Representations of Violence in Literature, Culture and Arts

£21.50

Representations of Violence In Literature, Culture And Arts Conference Proceedings 2021 – Edebiyat, Kültür ve Sanatta Şiddet Temsilleri Konferans Bildiriler Kitabı 2021 | Editors/Editörler: Sümeyra Buran; Mahinur Akşehir; Barış Ağır; Neslihan Köroğlu | Yayın tarihi/Published: 17.08.2022 [Posthumanism Series: 7] | Paperback ISBN: 978-1-80135-130-0 | Buy from Lulu | Buy from Talebe.com | Digital ISBN: 978-1-80135-131-7 | Read Free on Google Play Books | Read on Talebe.com | Read Free on CEEOL

Description

Violence in Arts Conference Proceedings

Representations of Violence In Literature, Culture And Arts Conference Proceedings 2021

Edebiyat, Kültür ve Sanatta Şiddet Temsilleri Konferans Bildiriler Kitabı 2021 

Editors/Editörler: Sümeyra Buran; Mahinur Akşehir; Barış Ağır; Neslihan Köroğlu

Yayın tarihi/Published: 17.08.2022 [Posthumanism Series: 7]

Paperback ISBN: 978-1-80135-130-0 | Buy from Lulu | Buy from Talebe.com
Digital ISBN: 978-1-80135-131-7 | Read Free on Google Play Books | Read on Talebe.com | Read Free on CEEOL

In his foreword to World Report on Violence and Health, published by the World Health Organization (WHO) in 2002, Nelson Mandela states that “the twentieth century will be remembered as a century marked by violence”.  Now we are nearly at the end of the first quarter of the twenty-first century, but violence still permeates in our lives at various levels. Various forms of violence occurring at levels of interpersonal, self-directed, collective, state, warfare, child and youth violence, intimate partner violence, environmental violence, and animal violence lay bare the complexity and pervasiveness of the phenomenon, yet it also brings along the necessity to discuss violence from multiple perspectives.

Nelson Mandela Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 yılında yayınladığı Şiddet ve Sağlık Hakkında Dünya Raporu’nun önsözünde “yirminci yüzyılın şiddetle mimlenen bir yüzyıl olarak hatırlanacağını” söyler. Bizler, neredeyse yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarını yaşamaktayız, ancak şiddet hayatımıza hala çeşitli düzeylerde nüfuz ediyor. Kişilerarası, öze yöneltilen, kolektif, devlet, savaş, çocuk ve genç şiddeti, yakın eş şiddeti, çevresel şiddet ve hayvan şiddeti gibi çeşitli düzlemlerde vuku bulan şiddet biçimleri olgunun karmaşıklığını ve yaygınlığını açıkça ortaya koymakla beraber şiddet kavramının farklı açılardan tartışılması gerekliliğini de ortaya koymaktadır.

Contents/İçindekiler

SECTION 1: Literature

 • Chapter 1: “A Clockwork Orange by Burgess: Revisiting Violence in a Dystopian Fiction” Anushka Ghuin
 • Chapter 2: “The Scrutiny of Violence in Contemporary Period Through The Scar Test” Kadriye Bozkurt
 • Chapter 3: “Nonviolence vs. Non-Ethics in Harry Turtledove’s ‘The Last Article’” Nataliya Krynytska
 • Chapter 4: “Zami: A New Spelling Against Racism” Pulkita Anand
 • Chapter 5: “Son Fısıltının Hakikati: Flannery O’Connor’ın ‘Greenleaf’ Öyküsünde Otoimmünite ve Şiddet” Hivren Demir-Atay

SECTION 2: Culture

 • Chapter 6: “Who is Responsible? The Politics of Structural Violence in Selected Films” Trayee Sinha
 • Chapter 7: “Violence in textile: A Closer Look at the Warrior Shawls of Nagaland” Rugmani Venkatadri
 • Chapter 8: “Sanatta Şiddetin Temsili: Bir Kez Daha Guernica ve Diğer Şeyler” Ali Asker Bal
 • Chapter 9: “Şiddetin Mitik Temsilleri Üzerine Karşılaştırmalı bir Değerlendirme” Ülfet Dağ

SECTION 3: Gender

 • Chapter 10: “Margaret Atwood’s Testaments: A Portrayal of State Violence Against Women” Elvan Karaman
 • Chapter 11: “Body as a Territory: A Study of Violence Against Women as Portrayed in Partition Literature of India and Pakistan” Adhyeta Mishra
 • Chapter 12: “Revisiting Gendered Violence in Modern Iranian Fiction: Mahmoud Dowlatabadi’s Missing Soluch” Selin Şencan
 • Chapter 13: “Violence Against Women: Actions and New Tools, The 7 Golden Rules of Conduct to Follow” Efstratia Oktapoda

Product Details:

Paperback ISBN: 978-1-80135-130-0
Digital ISBN: 978-1-80135-131-7
Posthumanism Series: 7
Publisher: Transnational Press London
Published:  17.08.2022
Language: English and Turkish
Pages: 185
Binding: Digital and Paperback
Interior Ink: Black and White
Weight (approx.): 0.35 kg
Dimensions (approx.): 18.9 cm x 24.61 cm

Additional information

Weight 0.65 kg
Version

Digital, Ebook/Kindle

You may also like…