Cities and Society in the Context of Disasters and Migration

£24.50

Cities and Society in the Context of Disasters and Migration / Afetler ve Göç Bağlamında Kentler ve Toplum | Editors: Zeynep Banu Dalaman and Furkan Tozan | Published: 14.06.2024 [ Policy Series: 19 ] | Paperback: ISBN: 978-1-80135-285-7  Buy from Talebe.com | Buy from Amazon | Digital: ISBN: 978-1-80135-286-4 Read on KindleRead on Google Play | Read on Talebe.com

Description

Dalaman and Tozan

Cities and Society in the Context of Disasters and Migration / Afetler ve Göç Bağlamında Kentler ve Toplum

Editors: Zeynep Banu Dalaman and Furkan Tozan

Published: 14.06.2024 [ Society and Politics: 19 ]

Paperback: ISBN: 978-1-80135-285-7  Buy from Talebe.com | Buy from Amazon
Digital: ISBN: 978-1-80135-286-4 Read on KindleRead on Google Play | Read on Talebe.com

This book, titled “Cities and Society in the Context of Disasters and Migration”, discusses how cities and societies cope with disasters and migration, how they transform them, and how these processes can be understood in a broader societal and environmental context. By bringing together the views and analyses of a number of experts, this book brings a wide variety of perspectives to these important issues.

Bu kitap, “Afetler ve Göç Bağlamında Kentler ve Toplum” adıyla, kentlerin ve toplumların afetler ve göçle nasıl başa çıktığını, bu durumla-rın onları nasıl dönüştürdüğünü ve bu süreçlerin daha geniş toplumsal ve çevresel bağlamda nasıl anlaşılabileceğini tartışıyor. Bu kitap, bir dizi uzmanın görüşlerini ve analizlerini bir araya getirerek, bu önemli konulara çok çeşitli bakış açıları getiriyor.

CONTENTS

 • PREFACE.. 5
 • ÖNSÖZ.. 7
 • INTODUCTION: RESILIENT CITIES. 9
 • GİRİŞ: DİRENÇLİ KENTLER
 • Ruşen Keleş
 • I. Architectural and Design Approaches in Urban Disaster Management
 • KENTSEL AFET YÖNETİMİNDE  MİMARLIK VE TASARIM YAKLAŞIMLARI
 • EXAMINATION OF AMPHIBIOUS ARCHITECTURAL DESIGNS FOR NATURAL DISASTER:  CASE STUDY OF IZMIR.. Feyza Yılmaz and Asena Soyluk
 • Seismic Design in Architectural Education  in Turkey.. / TÜRKİYE’DE MİMARLIK EĞİTİMİNDE SİSMİK TASARIM – İhsan Erdem Er, Hasan Taştan, ve Feride Pınar Arabacıoğlu
 • After the Earthquake in Hatay: Conditions and Duties / HATAY’DA DEPREM SONRASI VAZİYETLER VE VAZİFELER – Seda Hayal-Tatlı
 • THE USE OF URBAN OPEN-GREEN AREAS AS DISASTER AND EMERGENCY ASSEMBLY AREAS / KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLARIN AFET VE  ACİL DURUM TOPLANMA ALANI OLARAK KULLANIMI – Filiz Çelik
 • TSUNAMI RESILIENT DESIGN: THE CASE OF THE 2020 AEGEAN SEA TSUNAMI IN SIĞACIK / TSUNAMİYE DAYANIKLI TASARIM: 2020 EGE DENİZİ TSUNAMİSİ İZMİR SIĞACIK ÖRNEĞİ – Ekrem Çağrı Durmuş, Asena Soyluk, and Ali İhsan Ünay
 • THE ROLE OF PARKS IN DISASTER MANAGEMENT OF EARTHQUAKE CITIES /
 • Deprem Kentlerİnİn Afet Yönetİmİnde Parkların Rolü – Funda Arslan and Eda Yalçınkaya
 • II. PERSPECTIVES ON URBANIZATION: GENDER, LAW, AND INTERNATIONAL RELATIONS / KENTLEŞME PERSPEKTİFLERİ: TOPLUMSAL CİNSİYET, HUKUK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Gender, Climate Crisis, and Cities: Vulnerabilities and Policies of International Organizations/TOPLUMSAL CİNSİYET, İKLİM KRİZİ VE ŞEHİRLER: SAVUNMASIZLIKLAR VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN POLİTİKALARI – Zeynep Banu Dalaman
 • A More Effective UN Mechanism for Peace / BARIŞ İÇİN DAHA ETKİLİ BİR BM MEKANİZMASI – Mehmet Alkanalka
 • PROMOTING URBAN SPACES THROUGH EMERGETIC ASSESSMENT COMMUNITIES – Michele Carducci and Elif Şeyma Şişman
 • An Overlooked Urban Aspect of Covid-19: Gender Impacts of the Pandemic / KOVİD-19’UN GÖZARDI EDİLEN KENTSEL BİR YÖNÜ: PANDEMİNİN TOPLUMSAL CİNSİYETÇİ ETKİLERİ – Gökhan Ak. 191
 • III. DIFFERENT PERSPECTIVES ON CLIMATE CHANGE AND MIGRATION / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖÇE FARKLI BAKIŞ AÇILARI
 • ENVIRONMENTAL REFUGEES: THE NEED FOR RECOGNITION OF A NEW CATEGORY OF REFUGEES – Pablo Rafael Banchio, Solange Teresinha Carvalho Pissolato,  and Valter Moura do Carmo
 • Evaluation of the Concept of Climate Refugee in the Context of Migration in Terms of International Law / GÖÇ BAĞLAMINDA İKLİM MÜLTECİSİ KAVRAMININ ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ – Hiba Nur Karadağ
 • Disadvantaged Individuals and New Media in the Concept of Climate Migration/İKLİM GÖÇÜ OLGUSUNDA DEZAVANTAJLI BİREYLER  VE YENİ MEDYA – Ayşe Betül Tanrıverdi
 • The Effect of Migrations on the Formation of Cyprus Culinary Culture and Gastronomy Tourism Activities / GÖÇLERİN KIBRIS MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNA VE GASTRONOMİ TURİZMİ FAALİYETLERİNE ETKİSİ – Mehmet Çavuşoğlu
 • IV. DISASTER MANAGEMENT AND SOCIAL RESILIENCE STUDIES
 • AFET YÖNETİMİ VE TOPLUMSAL DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI
 • Uncertainty and Security Management During Disaster / AFET DÖNEMLERİNDE BELİRSİZLİK VE GÜVENLİK YÖNETİMİ – Recep Tayfun ve Yılmaz Batuhan Tayfun
 • Involvement of Civil Society in Disaster Risk Management Studies / AFET RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINDA SİVİL TOPLUMUN DAHİLİYETİ – Ferit Yardak
 • Social Science Strategies in Increasing Community Resilience During Disaster/AFETLERDE TOPLUMSAL DAYANIKLILIĞI ARTTIRMADA SOSYAL BİLİM STRATEJİLERİ – Melike Pak
 • The Effect of Urban Industrialization on Air Quality in Edirne/EDİRNE’DE KENT İÇİ SANAYİLEŞMENİN HAVA KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ – Hatice Kahyaoğlu Süt
 • V. SOCIAL TRANSFORMATION AND MANAGEMENT STRATEGIES / SOSYAL DÖNÜŞÜM VE YÖNETİM STRATEJİLERİ
 • Strategic Management and Transformation of Society from the Perspective of Gender Equality/TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN STRATEJİK YÖNETİM VE TOPLUMUN DÖNÜŞÜMÜ – Dilek Çınar
 • THE ROLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN REDUCING POVERTY IN AZERBAIJAN – Rasmiyya Abdullayeva Sabır and Aygun Tahmazli Nazım

This book has been published with the support of Istanbul Topkapi University, Turkey.


Product Details:

Policy Series: 19
ISBN: 978-1-80135-285-7 (paperback)
ISBN: 978-1-80135-286-4 (digital)
Publisher: Transnational Press London
Published: 14 June 2024
Language: English
Pages: 390
Binding: Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.75 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 23cm tall

Additional information

Weight 0.40 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…