Göç ve Sanat Okumaları – 1

£21.50

Göç ve Sanat Okumaları – 1 | Editör: Ali Tilbe & Mustafa Cevat Atalay | Published – Yayın tarihi: 27.12.2021 [Migration Series: 39] | Karton kapak ISBN: 978-1-80135-110-2 : Lulu’dan al | Talebe.com’dan al | Dijital versiyon ISBN: 978-1-80135-111-9 | GooglePlay’de oku | CEEOL’de oku | Talebe.com’da oku

Description

Goc ve sanat okumalarıGöç ve Sanat Okumaları – 1

Editör: Ali Tilbe & Mustafa Cevat Atalay
Published – Yayın tarihi: 27.12.2021 [Migration Series: 39]

Karton kapak ISBN: 978-1-80135-110-2 : Lulu’dan al | Talebe.com’dan al |

Dijital ISBN: 978-1-80135-111-9 | GooglePlay’de oku | CEEOL’de oku | Talebe.com’da oku

“Göç ve sanat ilişkisinin kökleri çok eski dönemlere uzanmaktadır. Ancak bu ilişkiyi ortaya koyan araştırma ve incelemelerin yeterli düzeyde olmaması, bu ilişkinin akademik anlamda tartışılmasını geciktirmiştir. Bu ortak yapıt, resim, sinema, grafik, tasarım, el sanatları ve edebiyat gibi değişik sanat/yazınsal alanlardan araştırmacıları bir araya getirerek, alanlararası yeni(likçi) bir bakış açısıyla değişik sanatsal yaratıların tarihsel süreçte ve günümüzde göç ile kurdukları ilişkileri ve göçün yarattığı sanatsal sonuçları belirlemeyi amaçlamıştır. Doğal olarak bu çalışmanın, kapsamıyla alanyazında boşluk doldurması ve yeni çalışmalara öncülük etmesi beklenmektedir.”

“Bu yapıtta, bir tanesi göç anlatılarını çözümleme yöntembilimi çalışması olmak üzere, sinema, görsel iletişim, yerleştirme, seramik, tasarım gibi değişik sanat alanlarından olan, birbirinden ilginç sekiz özgün çalışma yer almaktadır.”

İçindekiler

  • Önsöz – Ali Tilbe & Mustafa Cevat Atalay
  • Göç(er) Anlatısı İncelemelerinde Çatışma ve Kültür(süz)leşme Yöntembilimi  – Ali Tilbe
  • Görsel İletişim Tasarımı Tarihinde Göç Olgusu – Bayram Bozhüyük
  • Misafir Adlı Göç Filminde Gündelik Yaşam, Emek ve Toplumsal Cinsiyet – Fethiye Tilbe
  • Proje Olarak, “Göç” Temalı Yerleştirme (Enstalasyon) – Mustafa Cevat Atalay
  • Göç Kavramının Geleneksel El Sanatlarına Yansıması – Olcay Boratav
  • Türk Sinemasında 1960 – 2010 Döneminde Göç Sorunsalının Temsili – Özcan Demir
  • Göç Olgusunun Çağdaş Türk Seramik Sanatına Yansıması – Serdar Mutlu
  • Göç Temasının Afiş Tasarımlarına Yansıması – Sevtap Kanat

YAZARLAR HAKKINDA:

Ali Tilbe, Atatürk Üniversitesi’nden Fransız Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora derecesine sahiptir. Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde yazın eleştirisi ve kuramları ile çağdaş Fransız romanı dersleri vermektedir. 2019 yılında Yeniötesi Yazında Özkurmaca adlı araştırma-inceleme yapıtını yayınlayan Tilbe, 40’tan fazla kitap ve derginin yayın yönetmeni ve 70 kadar yazınsal çalışmanın da yazarıdır. Çok sayıda bilimsel etkinlikte bildiriler sunmuştur. Sorbonne Üniversitesi (2002-2004) ile Londra Regent’s Üniversitesinde (2014-2015) doktora sonrası araştırmalar yapmış, Tunus Manouba Üniversitesinde (2005-2007) konuk öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Araştırmalarının, çağdaş Fransız romanı, özkurmaca, özyaşamöyküsü, yazın toplumbilimi, göç(er) yazını, yeniötesi küçürek roman alanlarında sürdürmektedir.

Bayram Bozhüyük, İlköğretim ve Lise eğitimini Gaziantep’te tamamlamıştır. Daha sonra 2001 – 2005 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümünde Lisans Eğitimini tamamlamıştır. Ardından özel sektörde ajans yöneticiliği yapmıştır. 2011 – 2014 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Tasarım bölümünde tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümünde göreve başlamıştır. Daha sonra 2016-2020 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Bölümünde Sanatta Yeterlik/Doktora eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Üniversitesi’nde grafik bölümünde görevine devam etmektedir. Görev yaptığı fakültede tasarım içerikli uygulamalı ve teorik içerikli dersler vermektedir. Değişik teknikler ve malzeme türleriyle illüstrasyon çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca fotoğraf ile ilgilenmektedir. Üç adet kişisel sergisi ve katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışındaki değişik karma sergilerde birçok eseri sergilenmiştir.

Fethiye Tilbe, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekan yardımcısıdır. Doktorasını 2016 yılında Marmara Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi alanında tamamlamıştır. 2014-2015 yılları arasında Regent’s University London Ulusötesi Çalışmalar Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. İngiltere’deki düzensiz Türk göçmenlerin göçmen dövizi gönderme davranışlarını incelediği doktora araştırması TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Remittances Review ve Göç Dergisi’nde Editör ve Alan Editörü olarak görev yapmaktadır. 2015 yılından bu yana The Migration Conference serisinin bilim ve organizasyon kurulu üyesidir. Little Turkey in Great Britain adlı kitabın ortak yazarlarından olan Tilbe’nin, göç alanında yayınlanmış çok sayıda kitap editörlüğü, kitap bölümü ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

Mustafa Cevat Atalay, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı, Resim-İs Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda Doktora derecesi aldı. 2015 yılında Plastik Sanatlar Dalında Doçent oldu. Yurtiçi 12 yurt dışı 5 kişisel sergi açan Atalay, karma sergilere yapıtlarıyla katılmıştır. 1998’lerden 2015 sonlarına kadar soyut resim üzerinde çalışan sanatçı, 2015-2020 yılları arasında portreler ve kadın figürleri üzerine çeşitli diziler üretmeye devam etmekte, enstalasyon uygulamalarına ilgi duymaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde editörlükleri ve Estetik ve Sanat Felsefesi, Sanat Eğitimi, Posta Sanatı, Espas, Resim Sanatında Rastlantı, üzerine yayınları bulunmaktadır. Görsel sanatlarda imgelem ve ifadesi durumuna odaklanmaktadır. 2020 yılında Uluslararası Gece Yayınlarından çıkan “Posta Sanatı Kitabı” Uluslararası Hiper Yayınlardan “Sanat, Sanatçılar ve Sanat Eğitimi” kitap editörlüklerini yapmıştır. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Sanat Galerisinde Küratörlüğünü yaptığı sergiler gerçekleştirmektedir.

Olcay Boratav, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden Lisans, 1992 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Yüksek Lisans ve 1998 yılında da “Rastlantısallığın ve Gerilimin Sanat Seramiğinde Yorumu” başlıklı tezi ile Sanatta Yeterlik diploması almıştır. 1993-2013 yıllarında Gazi Üniversitesi/Mesleki Eğitim Fakültesi’nde görev yapmıştır. 2013 yılından bugüne Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Seramik Tasarımı Bölümü/Seramik Tasarımı Anabilim Dalı’nda görevine devam etmektedir. 2019 yılında Plastik Sanatlar Bilim/Sanat alanında Doçent unvanı almıştır. Ulusal ve uluslararası karma sergiler ve ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer almıştır. 1995-2020 yıllarını kapsayan ulusal ve uluslararası koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Özcan Demir, 1981 yılında Trabzon’da doğdu. 2003 yılında Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Sanatlar Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2020 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan Sinema Bilim Alanında Doçent unvanı aldı. Çeşitli sempozyumlarda bildirileri, yayınlanmış makaleleri ve karma sergi katılımları bulunmaktadır. 2018 yılından bugüne Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde görev yapmaktadır. Halen, Fakültenin Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Serdar Mutlu, Anadolu Üniversitesi Kütahya MYO Seramik Bölümü (1986), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam ASD (1990), H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam ASD Yüksek Lisans (1994) ve H.Ü. SBE Sanatta Yeterlilik (1998) eğitimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Birimi (1990-1991), İnönü  Üniversitesi GESAM Müdürlüğü (1997-2012), İnönü  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği öğretim üyeliği (2000-2011),  İnönü  Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümü  Başkanlığı (2006-2020) yapmıştır. Halen aynı bölümde Doçent olarak çalışmaktadır. Lisans ve Lisans üstü dersler vermekte ve tez danışmalıkları yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları, sergileri ve çeşitli ödülleri olan sanatçı yurt içi ve yurt dışında 8 kişisel sergi açmıştır.

Sevtap Kanat, 1973 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1992 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği programında üniversite eğitimine başladı. 2008 yıllında aynı üniversitenin Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamladı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri-Resim İş Öğretmenliği bölümünde başladığı Doktora programını 2013 yılında başarıyla tamamladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergiye ve konferanslara katılmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve kitapları yayınlandı. Yurt dışında AB projelerinde görev aldı. 1996- 2011 yılları arasında T.C Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretim kurumlarında öğretmen olarak hizmet verdikten sonra Erzincan Üniversitesinde göreve başladı. 2014’te ise; İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya başladı.  Aynı bölümde görevine devam etmektedir.

CREDITS: Cover Design: Nihal Yazgan | Cover image: Mustafa Cevat ATALAY

Product Details:

ISBN: 978-1-80135-110-2 (paperback)
ISBN: 978-1-80135-111-9 (digital)
Publisher: Transnational Press London
Published: 27 December 2021 [Migration Series: 39]
Language: Turkish
Pages: 215
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.4 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 24cm tall

Additional information

Weight 0.5 kg
Version

Print, Ebook/Kindle

Binding

Paperback, Hardcover, Electronic

Interior Ink

Black and White, Colour

You may also like…