Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler

£24.50

Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler, Derleyen: Filiz Göktuna Yaylacı | Published – Yayın tarihi: 26.03.2019 | karton kapak | ISBN: 978-1-910781-90-6: TPLondon’dan satın al | Lulu’dan satın al | dijital versiyon | CEEOL’dan al | GooglePlay’den al

Description

Sosyal Hizmet ve GocKuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler
Derleyen: Filiz Göktuna Yaylacı
Published – Yayın tarihi: 26.03.2019

Karton kapak | ISBN: 978-1-910781-90-6: TPLondon’dan satın al | Lulu’dan satın al |
Dijital versiyon | CEEOL’dan al | GooglePlay’den al

“Göçmen ve sığınmacılar göç ettikleri ya da sığındıkları ülkelerde çok çeşitli sorunlarla muhatap olmakta gündelik hayatlarının hemen hemen tüm boyutları birer sorunsala dönüşebilmektedir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, hastalar, ekonomik yoksunluk içinde bulunanlar, öğrenciler vb. değişik gruplar için göç etmek ya da zorunlu göçün parçası olmak, yaşadıkları ya da potansiyel olarak yaşamak durumunda oldukları problemlerin şiddetinin artması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda kitapta göçmenler ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmetler farklı boyutları ile ele alınarak kuramsal ve uygulamaya dönük açılardan tartışılmıştır. Bölümlerde ele alınan konular göz önünde bulundurulduğunda bölümlerin temel olarak iki ana kısımda toplandığı söylenebilir. Kitap 13 bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde kavramsal ve kuramsal zemin tartışılmaktadır. İzleyen 10 bölümde ise sağlık, aile, ekonomi ve çalışma hayatı, eğitim, kadın ve çocuk, yaşlılar, hizmetlere erişim, LGBTİ gruplar ve uzmanlarının yeterlilikleri sosyal hizmet bağlamında irdelenmektedir.”

İçindekiler

 • SUNUŞ: Göç Ülkesi Türkiye’de Sosyal Hizmet – Filiz Göktuna Yaylacı ve İbrahim Sirkeci [Sample]
 • BÖLÜM 1: Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar – İbrahim Sirkeci ve Filiz Göktuna Yaylacı [Sample]
 • BÖLÜM 2: Bir Göç Ülkesi Olarak Türkiye – Savaş Çağlayan
 • BÖLÜM 3: Sığınmacı ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri – Emrah Akbaş
 • BÖLÜM 4: Sığınmacı ve Göçmenlerle Sağlık Alanında Sosyal Hizmet – Nuray Gökçek Karaca
 • BÖLÜM 5: Sığınmacı ve Göçmen Ailelerle Sosyal Hizmet – Seher Ersoy Quadir
 • BÖLÜM 6: Ekonomi ve Çalışma Yaşamı Bağlamında Sığınmacı ve Göçmenlerle Sosyal Hizmet – Sayra Lotfi & Gizem Çelik Gümüş
 • BÖLÜM 7: Sığınmacı ve Göçmenlerin Eğitim Süreçlerinde Sosyal Hizmet – Ali Faruk Yaylacı
 • BÖLÜM 8: Sığınmacı ve Göçmen Kadınlarla Sosyal Hizmet: Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet – Emel Coşkun
 • BÖLÜM 9: Sığınmacı ve Göçmen Çocuklarla Sosyal Hizmet – Semra Saruç
 • BÖLÜM 10: Sığınmacı ve Göçmen Yaşlılarla Sosyal Hizmet – Gülbaşak Yerli
 • BÖLÜM 11: Sığınmacı – Göçmen LGBTİ’ler ve Sosyal Hizmet – Türken Çağlar
 • BÖLÜM 12: Sığınmacıların Sosyal Hizmetlere Erişimleri: Düzce Uydu Kent Örneği – Çetin Yılmaz
 • BÖLÜM 13: Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarında Uzmanların Sahip Olmaları Beklenen Yeterlilikler – Bekir Güzel

YAZARLAR HAKKINDA:

Filiz Göktuna Yaylacı 1979 yılında Salihli’de doğmuş, ilk, orta ve lise eğitimlerini İzmir’de tamamlamıştır. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında aynı üniversitede “Türk Sinemasında Dış Göç Süreci” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini; 2012 yılında “Belçika’da Yaşayan Türklerin Yörecilik Anlayışları ve Toplumsal İletişim Süreçleri: Belçika’daki Emirdağlılar ve Posoflulara İlişkin Bir Araştırma” başlıklı tezi ile doktora derecesini aldı. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Nüfus Sosyolojisi, Çokkültürlü Toplum Tartışmaları, Küresel Dünyada Uluslararası Göç, Çokkültürlü İletişim, Çeşitlilik Politikaları ve Küresel Hareketlilik, Göç ve Sosyal Hizmet başlıklı lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini yürütmektedir.  Uluslararası göç, kültürlerarası iletişim, çokkültürlülük, kimlik, göç ve medya, nüfus sosyolojisi, çocuk sosyolojisi, sığınmacı ve mültecilerle sosyal hizmetler konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Emrah Akbaş Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü 2001’de bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.  Doktora araştırması için gittiği Almanya’da Humboldt Üniversitesi ve Georg August Göttingen üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Emel Coşkun Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Doktora tezini Göç Çalışmaları alanında Kent Üniversitesi, Sosyal Politika, Sosyoloji ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde (School of Social Policy, Sociology and Social Research) tamamlamıştır.

Türken Çağlar Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 1997 yılında mezun olan Çağlar, yüksek lisansını 2002 yılında yine aynı üniversitenin Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Sonrasında, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında doktora programından mezun oldu.

Savaş Çağlayan 1972 yılında İzmir’de doğmuş ve ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde, 2001 yılında Ege Üniversitesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 2007 yılının Ocak ayında yine Ege Üniversitesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında ‘Göç Sosyolojisi’ alanındaki doktora çalışmasıyla mezun olmuştur.

Gizem Çelik Gümüş Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden 2009 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2015’te Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda bütünleşik doktora programını “Eşine Şiddet Uygulayan Hükümlü Erkeklerin Özellikleri ve Toplumsal Cinsiyet Algıları” başlıklı doktora tezi ile tamamladı ve çalışmasını, 2017 yılında Öldüren Erkek(lik)ler ismiyle kitaplaştırdı.

Bekir Güzel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü’nde 2015 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversitede, 2011-2015 yılları arasında okutman olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Nuray Gökçek Karaca 2006 yılından bu yana öğretim üyeliğine ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Resmi Arabuluculuk görevi de yürütmektedir. Karaca 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Halen Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm başkanlığını yürütmektedir.

Sayra Lotfi lisans ve yüksek lisans Eğitimini, TABRİZ AZAD Üniversitesi Psikoloji Bölümünde ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde gerçekleştirdi. Ayrıca bir süre Ankara’da Altın Çatı Bakım Evinde Psikolog olarak çalıştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak ve Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır.

Seher Ersoy Quadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Doç Dr olarak görev yapmaktadır. Sığınmacılar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, yoksullar, aileler, çevrenin sürdürülebilirliği ve tüketiciler üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Semra Saruç 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda lisans eğitimini, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini 2013 yılında yine aynı üniversiteden “Kadın Hükümlüler: Cezaevi Yaşantısı ve Tahliye Sonrası Gereksinimler” isimli tez çalışması sonrası aldı.

İbrahim Sirkeci 2005 yılından bu yana Regent’s Üniversitesi Londra’da Ulusötesi Çalışmalar Kürsü Başkanı ve Profesör olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Regent’s Ulusötesi İşletme ve Yönetim Araştırma Merkezi’nin Direktörüdür. Profesör Sirkeci aynı zamanda İtalya’da Bari Üniversitesi’nde misafir profesör olarak göreve yapmaktadır. İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nde de çalışmıştır. 1999-2002 yılları arasında Doktorasını Beşeri Coğrafya alanında Sheffield Üniversitesi’nde yapan İbrahim Sirkeci, Bilkent Üniversitesi ve University College London mezunudur. Sirkeci Migration Letters, Göç Dergisi ve Remittances Review gibi önde gelen ve özgün dergileri alan yazinina kazandırmıştır. Profesör Sirkeci 2012’den bu yana düzenlenen Göç Konferanslarının da başkanlığını üstlenmektedir.

Ali Faruk Yaylacı 1972 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünü 1994’te bitirdi. Yüksek lisans ve doktora programlarını aynı üniversitede eğitim yönetimi ve planlaması alanında tamamladı. 1995-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sınıf öğretmeni, 2005-2010 yılları arasında Belçika’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde çalışmaktadır.

Gülbaşak Yerli Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu’ndan 2003 yılında mezun olmuştur.  2008 yılında da Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji yüksek lisans programını tamamlayıp,  Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Programında doktorasına devam etmektedir. Gülbaşak Yerli aynı zamanda Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Çetin Yılmaz 1977 yılında Bursa’da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde doktora derecelerini aldı. 2009-2011 yılları arasında Giresun Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

CREDITS: Cover Design: Gizem Cakir | Cover image: freepik.com

Product Details:

ISBN: 9781910781906
Publisher: Transnational Press London
Published: 27 March 2019
Language: Turkish
Pages: 211
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.4 kg
Dimensions (approx.): 15.6cm wide x 23.39cm tall

Additional information

Weight 0.5 kg
Version

Print, Digital

Binding

Paperback, Hardcover, Electronic

Interior Ink

Black and White, Colour

You may also like…