Türkiye’nin Doğu Sınırı

£15.00

Türkiye’nin Doğu Sınırı: Ağrı ve Erzurum’da Göçmenler ve Göç Süreçleri – Yıldız Akpolat, Kerem Karabulut, Dilek Özdemir, Songül Gül, Özlem Topçuoğlu, Güray Alpar, Abdullah Cengiz Kayış | Yayın tarihi: 1 Şubat 2019 | Karton kapak: ISBN: 978-1-912997-13-8: Lulu’dan satın al | Elektronik kitap: Google Play’den satın al | CEEOL’dan satın al

Description

Dogu Siniri by Yildiz Akpolat et al.

Türkiye’nin Doğu Sınırı: Ağrı ve Erzurum’da Göçmenler ve Göç Süreçleri Yıldız Akpolat, Kerem Karabulut, Dilek Özdemir, Songül Gül, Özlem Topçuoğlu, Güray Alpar, Abdullah Cengiz Kayış

Yayın tarihi: 1 February 2019

Bu kitabı aşağıdaki dağıtım ortaklarından da çeşitli formatlarda satın alabilirsiniz.

Karton kapak: ISBN: 978-1-912997-13-8: Lulu’dan satın al
Electronik kitap: Google Play’den satın al | CEEOL’dan satın al

Prof. Dr. Yıldız Akpolat öncülüğünde hazırlanmış bu kitap Türkiye’ye Doğu sınırı üzerinden girişlerin çok büyük çoğunlukta kaçak yollarla yapıldığı, gelen göçmenlerin çoğunluğun Afgan kökenli, erkek, eğitim ve gelir düzeyi düşük, mesleği olmayan ya da niteliksiz işlerde çalışan kişilerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Göçmenlerin, gerek göç yollarında ve gerekse de Türkiye’de bulundukları “yerlerde” birçok sorun yaşadıkları anlaşılmaktadır. Ekonomik faktörler göçün itici bir gücü olarak, göç etme nedenlerinde ön plana çıkmıştır.

Türkiye’nin göç veren bir ülke olmasının yanında, göç alan bir ülke konumuna geldiği; ayrıca, özellikle de Doğu sınırından gelen göçmenler açısından hedef ülke” olmasının yanında, transit ülke olarak görüldüğü söylenebilir. Ancak Türkiye’nin yaptığı uluslararası anlaşmalar neticesinde Türkiye’nin gelen göçmen için transit ülke olmaktan ziyade baraj ülke konumuna geldiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye açısından güvenlik sorunları başta olmak üzere, diğer göçten kaynaklı sorunların bertaraf edilmesinin tek bir kurumun değil, ancak birçok kurum ve sivil toplumun koordinasyonuyla mümkün olacağı önerilmektedir.

Çalışmanın verileri Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı ve Erzurum İl Göç İdaresi ile ortak yapılan proje kapsamında elde edilmiştir.

İçindekiler

ÖNSÖZ
TABLOLAR LİSTESİ
GRAFİKLER LİSTESİ
ŞEKİLLER LİSTESİ
GİRİŞ
KURAMSAL YAKLAŞIM
LİTERATÜR ÖZETİ
METODOLOJİ
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
SONUÇ
KAYNAKÇA

Yazarlar Hakkında:

Prof Dr Yıldız Akpolat

Kerem Karabulut

Dilek Özdemir

Songül Gül

Özlem Topçuoğlu

Güray Alpar

Abdullah Cengiz Kayış.

Product Details:

ISBN: 9781912997138
Publisher: Transnational Press London
Published: 1 Feb. 2019
Language: Turkish
Pages: 114
Binding: Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.30 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 23cm tall

Additional information

Weight 0.30 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…