – Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ
 • FEMİNİST AÇIDAN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI – Sinem YÜKSEL ÇENDEK
 • DÖRDÜNCÜ KISIM: YEŞİL TEORİ VE GÜVENLİK
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YEŞİL TEORİ: İKLİM DEĞİŞİMİ VE KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜÇLERİN KUZEY KUTBU REKABETİ: ARKTİKA’NIN YENİ JEOPOLİTİĞİ – Hayri EMİN
 • TOPLUMSAL EKOLOJİ VE ULUSLARARASI HİYERARŞİ – Emre KALAY
 • YEŞİL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL OLAYLAR – Armağan ÖRKİ
 • Dizin

 

EDİTÖRLER HAKKINDA:
Prof Dr Sibel TURAN Gaziantep doğumludur. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1982 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Turan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora derecesini tamamlamıştır. 1994 yılında yardımcı doçent doktor unvanıyla Trakya Üniversitesi’nde görev alan Sibel Turan, doçentliğini 2000 yılında Siyasi Tarih alanında almış ve 2006 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne profesör olarak atanmıştır. 1994 yılından bugüne aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Turan’ın çok sayıda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve bilim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Turan’ın bir uluslararası kitabı ve ulusal kitaplarda editörlüğü ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Turan, Uluslararası İlişkiler ile birlikte Balkanlar, Avrasya, Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Siyasi Tarih alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak her minvalde kendisini bir Türk Dış Politikası çalışanı olarak addetmektedir.

Doç Dr Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU 1979’da Ankara’da doğmuştur. Lisans derecesini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2001 yılında, Yükseklisans derecesini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları bölümünden 2004 yılında almıştır. Yükseklisans tezini danışmanı Prof. Dr. Alfred Reisch ile “Poland’s Post-Cold War Eastern Foreign and Security Policy in The Framework of its European Integration and Democratization Process” başlığı ile yazmıştır. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nden 2010 yılında Prof. Dr. Beril Dedeoğlu danışmanlığında yazdığı “European Neighbourhood Policy: Constructivist and Neorealist Approaches” başlıklı tez ile almıştır. İlk yardımcı doçentlik ünvanını 2010 yılında Beykent Üniversitesi’nde almış, 2011’den 2017 yılına kadar Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmış. Mart 2017’de ise Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik ünvanına hak kazanmıştır. İlgi alanları; AB Dış Politikası, Avrupa Komşuluk Politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Post-komünist çalışmalar üzerinedir.

Product Details:

ISBN: 9781910781708
Publisher: Transnational Press London
Published: 1 January 2018
Language: English
Pages: 264
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.44 kg
Dimensions (approx.): 15.6cm wide x 23.39cm tall

Additional information

Weight 0.47 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…