Göçmenin Kamusal Alanı

£24.50

Göçmenin Kamusal Alanı – Almanya’da Türkiyeli Göçmen İşçilerin Sendikalarda Temsiliyeti – Emre Eren Korkmaz – Published – Yayın tarihi: 10.08.2020 – Karton kapak | ISBN: 978-1-912997-20-6: TPLondon’dan al | Lulu’dan al | Dijital versiyon | GooglePlay’de oku | CEEOL’de oku

Description

Göçmenin Kamusal AlanıGöçmenin Kamusal Alanı – Almanya’da Türkiyeli Göçmen İşçilerin Sendikalarda Temsiliyeti

Emre Eren Korkmaz

Published – Yayın tarihi: 10.08.2020

Karton kapak | ISBN: 978-1-912997-20-6: TPLondon’dan al | Lulu’dan al |
Dijital versiyon | GooglePlay’de oku | CEEOL’de oku

Bu kitapta göç çalışmalarında göçmene etkin bir rol veren ve eleştirel bir yaklaşımı geliştirmeye olanak sağlayan ulus-ötesi sosyal alan (transnational social space) teorisi Habermas’ın kamusal alan teorisiyle birlikte değerlendirilecektir. Habermas’ın iletişimsel eylem teorisinden de göçmenlerle yerlilerin aynı kurumsal yapılardan beklentilerindeki farklılıklarını anlamak açısından yararlanılmaktadır. Kitapta ilk olarak teorik çerçeve izah edilecektir. Ulus-ötesi alan ve kamusal alan teorileri genel hatlarıyla aktarılacak, konumuzla bağlantılı süren tartışmalara değinilecek ve ardından Türkiyeli göçmenlerin ulus-ötesi alanının temel özellikleri ve kamusal alanla ilişkisi değerlendirilecektir. İkinci bölümde 1960’lardan günümüze misafir işçilikten kalıcılığa Türkiyeli göçmen işçilerin tarihsel süreci özetlenecektir. Üçüncü bölümde Almanya’da göç ve vatandaşlık politikalarıyla çalışma yaşamındaki değişimlere ve gelişmelere değinilecektir. Ardından bu değişimlerin Türkiyeli göçmen işçiler açısından yansıması farklı boyutlarıyla ele alınacaktır. Eğitim sistemi, istihdam politikaları, sosyal haklar, ayrımcılık konusu gibi çeşitli konularda yapılan araştırmalar aktarılıp yorumlanacaktır. Bu bölümde ayrıca Almanya’da İş Konseyleri yasası ayrıntılarıyla açıklanacak ve Alman metal işçileri sendikası IG Metall ile İş Konseyleri arasındaki ilişki değerlendirilecektir. Kitabın son bölümü ise alan çalışmasının değerlendirilmesini içermektedir. Anket ve görüşmelerde yaşanan engeller, farklı görüşler özetlenip tartışılacak, tek tek anket sorularına verilen cevaplar aktarılacak, bilhassa kamusal alana dair görüşlerde farklılaşan Ford fabrikası işçileriyle diğer üç fabrikanın işçilerinin cevapları karşılaştırılıp nedenleri üzerinde durulacaktır.

Almanya’da, sanayileşmiş Ruhr bölgesinde metalurji sektöründe çalışan göçmen Türk işçilerinin sendikalara, iş konseylerine katılımı ve temsiliyeti konusunda özgün bir çalışmaya dayanan bu kitap, Türk işçilerin elli yılı aşan göç deneyimleri, çalışma koşulları ve bu koşulları iyileştirmek amacıyla Alman sendikalarına ve işyeri örgütlerine katılımlarını ve mücadelelerini konu almaktadır. Ruhr bölgesinde yaşayan Türk işçilerin aynı zamanda ulus aşırı vatandaşlık deneyimlerini ve kamusal alanda yer alma biçimlerini iş ilişkileri çerçevesinde ele alan değerli bir çalışma.”

– Prof. Dr. E. Zeynep Suda, İstanbul Üniversitesi

İçindekiler

  • GİRİŞ
  • BİRİNCİ BÖLÜM: ULUS-ÖTESİ  SOSYAL ALAN-KAMUSAL ALAN İLİŞKİSİ
  • İ̇Kİ̇NCİ̇ BÖLÜM: TARİ̇HSEL ARKAPLAN
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ALMANYA’DA GÖÇMEN POLİ̇TİKASI VE ÇALIŞMA İ̇LİŞKİLERİ̇
  • DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM: İ̇Ş KONSEYLERİ VE IG METALL SENDİKASI İLE İ̇LİŞKİLERİ
  • BEŞİNCİ BÖLÜM: ALAN ÇALIŞMASI
  • SONUÇ

YAZAR HAKKINDA:

Dr Emre Eren Korkmaz Oxford Üniversitesi’nde Uluslararası Kalkınma Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi’nde doktora çalışmalarını bitirmesinin ardından, British Academy Newton International Fellowship ile Oxford Üniversitesi’ne doktora sonrası araştırmacı olarak geldi. Doktora-sonrası araştırmalarında Batı Avrupa’daki Türkiyeli göçmen işçilerin kamusal alandaki temsiliyeti ve Türkiye’de Suriyeli mültecilerin çalışma yaşamına katılımına dair iki projede çalıştı. 2018 Ekim ayından bu yana Uluslararası Kalkınma Fakültesi bünyesindeki Göç Yükseklisans Programında ders veriyor. Aynı zamanda göç ve teknoloji üzerine araştırmasını yapmak üzere Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi bünyesinde yer alan Teknoloji ve Küresel Politikalar Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışıyor.

CREDITS: Cover Design: Gizem Cakir | Cover image: Photo by Arantxa Treva from Pexels

Product Details:

ISBN: 978-1-912997-20-6
Publisher: Transnational Press London
Published: 10 Aug. 2020
Language: Turkish
Pages: 122
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.3 kg
Dimensions (approx.): 15.6cm wide x 23.39cm tall

Additional information

Weight 0.5 kg
Version

Print, Ebook/Kindle

Binding

Paperback, Hardcover, Electronic

Interior Ink

Black and White, Colour

You may also like…