Uluslararası Göç

£24.50

Uluslararası Göç -Yayına Hazırlayanlar: Z. Banu Dalaman, Deniz Yetkin Aker, Deniz Eroğlu Utku, M Gökay Özerim | Published/Yayın tarihi: 17.02.2021 [ Custom Textbook Series: 1 ] | Paperback/Karton Kapak: ISBN: 978-1-80135-034-1 Talebe.com’dan Al | Lulu’dan Al | Digital/Dijital: ISBN: 978-1-80135-035-8 | Google Play’de Oku | Talebe.com’da Oku | CEEOL’de Oku

Description

Uluslararası Göç Ders kitabı

Uluslararası Göç

Yayına Hazırlayanlar: Z. Banu Dalaman, Deniz Yetkin Aker, Deniz Eroğlu Utku, M Gökay Özerim

Published/Yayın tarihi: 17.02.2021 [ Custom Textbook Series: 1 ]

Paperback/Karton Kapak: ISBN: 978-1-80135-034-1 Talebe.com’dan Al | Lulu’dan Al
Digital/Dijital: ISBN: 978-1-80135-035-8  | Google Play’de Oku | Talebe.com’da Oku | CEEOL’de Oku  Lulu’dan Al

Bu kitap Uluslararası Göç derslerinde temel metin olarak kullanılmak üzere yayınlanmış dergi makaleleri ve kitap bölümleri biraraya getirilerek hazırlanmıştır. Göç kuramlarından, göç politikalarına, göçmen uyumu ve vatadanşalıktan, Türkiye’nin içe ve dışa göç deneyimlerine dek pek çok temel konu alanın uzmanlarınca hazırlanmış makaleler ile tartışılmaktadır. Altı kısım olarak hazırlanan kitapta öğrencilerin çalışmasını destekleyecek ileri okuma listeleri de sunulmuştur. Kitabın ana temaları BİRİNCİ KISIM: Göç ve Temel Kavramlar, İKİNCİ KISIM: Kuramsal Açıklamalar, ÜÇÜNCÜ KISIM: Göç, Güvenlik, Biyo-politika, DÖRDÜNCÜ KISIM: Türkiye ve Göçler, BEŞİNCİ KISIM: Politika ve uyum ve ALTINCI KISIM: Güncel Tartışmalardan oluşmaktadır.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM: Göç Konusuna Giriş

 • BÖLÜM 1. Türkiye’de Göç Çalışmaları  – İbrahim Sirkeci ve M. Murat Yüceşahin
 • BÖLÜM 2. Amerikan gözüyle Avrupa’nın göç krizi – Philip L. Martin
 • BÖLÜM 3. Hareketlilikte Kimlik İnşasına Yönelik Analitik Bir Çerçeve – Pınar Yazgan
 • BÖLÜM 4. Çatışma ve Kriz Sürecinde Yoğun Kitlesel Akışlara Uluslararası Toplumun Bir Cevabı Olarak Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları – Mehmet Gökay Özerim, Deniz Eroğlu Utku, Pınar Yazgan

İKİNCİ KISIM: Kuramsal Açıklamalar

 • BÖLÜM 5. Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları Ve Temel Kavramlar – İbrahim Sirkeci ve Filiz Göktuna Yaylacı
 • BÖLÜM 6. Göç Kuramlarında Kayıp Halka – Douglas S. Massey

ÜÇÜNCÜ KISIM: Göç, Güvenlik, Biyo-politika

 • BÖLÜM 7. Biyopolitika, güvenlik ve Frontex’in Türkiye-Yunanistan sınırındaki rolü – Burcu Toğral Koca
 • BÖLÜM 8. Eleştirel Güvenlik: “Tehdit” Eden Göçmenden “Referenas Objesine” Göç ve Güvenlik İlişkisi – Deniz Eroğlu Utku

DÖRDÜNCÜ KISIM: Türkiye Ve Göçler

 • BÖLÜM 9. Bir Göç Ülkesi Olarak Türkiye – Savaş Çağlayan
 • BÖLÜM 10. Türkiye’de Almanlar ve Almancılar – Sinan Zeyneloğlu ve İbrahim Sirkeci
 • BÖLÜM 11. Türkiye’nin Kitlesel Akınlar Deneyiminin Çatışma Modeli ve 3Ka Ekseninde Değerlendirilmesi – İbrahim Sirkeci ve Deniz Eroğlu Utku
 • BÖLÜM 12. Hatay’daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri ve Mekânsal Faktörler – Olgu Karan, Bilge Çakır ve Erhan Kurtarır
 • BÖLÜM 13. Türk göç kültürü: Türkiye ile Almanya arasında göç hareketleri, sosyo-ekonomik kalkınma ve çatışma – İbrahim Sirkeci, Jeffrey H. Cohen ve Pınar Yazgan
 • BÖLÜM 14. Hadi Çav! Türkiye’den İtalya’ya Göç ve Göçmenlerin Aile İlişkileri – Gül İnce Beqo
 • BÖLÜM 15. İç Göç Verilerimiz Üzerine Bazı Düşünceler – Ayşe Gedik

BEŞİNCİ KISIM: Politika ve Uyum

 • BÖLÜM 16. Agamben’in Siyasal Kuramı ve Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuksal Statüleri – Esin Hamdi Dinçer
 • BÖLÜM 17. Ahlaki Değerlerin “Devlet Sınırları” ve “Göçmen İşçilerin Üyelik Statüsü” Anlamları Üzerine Etkisi – Süreyya Sönmez Efe
 • BÖLÜM 18. ‘Diyaspora’nın diyasporası – Rogers Brubaker
 • BÖLÜM 19. Entegrasyonu etkileyen makro düzey etkenler: Almanya ve Hollanda’da Türkler – Gönül Tol

ALTINCI KISIM: Güncel Tartışmalar

 • BÖLÜM 20. Göç ve Koronavirüs: Nüfus Hareketliliği Verileri Üzerinden KOVİD-19 Salgınının Analizi – İbrahim Sirkeci ve M. Murat Yüceşahin
 • BÖLÜM 21. Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler – Selma Akay Ertürk

Yazarlar Hakkında:

Product Details:

Custom Textbook Series: 1
ISBN: 978-1-80135-003-7 (print)
ISBN: 978-1-80135-028-0 (dijital)
Publisher: Transnational Press London
Published: 17 February 2021
Language: Turkish
Pages: 333
Binding: Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.4 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 23cm tall

Additional information

Weight 0.40 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…