Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm

£27.50

Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm Editörler: Sümeyra Buran ve Pelin Kümbet > Yayın tarihi/Published: 2022 [Posthumanism Series: 5] > Paperback ISBN: 978-1-80135-122-5 | Buy from Amazon | Buy from Talebe.com > Digital ISBN: 978-1-80135-123-2 | Read on Google Play Books | Read on Talebe.com | Read on Kindle | Read on CEEOL

Description

Cokludisiplinlerde Posthumanizm

Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm

Editörler: Sümeyra Buran ve Pelin Kümbet

Düzenleyen: Muhsin Yanar

Yayın tarihi/Published: 2022 [Posthumanism Series: 5]

Paperback ISBN: 978-1-80135-122-5 | Buy from Amazon | Buy from Talebe.com
Digital ISBN: 978-1-80135-123-2 | Read on Google Play Books | Read on Talebe.com | Read on Kindle | Read on CEEOL

Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm, tüm bilimsel ve teknolojik gelişme ve dönüşümleri ele almayı hedeflemekte, posthümanist teorilerin çokludisiplinli çalışmalarda nasıl kavramsallaştırıldığını insanı evrenin merkezine koyan Batı toplumlarının yüzyıllardır ideolojisini ve zihniyetini besleyen insan/doğa, insan/insan olmayan ikili düşüncesini kökten sorgulayarak incelemektedir. Bu bağlamda bu kitap, posthümanizm ile çeşitli farklı disiplinler arasındaki ilişkiyi posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde derinlemesine incelerken, posthüman yaşam tarzlarının yansımalarını çok disiplinli çalışmalarda tartışmaktadır. Bu tür seçilmiş çalışmalarda posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla ve sinema, performans dansları, biyo-sanat, felsefe, mühendislik, uluslararası ilişkiler, siyaset gibi disiplinlerle olan yakın ilişkisi, bu kuramlara katkıları ve bu kuramların posthümanist kuramlardan nasıl beslendiği doğrultusunda incelenmektedir. Posthümanist bakış açısının, insanın artık istisnai bir varlık olarak değil, gezegeni paylaştığı diğer türlerle doğup ortaya çıkan ve gelişen bir “birlik” olarak gördüğü yaşadığımız dünyayı nasıl açıkladığı ve algıladığı bu disiplinlerle sorgulanmaktadır. Kitap, tekno-bilimsel kültürlerin çoğaldığı, küresel ekonomik zorlukların, çevresel yıkımın ve doğal afetlerin arttığı, dijitalleşmenin yaygınlaştığı dünyaya, insanlık ve insan dışı varlıklar için nasıl bir yaşam ve düzen sunduğu sorularına yanıt arar. İnsan ve insan olmayan varlıklar arasındaki geleneksel sınırlar, teknolojik, biyolojik ve çevresel düzeylerde aşınır ve bulanıklaşır. Bu yeni oluşumda alternatif fikir ve düşüncelerin sunulmasında çokdisiplinli çalışmaların katkısını inceleyen bu serinin ikinci kitabı, okuyucuya insanın değişen dünyasını ve diğer canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi anlaması için farklı çalışmalar aracılığıyla yeni kapılar açmaktadır.

“Son derece eleştirel, üretken disiplinlerarası bilim insanının, düşünürün ve sanatçının bulunduğu bu kitaba eşlik etmek benim için bir zevktir. Kitapta okuyucu, teknolojik açıdan doymuş önemli sorulara çevre dostu, insan yanlısı (posthüman dan ziyade) ve çoktürlü yaklaşımları bulacaktır. Bu zengin kitap beni eski sloganıma geri götürüyor: “Yeryüzünde hayatta kalmak için; siborglar!”

– Donna J. Haraway

“Bu kitaptaki makaleler son derece usta, özgün ve günümüz dünyası için faydalı yazılardır: hem eski hem de yeni önemli yaklaşımları içermektedir. Bu yaklaşımlarla bu projeye dahil olmuş olmak beni gururlandırmaktadır”.

– Kevin LaGrandeur

“Birçok posthümanizm(ler) vardır. Bu uyumsuzlukta ilginç olan şey, posthüman veya posthümanizm denen bir şeyin olabileceği gerçeğidir. Posthüman düşüncede bu çalışma göz önüne alındığında, mühendislik, sibernetik, bilişim, genetik, sanat, felsefe ve edebiyat çalışmaları gibi çeşitli çokdisiplinli bakış açılarından içerdiği düşünülürse, posthüman veya posthümanizminin ne anlama geldiğine dair merkezi bir tutum hususunda henüz ikna edici bir uzlaşma yoktur. Buna ek olarak, Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm (Posthumanism in Multidisciplinary Studies) kesinlikle bu uyumsuz tanımlamaları beslemese de, içeriğindeki araştırmalar bu kavramların ne anlama gelebileceğini aydınlatmaya ve posthüman durumumuzu ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. İşte tam da bu nedenle Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm gibi çalışmalar, posthümanla ilgili devam eden disiplinlerarası araştırma için elzemdir.”

– Sidney I. Dobrin

 

İçindekiler

 • Önsöz: “Posthüman/lar/izm/ler” (“Posthuman/s/ism/s”) (Sidney I. Dobrin)
 • Bölüm 1: “Giriş: Çokdisiplinli Posthümanizm/ler” (Sümeyra Buran ve Pelin Kümbet)
 • Bölüm 2: “Antroposen, Kapitalosen, Plantasyonosen, Kthulusen: Akrabalık Kurmak” (“Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin”) (Donna J. Haraway) (Çev. Muhsin Yanar)
 • Bölüm 3: “Posthümanist Edimsellik: Maddenin Nasıl Maddeleştiğini/Önem Arz Ettiğini Kavramaya Doğru” (“Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”) (Karen Barad) (Çev. Şafak Horzum)
 • Bölüm 4: ‘“Biz’ Bu İşte Hep Beraberiz, Fakat Bir ve Aynı Değiliz” (“‘We’ Are In This Together, But We Are Not One and the Same”) (Rosi Braidotti) (Çev. Muhsin Yanar)
 • Bölüm 5: Eleştirel Bir Akım Olarak Posthümanizmin Edebiyat ve Sanattaki Algısı (Kamil Aydın)
 • Bölüm 6: Çoklu Medya Türlerinde Posthümanizm ve Anlatıların Eyleyiciliği (Başak Ağın)
 • Bölüm 7: Post-Hümanizm ve Posthümanist-Feminizm (Meryem Ayan)
 • Bölüm 8: Uluslararası İlişkilerde Posthumanist Dönüşüm: Yeni Materyalizm, Ekolojik Kriz ve Küresel Siyaset (Yelda Erçandırlı)
 • Bölüm 9: Post-Hümanizm, Yapay Zeka ve Bilişsel Robotlar (Tahir Çetin Akıncı ve Alfredo Martinez-Morales)
 • Bölüm 10: Yapay Zekâ ve Posthüman, Postseküler Din: Kişisel Asistanlarda İnanç Önyargısına Bir Bakış (Çağdaş Dedeoğlu)
 • Bölüm 11: Posthümanizm/Transhümanizm Çerçevesinde Yapay Zekâyla Desteklenmiş Çevreci ve İklim Dostu Enerji Kavramına Yaklaşım (Selman Çağman)
 • Bölüm 12: Posthümanist Eleştirinin Vahasında, Kapsayıcı bir Tiyatronun Gölgesinde (Emre Koyuncuoğlu)
 • Bölüm 13: Yazında ve Sinemada Posthümanizm (Simay Turan)
 • Bölüm 14: Ridley Scott’ın Bıçak Sırtı (Blade Runner) Filminde İnsan Arayışı (Mahinur Gözde Kasurka)
 • Bölüm 15: Posthümanist Sanat Söylemi (Ayşe Azamet)
 • Bölüm 16: Müzik ve Posthüman (Elif Aykanat Özcan ve Yunus Yapalı)
 • Bölüm 17: Posthümanist Ekoeleştiri ve Covid-19: İnsanmerkezcilik Sonrası Doğaya Bakış (Erden El)
 • Bölüm 18: Posthümanizm Çağında Biyo-Politika ve Geliştirme Teknolojileri (Yunus Tuncel)
 • Bölüm 19: Pek İnsanca Bir Teşebbüs: Posthümanizm ve Etik (Emine Aydoğan)
 • Bölüm 20: Posthümanizm, Tıp ve Biyoetik İlişkisi (Sadık Toprak)
 • Bölüm 21:  İnsan Sonrası Siborg Aşkı Çerçevesinde İnsan-Makine Etkileşimi (Melike Şahinol)
 • Bölüm 22: Posthümanizm ve Cinsiyet Sorunsalı (Muhsin Yanar)
 • Bölüm 23: İnsan Sonrası Erkek(lik): Saç Ekimi Örneği (Melike Şahinol ve Burak Taşdizen)
 • Bölüm 24: Posthümanist Gelecekte Makine Yaratan Makineler: Bilimkurgu Sinemasında Yeni Frankenstein’lar (Yasin Yeşilyurt)
 • Sonsöz: “Posthümanizm Bizi Kurtarabilir mi?” (“Can Posthumanism Save Us?”) (Kevin LaGrandeur) (Çev. Ömer Faruk Peksöz)

Cover image: Image adapted from photo by Yuyeung Lau on unsplash.com (-lr5mTjURI5c-)

Product Details:

Paperback ISBN: 978-1-80135-122-5
Digital ISBN: 978-1-80135-123-2
Posthumanism Series: 5
Publisher: Transnational Press London
Published:  2022
Language: English and Turkish
Pages: 271
Binding: Digital and Paperback
Interior Ink: Black and White
Weight (approx.): 0.35 kg
Dimensions (approx.): 18.9 cm x 24.61 cm

Additional information

Weight 0.65 kg
Version

Digital, Ebook/Kindle

You may also like…