New Normal Beyond The Pandemic: Rethinking Alienation from Local to Global

£24.50

New Normal Beyond The Pandemic: Rethinking Alienation from Local to Global / Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek | Edited by Zeynep Banu Dalaman | Published: 16.11.2021 [ Conference Series: 18 ] | Paperback: ISBN: 978-1-80135-085-3  Buy at Amazon | Buy at Lulu | Talebe.com’dan al | Digital: ISBN: 978-1-80135-086-0  Read on Kindle | Read on Google Play | Talebe.com’da oku | Read on CEEOL

Description

Alienation in Pandemics

New Normal Beyond The Pandemic: Rethinking Alienation from Local to Global / Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek

Edited by Zeynep Banu Dalaman

Published: 16.11.2021 [ Conference Series: 18 ]

Paperback: ISBN: 978-1-80135-085-3  Buy at Amazon | Buy at Lulu | Talebe.com’dan al
Digital: ISBN: 978-1-80135-086-0  Read on Kindle | Read on Google Play | Talebe.com’da oku | Read on CEEOL

The Covid-19 crisis, with all the horrors it has caused, has offered humanity an opportunity to reflect on itself and evaluate its point, even if it is delayed. In a very short time, we found ourselves worried about whether we could reach the objects we needed, whether we would lose our jobs or keep our freedom.

Alienation is described as withdrawing or separation of a person or a person’s affections from an object or position of former attachment: alienation viewed as a sense of detachment from the values of one’s society, family, and even from one’s own feelings from the values of one’s society and family (S. L. Halleck). Different forms of alienation, such as cultural alienation, professional alienation, and religious alienation, are among the current issues. It is obvious that we need to define different forms of alienation along with the pandemic.

I believe this book will not be the first nor the last research book published on the Covid-19 pandemic. Our aim is to leave a resource on the subject for the next generation of researchers. I would like to thank everyone who contributed to the book and hope it will be beneficial for the academic community.


Covid-19 krizi yaşattığı tüm dehşetle birlikte insanlığın kendi üzerinde düşünmek, gelmiş bulunduğu noktayı değerlendirmek için de, gecikmeli olsa bile bir imkan sunmuştur. Kendimizi çok kısa bir süre içerisinde ihtiyacımız olan nesnelere ulaşıp ulaşamayacağımız, işimizi kaybedip kaybetmeyeceğimiz ya da özgürlüklerimizi elimizde tutup tutamayacağımız hakkında kaygılanır bulduk.

Kelime anlamı itibarı ile yabancılaşma bir şeyin veya kimsenin başka bir şeyden veya kimseden uzaklaşması, başka bir şeyle veya kimseyle olan fonksiyonel veya anlamsal paylaşımının sona ermesi durumunu ifade etmektedir (S.L.Halleck). Kültürel yabancılaşma, mesleki yabancılaşma, dinsel yabancılaşma gibi farklı yabancılaşma biçimleri de günümüzün aktüel konularındandır. Pandemi ile birlikte farklı yabancılaşmaları da tanımlamamız gerektiği aşikârdır.

Bu kitabın amacı, yeni sürecin yarattığı yabancılaşmayla birlikte, melezleşme sürecini yeniden inşa etmek, küresel ve yerel arasındaki kültürel karşılaşmalara alternatif yaklaşımları anlamaya katkı sunmaktır.


CONTENTS 

 • PREFACE / SUNUŞ
 • COVID-19: The Great Unequalizer – Göran Therborn

PART 1. IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC ON SOCIAL POLICIES AND RESEARCHES /Covid-19 Pandemisinin Sosyal Politikalara ve Araştırmalara Etkileri

 • Protective Face Mask-wearing Behaviour Patterns in Turkey and Across the Globe in the Context of the COVID-19 Pandemic / COVID-19 Pandemisi Bağlamında Türkiye’de ve Dünya Genelinde Koruyucu Yüz Maskesi Kullanma Davranış Kalıpları – Nilufer Narlı, and Solveig Beyza Narlı Evenstad
 • Mexico’s Health System in the Face of Neo-liberalism, Its Commodification and Covid-19 / Neoliberalizm Karşısında Meksika’nın Sağlık Sistemi Metalaşması ve Covid-19 – Rodolfo García Zamora, Selene Gaspar Olvera, Dellanira Ruíz de Chávez Ramírez, Cristina Almeida Perales, and Pascual García Zamora
 • Pending Agenda for Post-Pandemic Social Protection – An Integral Systematic Interdisciplinary Look From the Law of Emergency / Post-Pandemi Dönemi Sosyal Koruma için Bekleyen Gündem – Olağanüstü Hal Kanunu Üzerinden Bütünleyici Sistemli Disiplinlerarası Bir Bakış – Jorge Isaac Torres Manrique
 • Riskler ve Belirsizlikler Kıskacında Pandemide Araştırmacı Olmak: Otoetnografik Bir Çalışma / Being a Researcher in a Pandemic in the Grip of Risks and Uncertainties: An Autoethnographic Study  – Cemre Erciyes, Aleyna Yıldırım, and Meryem Erol
 • Aggrievement and Identity during a Pandemic Due to Conflicts, Policy Decisions and the Media / Çatışmalar, Politika Kararları ve Medya Nedeniyle Salgın Sırasında Mağduriyet ve Kimlik – William L. Rosenberg

PART 2. IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC ON GLOBAL POLITICS / Covid-19 Pandemisinin Küresel Politikaya Etkileri

 • Covıd-19 Pandemisi Sırasında Yakın Çevrede Türkiye’nin Güvenliğiyle İlgili Gelişmeler / Developments related to Turkey’s Security nearby of its Region during the Covid-19 Pandemic – Celalettin Yavuz
 • Covid-19 Salgınında Türkiye’deki Hava Yolcu Trafiğinin Durumu: Sosyo-Ekonomik Açıdan Bir Değerlendirme / The Situation of Air Passenger Traffic in Turkey in the Covid-19 Pandemic: A Socio-Economic Evaluation – Gülaçtı Şen and Erhan Bütün
 • Yeni Düşman Pandemiden Sonra Uluslararası Sistem / The International System After the New Enemy Pandemic – Ali Poyraz Gürson and Can Telemeci
 • Küresel Sistem ve Korona Virüs Salgını: Yerelleşen Küreselleşme / Global System and Corona Virus Outbreak: Localized Globalization – Suat Dönmez
 • A Crisis Like No Other: Will Covid-19 Change Capitalism? / Diğerlerine Benzemeyen Bir Kriz: Covid-19 Kapitalizmi Değiştirecek mi? – Gökhan Ak
 • Kamu Diplomasisi Olarak Türkiye’nin Covid-19 Yardımları / Covid-19 Aid and Public Turkish Public Diplomacy – Abdulmennan Baycar

PART 3. THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON WOMEN / COVID-19 Pandemisinin Kadınlar Üzerindeki Ekonomik ve Sosyal Etkisi 

 • Pandemide Kadınların Durumu ve Artan Ev içi Şiddet / Women in Pandemic and Increasing Domestic Violence  – Aslıhan Ardıç Çobaner and Canan Dural Tasouji
 • Impact of Covid-19 on Female Labour Force in Turkey / Covid-19’un Türkiye’de Kadin İşgücü Üzerindeki Etkisi  – Zeynep Banu Dalaman
 • Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Çalışma, 7/24 Mesai ve Gözetim: Sıradan Bir Yabancılaşmanın “Olağan” Anatomisi / Teleworking, 24/7 Working and Surveillance in the Covid-19 Pandemic: The Extra “ordinary” Anatomy of an Ordinary Alienation –  Hasan Saf

PART 4. IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE EDUCATION AND TRAINING SYSTEM / Covid-19 Pandemisinin Eğitim ve Öğretim Sistemine Etkileri 

 • School and Lockdown in Italy – Pandemic and Education / İtalya’da Okul ve Kilitlenme – Pandemi ve Eğitim – Anna Di Giusto
 • Eğitimde Hizmet Kalitesinin Ölçüm Metotları ve Covid-19 Süreci / Measurement Methods of Service Quality in Education and the Covid-19 Pandemic – Bora Gündüzyeli
 • Education in ‘New Normal’: Problems and Prospects of Tertiary Level Students in Bangladesh / Eğitimde ‘Yeni Normal’: Bangladeşte Meslek Eğitimindeki Öğrencilerin Problemleri ve Geleceği – Manzuma Ahsan
 • Using Classroom Pedagogy to Promote Mental Health in Secondary School Setting / Ortaokul Ortamında Ruh Sağlığını Geliştirmek için Sınıf Pedagojisini Kullanmak – Madhuvanti Mukherjee, Priyanka Ghosh, and Indrani Banerjee

PART 5. REFLECTIONS OF COVID-19 PANDEMIC ON MARKETING COMMUNICATION AND MEDIA / Covid-19 Pandemisinin Pazarlama İletişimi ve Medyaya Yansımaları 

 • Pandemi Sürecinde Marka İletişimini Analiz Etmek: KİĞILI / Analyzing Brand Communication in the Pandemic Process: KİĞILI – Arzu Kızbaz and Bahşende Çoban
 • Pandemi Sürecinde Sürdürülebilir Pazarlama: United Colors of Benetton Marka İncelemesi / Sustainable Marketing During the Pandemic: United Colors of Benetton Brand Review – Bahşende Çoban and Arzu Kızbaz
 • Covid-19 Salgınını İklim Krizi İle Birlikte Düşünmek: Türkiye’de İklim Haberleri Üzerine Bir Değerlendirme / Thinking Climate Crisis with The Covid-19 Pandemic: Reflecting on Climate News in Turkey – Aslıhan Ardıç Çobaner

PART 6. REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CINEMA AND LITERATURE / Covid-19 Pandemisinin Sinema ve Edebiyata Yansımaları 

 • Ütopik Kurgudan Distopik Gerçekliğe: Pandemi Yönetimi Perspektifinde Güney Kore ve Japon Sineması / From Utopic Fiction to Dystopic Reality: South Korean and Japanese Cinema in the Pandemic Administration Perspective – Sevil Zengin and Özlem Bapbacı
 • Mapping Alienation, Intimacy and Loneliness onto Cinematic Existence / Yabancılaşma, Mahrem ve Yanlızlığı Sinematik Eksende Anlamak – Sweta Kushwaha
 • Eski İspanyol Nezlesinin Puslu Perdesinde Yeni Dünya Düzeni, Yeni Hayat ve Yeni Edebiyatın Yüz Yıllık “Yeni Normal” İzleri / The Centenarian “New Normal” Traces of New World Order, New Life and New Literature at the Hazy Curtain of the Old Spanish Flu – Nuri Sağlam

EDITOR:

Zeynep Banu Dalaman Galatasaray Lisesi’nin ardından lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji, yüksek lisansını Paris Siyaset Bilimleri Enstitüsü, doktorasını da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişikler alanında tamamladı. Halen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olup üniversitenin Göç Politikaları (GÖÇAR) ve Kadın ve Aile Çalışmaları (TOKAMER) Uygulama Araştırma Merkezlerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Dalaman aynı zamanda Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (UDSR/DURS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.


* Published with the support of Istanbul Ayvansaray University.


Product Details:

Conference Series: 18
ISBN: 978-1-80135-085-3 (print)
ISBN: 978-1-80135-086-0 (digital)
Publisher: Transnational Press London
Published: 16 November 2021
Language: English and Turkish
Pages: 403
Binding: Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.65 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 23cm tall

Additional information

Weight 0.40 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…