Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm

£27.50

Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm Editörler: Sümeyra Buran ve Pelin Kümbet > Yayın tarihi/Published: 31/10/2022 ISBN: 978-1-80135-122-5 Buy from Amazon.com.tr | Buy from Talebe.com | Buy from Lulu | Digital ISBN: 978-1-80135-123-2 | Read on Google Play Books | Read on Talebe.com | Read on CEEOL

Description

Cokludisiplinlerde Posthumanizm

Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm

Editörler: Sümeyra Buran ve Pelin Kümbet

Düzenleyen: Muhsin Yanar [Posthumanism Series: 5]

Yayın tarihi/Published: 1/3/2022 [First Online] 30/10/2022  [paperback] [Posthumanism Series: 5]

Paperback: ISBN: 978-1-80135-122-5 | Buy from Amazon.com.tr | Buy from Talebe.com | Buy from Lulu

Paperback colour version: Buy from Talebe.com

Hardcover in colour version: Buy from Lulu
Digital: ISBN: 978-1-80135-123-2 | Read on Google Play Books | Read on Talebe.com | Read on CEEOL

Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm, tüm bilimsel ve teknolojik gelişme ve dönüşümleri ele almayı hedeflemekte, posthümanist teorilerin çokludisiplinli çalışmalarda nasıl kavramsallaştırıldığını insanı evrenin merkezine koyan Batı toplumlarının yüzyıllardır ideolojisini ve zihniyetini besleyen insan/doğa, insan/insan olmayan ikili düşüncesini kökten sorgulayarak incelemektedir. Bu bağlamda bu kitap, posthümanizm ile çeşitli farklı disiplinler arasındaki ilişkiyi posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde derinlemesine incelerken, posthüman yaşam tarzlarının yansımalarını çok disiplinli çalışmalarda tartışmaktadır. Bu tür seçilmiş çalışmalarda posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla ve sinema, performans dansları, biyo-sanat, felsefe, mühendislik, uluslararası ilişkiler, siyaset gibi disiplinlerle olan yakın ilişkisi, bu kuramlara katkıları ve bu kuramların posthümanist kuramlardan nasıl beslendiği doğrultusunda incelenmektedir. Posthümanist bakış açısının, insanın artık istisnai bir varlık olarak değil, gezegeni paylaştığı diğer türlerle doğup ortaya çıkan ve gelişen bir “birlik” olarak gördüğü yaşadığımız dünyayı nasıl açıkladığı ve algıladığı bu disiplinlerle sorgulanmaktadır. Kitap, tekno-bilimsel kültürlerin çoğaldığı, küresel ekonomik zorlukların, çevresel yıkımın ve doğal afetlerin arttığı, dijitalleşmenin yaygınlaştığı dünyaya, insanlık ve insan dışı varlıklar için nasıl bir yaşam ve düzen sunduğu sorularına yanıt arar. İnsan ve insan olmayan varlıklar arasındaki geleneksel sınırlar, teknolojik, biyolojik ve çevresel düzeylerde aşınır ve bulanıklaşır. Bu yeni oluşumda alternatif fikir ve düşüncelerin sunulmasında çokdisiplinli çalışmaların katkısını inceleyen bu serinin ikinci kitabı, okuyucuya insanın değişen dünyasını ve diğer canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi anlaması için farklı çalışmalar aracılığıyla yeni kapılar açmaktadır.

“Son derece eleştirel, üretken disiplinlerarası bilim insanının, düşünürün ve sanatçının bulunduğu bu kitaba eşlik etmek benim için bir zevktir. Kitapta okuyucu, teknolojik açıdan doymuş önemli sorulara çevre dostu, insan yanlısı (posthüman dan ziyade) ve çoktürlü yaklaşımları bulacaktır. Bu zengin kitap beni eski sloganıma geri götürüyor: “Yeryüzünde hayatta kalmak için; siborglar!”

– Donna J. Haraway

“Bu kitaptaki makaleler son derece usta, özgün ve günümüz dünyası için faydalı yazılardır: hem eski hem de yeni önemli yaklaşımları içermektedir. Bu yaklaşımlarla bu projeye dahil olmuş olmak beni gururlandırmaktadır”.

– Kevin LaGrandeur

“Birçok posthümanizm(ler) vardır. Bu uyumsuzlukta ilginç olan şey, posthüman veya posthümanizm denen bir şeyin olabileceği gerçeğidir. Posthüman düşüncede bu çalışma göz önüne alındığında, mühendislik, sibernetik, bilişim, genetik, sanat, felsefe ve edebiyat çalışmaları gibi çeşitli çokdisiplinli bakış açılarından içerdiği düşünülürse, posthüman veya posthümanizminin ne anlama geldiğine dair merkezi bir tutum hususunda henüz ikna edici bir uzlaşma yoktur. Buna ek olarak, Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm (Posthumanism in Multidisciplinary Studies) kesinlikle bu uyumsuz tanımlamaları beslemese de, içeriğindeki araştırmalar bu kavramların ne anlama gelebileceğini aydınlatmaya ve posthüman durumumuzu ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. İşte tam da bu nedenle Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm gibi çalışmalar, posthümanla ilgili devam eden disiplinlerarası araştırma için elzemdir.”

– Sidney I. Dobrin

 

İçindekiler

 • Önsöz: “Posthüman/lar/izm/ler” (“Posthuman/s/ism/s”) (Sidney I. Dobrin)
 • Bölüm 1: “Giriş: Çokdisiplinli Posthümanizm/ler” (Sümeyra Buran ve Pelin Kümbet)
 • Bölüm 2: “Antroposen, Kapitalosen, Plantasyonosen, Kthulusen: Akrabalık Kurmak” (“Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin”) (Donna J. Haraway) (Çev. Muhsin Yanar)
 • Bölüm 3: “Posthümanist Edimsellik: Maddenin Nasıl Maddeleştiğini/Önem Arz Ettiğini Kavramaya Doğru” (“Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”) (Karen Barad) (Çev. Şafak Horzum)
 • Bölüm 4: ‘“Biz’ Bu İşte Hep Beraberiz, Fakat Bir ve Aynı Değiliz” (“‘We’ Are In This Together, But We Are Not One and the Same”) (Rosi Braidotti) (Çev. Muhsin Yanar)
 • Bölüm 5: Eleştirel Bir Akım Olarak Posthümanizmin Edebiyat ve Sanattaki Algısı (Kamil Aydın)
 • Bölüm 6: Çoklu Medya Türlerinde Posthümanizm ve Anlatıların Eyleyiciliği (Başak Ağın)
 • Bölüm 7: Post-Hümanizm ve Posthümanist-Feminizm (Meryem Ayan)
 • Bölüm 8: Uluslararası İlişkilerde Posthumanist Dönüşüm: Yeni Materyalizm, Ekolojik Kriz ve Küresel Siyaset (Yelda Erçandırlı)
 • Bölüm 9: Post-Hümanizm, Yapay Zeka ve Bilişsel Robotlar (Tahir Çetin Akıncı ve Alfredo Martinez-Morales)
 • Bölüm 10: Yapay Zekâ ve Posthüman, Postseküler Din: Kişisel Asistanlarda İnanç Önyargısına Bir Bakış (Çağdaş Dedeoğlu)
 • Bölüm 11: Posthümanizm/Transhümanizm Çerçevesinde Yapay Zekâyla Desteklenmiş Çevreci ve İklim Dostu Enerji Kavramına Yaklaşım (Selman Çağman)
 • Bölüm 12: Posthümanist Eleştirinin Vahasında, Kapsayıcı bir Tiyatronun Gölgesinde (Emre Koyuncuoğlu)
 • Bölüm 13: Yazında ve Sinemada Posthümanizm (Simay Turan)
 • Bölüm 14: Ridley Scott’ın Bıçak Sırtı (Blade Runner) Filminde İnsan Arayışı (Mahinur Gözde Kasurka)
 • Bölüm 15: Posthümanist Sanat Söylemi (Ayşe Azamet)
 • Bölüm 16: Müzik ve Posthüman (Elif Aykanat Özcan ve Yunus Yapalı)
 • Bölüm 17: Posthümanist Ekoeleştiri ve Covid-19: İnsanmerkezcilik Sonrası Doğaya Bakış (Erden El)
 • Bölüm 18: Posthümanizm Çağında Biyo-Politika ve Geliştirme Teknolojileri (Yunus Tuncel)
 • Bölüm 19: Pek İnsanca Bir Teşebbüs: Posthümanizm ve Etik (Emine Aydoğan)
 • Bölüm 20: Posthümanizm, Tıp ve Biyoetik İlişkisi (Sadık Toprak)
 • Bölüm 21:  İnsan Sonrası Siborg Aşkı Çerçevesinde İnsan-Makine Etkileşimi (Melike Şahinol)
 • Bölüm 22: Posthümanizm ve Cinsiyet Sorunsalı (Muhsin Yanar)
 • Bölüm 23: İnsan Sonrası Erkek(lik): Saç Ekimi Örneği (Melike Şahinol ve Burak Taşdizen)
 • Bölüm 24: Posthümanist Gelecekte Makine Yaratan Makineler: Bilimkurgu Sinemasında Yeni Frankenstein’lar (Yasin Yeşilyurt)
 • Sonsöz: “Posthümanizm Bizi Kurtarabilir mi?” (“Can Posthumanism Save Us?”) (Kevin LaGrandeur) (Çev. Ömer Faruk Peksöz)

Katkida Bulunanlar

Sidney I. Dobrin Florida Üniversitesi’nde Profesör ve İngilizce Bölüm Başkanı-dır. Yazma çalışmaları, dijital medya çalışmaları ve ekoeleştiri kesişimlerine odak-lanan disiplinlerarası bir araştırma merkezi olan İz Yenilik Girişimi’nin (Trace Innovation Initiative) Kurucu Direktörüdür. Adobe için Dijital Düşünce Lideri (Digital Thought Leader) olarak hizmet vermektedir. Writing Posthumanism, Posthuman Writing (Parlor Press, 2015) ve Postcomposition (Southern Illinois University Press, 2011) dahil olmak üzere çok sayıda kitap ve makalenin yazarı ve editörüdür.

Donna Haraway, Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi’nde Bilinç Tarihi Bölümü Üstün Fahri Profesörüdür. 1972 yılında Yale Üniversitesi Biyoloji bölümünden doktorasını alan Haraway bilim ve teknoloji çalışmaları, feminist teori ve çoklu tür çalışmaları üzerine yazılar yazmakta ve ders vermektedir. Haraway, Antro-poloji, Feminist Çalışmalar, Film ve Dijital Medya ve Çevre Çalışmaları Bölüm-lerinin bir üyesidir; Bilim ve Adalet Araştırma Merkezi’nde (the Science and Justice Research Center) aktif olarak görev yapmaktadır. Biyolojinin kültür ve siyasetle kesişimine odaklanan Haraway’in çalışması, bilim gerçeği, bilimkurgu, spekülatif feminizm, spekülatif fabülasyon, bilim ve teknoloji çalışmaları ve çok türlü dünyalardan oluşan sicim figürlerini araştırmaktadır. Başlıca kitapları şunlar-dır; Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (2016); Manifestly Haraway (2016); When Species Meet (2008); The Companion Species Manifesto (2003); The Haraway Reader (2004); Modest_Witness@Second_Millennium (1997); Simians, Cyborgs, and Women (1991); Primate Visions (1989); and Crystals, Fabrics, and Fields (1976, 2004). Fabrizio Terravova tarafından yapılan, Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival başlıklı uzun metrajlı bir film 2016 yılında gösterime girmiştir. Adele Clarke ile birlikte insan sayıları, feminist ırkçılık karşıtı üreme ve çevre ada-leti ve gelişen çoklu türlerle ilgili soruları ele alan Making Kin Not Population (2018) adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Karen Barad, Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi’nde Feminist Çalışmalar, Felse-fe ve Bilinç Tarihi Profesörü’dür. Barad’ın doktora çalışması kuramsal parçacık fiziği ve kuantum alan kuramı üzerinedir. Disiplinlerarası çalışmaları üzerine yo-ğunlaşan Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (Duke University Press, 2007) kitabının yanı sıra ve fizik, felsefe, bilim çalışmaları, postyapısalcı kuram ve feminist kuram alanlarında da sayısız makalenin yazarıdır. Ayrıca, Jacques Derrida üzerine çalışmaları da bulun-maktadır.

Rosi Braidotti, çağdaş feminist kuramcıdır. 1988’den beri Utrecht Üni-versitesi’nde Fahri Profesör olarak çalışmaktadır. Utrecht Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları (Women Studies, 1988-1995) bölümünün kurucu profesörü, Hollan-da Kadın Çalışmaları Okulu (School of Women’s Studies, 1995-2005) ve Beşerî Bilimler Merkezi (Centre for the Humanities, 2006-2016) kurucu direktörüdür. Ayrıca Avrupa yaz okulu NOISE ve Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Avrupa tema-tik ağı ATHENA’yı (the European thematic network in Women’s and Gender Studies) kurmuştur. Helsinki (2007) ve Linkoping’den (2013) fahri dereceler al-mıştır; 2009’dan beri Avustralya Beşerî Bilimler Akademisi (Fellow of the Australian Academy of the Humanities, FAHA) ve 2014’ten beri Academia Europaea (Member of the Academia Europaea, MAE) üyesidir. Başlıca yayınları şöyledir; Nomadic Subjects (2011) ve Nomadic Theory (2011), Posthuman (2013) ve Posthuman Knowledge (2019). Paul Gilroy ile Conflicting Humanities (2016) ve Maria Hlaajova ile The Posthuman Glossary (2018) kitaplarının editörlüğünü yapmıştır.

Kevin LaGrandeur, New York Teknoloji Enstitüsü’nde (New York Institute of Technology, NYIT) Onursal Profesör, Etik ve Gelişen Teknoloji Enstitüsü (Institute for Ethics and Emerging Technology) Üyesi ve NY Posthüman Araştırma Grubu’nun (NY Posthuman Research Group) kurucu ortağıdır. Teknoloji ve kültür, etik ve eğitim konularında uzmanlaşmıştır. Dr. LaGrandeur, Yapay Zekâ ve Etik (AI and Ethics) ve Journal of Posthumanism dergilerinin yayın kurulu üyesidir. Ayrıca, yayıncı Rowman ve Littlefield tarafından yazılan Critical Posthuman ve Citizenship Studies adlı kitap serisinin yayın kurulundadır. Hem mesle-ki alanda hem de popüler basında elliden fazla makale ve medya prodüksiyonu ve iki kitap yayımlamıştır: 2014 BilimKurgu ve Teknokültür Çalışmaları Ödülü’nü (Science Fiction and Technoculture Studies Prize) kazandığı Artificial Slaves (2013) kitabı ve sosyolog James Hughes ile yazdıkları Surviving the Machine Age (2017) kitabı gibi. Kendisi ve meslektaşı John Misak ile öğrencilerin William Shakespeare’i ve dünyasını anlamalarına yardımcı olmak için geliştirdikleri Artırıl-mış Gerçeklik (Augmented Reality) oyunu mevcut projeleri arasındadır.

Sümeyra Buran 2022 Ocak ayından itibaren Florida Üniversitesi İngilizce bölümünde Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında bilimkurgu ve posthümanizm alanında doktorasını bitirmiştir halen kadrosunun bulunduğu İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak filoloji ala-nında çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Üniversitesi Riverside kampüsü İngilizce bölümünde Prof. Dr. Sherryl Vint ile Bilimkurgu, Posthümanizm ve Feminist Üreme Teknolojileri üzerinde post-doktora yapmış ve Palgrave yayınevi tarafından basılan Technologies of Feminist Speculative Fiction: Gender, Artificial Life, and the Politics of Reproduction (Palgrave, 2022) adlı kitapta Dr. Vint ile birlikte editörlük yapmıştır. TPLondon yayınevi ev sahipliğinde dünyada posthümanizm alanında önde gelen akademisyen ve kuramcıların da editörlük yaptıkları Journal of Posthumanism’in kuruluşuna öncülük etmiş ve halen koordinatör editör olarak çalışmaktadır. Yine aynı yayınevinde bu kitabın da dahil oldu-ğu Posthumanism Serisi’nin editörlüğünü yapmaktadır ve serinin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm kitabının da editörlüğünü yapmıştır. Avrupa Kadın Cinayetleri Gözlemevi (European Observatory on Femicide) ülke (Türkiye) tem-silcisi komitesi üyesidir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’-nin ve Türkiye Kadın Cinayeti Gözlemevinin kurucusu, International Association for the Fantastic in the Arts (IAFA) kuruluşunda BIPOC komite üyesi ve Science Fiction Research Association (SFRA) kuruluşunda Türkiye temsilcisi üyesidir. Türkiye Patent ve Marka Kurumu’nda bir marka-patente sahip olan Buran birçok ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hem yürütmüş hem de bu projelerde araştırmacı olarak yer almıştır. Ulusal ve Uluslararası (Arts and Humanities Citation) indeksli dergilerde makaleleri, TechnoFeminist Science Fiction (2014) isimli Addleton Academic Publishers tarafından New York’da basılan bir kitabı ve Routledge ve Manchester University Press yayınevleri tarafından halen devam etmekte olan kitap projeleri vardır.

Pelin Kümbet: Kocaeli Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Pelin Kümbet, Lisans derecesini Ankara Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini de Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden almıştır. Doktora tez çalışmaları için 2014-2015 yılları arası ABD Kaliforniya Eyaleti’nde yer alan Kaliforniya Üniversitesi, Riverside’da bulunan Kümbet, Doktora tezini Kazuo Ishiguro’nun Never Let Me Go, Indra Sinha’nın Animal’s People ve Justina Robson’un Natural History’sinde posthüman bedenler üzerine yazmıştır. TPLondon yayınevinden Critical Posthumanism: Cloned, Toxic, and Cyborg Bodies in Fiction (2020) isimli kitabı çıkmıştır. Journal of Posthumanism’in kurucu editörlerinden biri olan Pelin Kümbet, derginin ekoeleştiri bölümünün alan editörüdür. Ayrıca serinin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm kitabının da seri editörlüğünü ve hakemliğini üstlenmiştir. İlgi alanları bilimkurgu, çağdaş tiyatro, medikal beşeri bilimler, bilim ve çevre çalışmaları, ekoeleştiri, eko-feminizm, posthümanizm ve posthümanist etik olan Pelin Kümbet’in bu alanda çalışmaları bulunmaktadır. Şu an kendisi Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kam-püsü İngilizce bölümünde doktora sonrası çalışmalarına devam etmektedir.

Kamil Aydın: İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörü olan Kamil Aydın, Anglo-Amerikan kültür araştırmaları konusunda yetkinliğini akademik çalışmalarına da yansıtmıştır. Bu anlamda ilk yüksek lisansını Amerikan iç savaş içerikli bir edebi yapıt olan Stephen Crane’nin Cesaret Madalyası (The Red Badge of Caurage, 1895) üzerine gerçekleştirmiştir. İngiltere’nin Warwick Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisans ve doktorasını “Karşılaştırmalı Kültürel Çalışmalar” alanında tamamlamıştır. Medya, kültür, eğitim, uluslararası ilişkiler, sanat ve edebiyat alanlarında çeşitli ödüllü proje, eserleri ve araştırmaları bulunan Aydın’ın başlıca çalışmaları; British Council tarafından basılan Images of Turkey in Western Literature (The Eothen Press, 1999), Karşılaştırmalı Edebiyat: Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı (Birey Yayınları, 2008), Entelektüel Yabancılar ve Ölümcül Kimlikler: Saul Bellow ve Sylvia Plath (Kendi Yayını, 2005) ve Sosyal bilimler alanı en iyi BAP projesi dalında Atatürk üniversi-tesi tarafından ödüllendirilmiş olan sözlük çalışması Kelime Seçimleri Sözlüğü (Eser Ofset Matbaacılık, 2015). Bunların yanı sıra; medya, kültür, eleştiri, dijitalleşme, eğitim, uluslararası ilişkiler, sanat ve edebiyat alanlarında çeşitli makale, seminer, panel, konferans ve konuşmaları bulunmaktadır.

Başak Ağın: Doç. Dr. Başak Ağın, TED Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Posthümanizm ve çevreci beşerî bilimler alanlarını Türk oku-ruyla buluşturmak amacıyla yola çıkan PENTACLE (https://thepentacle. org) adlı web sitesinin kurucusudur. Ağın’ın Posthümanizm: Kavram, Kuram, Bilim-Kurgu (Siyasal Kitapevi, 2020) başlıklı kitabı, posthümanizm alanında Türkçe kaleme alınmış ilk monograf olarak, İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği İDEA’nın 2022 kitap ödülünü almıştır. CLCWeb, Ecozon@, Translation Review ve Neohelicon gibi dergilerde makaleleri yayımlanmış olan Ağın, posthüman, çevreci, medikal ve dijital beşerî bilimlere yönelik bir el kitabının editörlüğünü yürütmektedir. Ağın’ın, Şafak Horzum’la ortak editörlüğünü üstlendiği Posthuman Pathogenesis başlıklı derleme kitabı 2022’de Routledge’dan yayımlanmıştır.

Meryem Ayan, 1992 yılında Ege Üniversitesi İngiliz Edebiyatı ve Dili Bölü-mü’nden mezun olmuş, yüksek lisansını 1997 yılında aynı bölümden almıştır. Doktora derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “The Ghosts of the Past in Ethnic Female Literature” (2002) başlıklı teziyle almıştır. On yedi yıl Pamukkale Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde Doçent Dr. olarak bölüm başkanlığı görevini yürüttükten sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebi-yatı Bölümü’nde Profesör Dr. olarak bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları, etnik kadın romanlarında kadının anlatımı, hikayesi, kimliği, yeri, feminizm, kültürel çalışmalar ve toplumsal cinsiyet çalışmalarıdır.

Yelda Erçandırlı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölü-münde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler ABD’de ve doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ABD’de tamam-lamıştır. 2016-2017 yıllında 12 ay süreyle Concordia Üniversitesi (Montreal/ Kanada) Siyaset Bilimi bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Yeşil teori, Antroposen tartışmaları ve posthümanizm üzerine çalışmaları bulunmakta-dır.

Tahir Çetin Akıncı, 2000 yılında Elektrik Mühendisliği alanında lisans derecesini almıştır. Dr. Akıncı, İstanbul Marmara Üniversitesi’nden sırasıyla 2005 ve 2010 yıllarında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, doktora sonrası araştırmalarını yapmak için Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsünde (UCR) halen Misafir Araştırmacı olarak çalışmaktadır. Araştırma çalışmaları arasında bilişsel sistemler, yapay zekâ yön-temleri, makine öğrenimi, elektrik güç sistemleri ve veri analitiği yer almaktadır.

Alfredo Martinez-Morales, Güney Kaliforniya Güneş Enerjisi Araştırma Girişi-mi’nin (Southern California Research Initiative for Solar Energy, SC-RISE) Genel Müdürü ve Bourns Mühendislik Koleji Çevresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nde (Bourns College of Engineering Center for Environmental Research and Technology, CE-CERT) Araştırma Profesörüdür. Martinez-Morales, Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsünden (UCR) lisans, yüksek lisans ve doktora dallarında elektrik mühendisliği diploması almıştır. Güncel araş-tırmaları arasında güneş pilleri, alkali metal piller, yüksek düzeyde entegre yeni-lenebilir enerji kaynakları, enerji depolama sistemleri ve mikro şebekeler bulun-maktadır. Martinez-Morales, UCR’daki Sürdürülebilir Entegre Şebeke Girişi-mi’nde (Sustainable Integrated Grid Initiative, SIGI) baş araştırmacıdır ve SIGI akıllı şebeke test yatağı sisteminin ve Güney Kaliforniya’da çoklu mikro şebeke-lerin mühendislik, izin ve dağıtımına katkıda bulunmuştur.

Çağdaş Dedeoğlu, The Posthuman Lab kurucu direktörü ve Journal of Posthumanismkurucu editörüdür. Halen, Yorkville Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri dersleri vermektedir. Aynı zamanda Toronto Üniversitesi bünyesinde devam eden posthümanizm ve dijital aktivizm projesinin eş yürütücüsüdür. Bunların yanı sıra, Ontario Tech Üniversitesi’ne bağlı Dijital Yaşam Enstitüsü (Yapay Zekâ Yansımaları Araştırma Birimi), Brock Üniversitesi Posthümanizm Araştır-ma Enstitüsü ve Eleştirel Din Çalışmaları Merkezi araştırmacısıdır. Proje ve yayınlarına http://www.cagdasdedeoglu. com/ adresinden ulaşılabilir.

Selman Çağman, Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mesleğinde 16 yılı aşkın hem endüstriyel hem de akademik geçmişe sahip deneyimli bir mühendistir. Biyo-gaz, anaerobik fermantasyon ve biyokütle projeleri gibi ileri atık arıtma teknolo-jileri için çeşitli projelerin araştırma ve geliştirmesinden sorumlu olmuştur. Biyo-gaz prosesi, atıktan enerji üretimi, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu fırsatlarının araştırılması konularında birçok bilimsel yayını bulunmaktadır. Kendisi enerji, atıktan enerji üretimi, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği alanlarında çalışmaktadır. Kendisi şu an University of South Florida (USF) da doktora sonrası çalışmalarını yürütmektedir.

Emre Koyuncuoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri Edebiyatı’nı bitirmiştir. Yüksek Lisans’ını İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde tamamlamıştır. Arkadaşlarıyla 1987’de “Yeşil Üzümler Hareket Tiyatrosu”nu kurmuştur ve 1997’e kadar birçok farklı alanlardan sanatçılarla koreografiler ve performanslar gerçekleştirmiştir. 1997’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun kuruluşundan 2010’a kadar tiyatronun sanatçı kadrosunda yer aldı. 2010 yılında İBB Şehir Tiyatroları’na yönetmen olarak davet edilen ve halen kadrosunda olan Koyuncuoğlu, İBBŞT’de Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’ni kurdu ve uluslararası ve disiplinlerarası sahne sanatçıları için birçok atölyenin gerçekleştiği bu merkezin halen yöneticiliğini yapmaktadır. Koyuncuoğlu, 30 yıla yakındır yerel ve uluslararası alanda birçok sanatsal proje gerçekleştirmiş, uluslararası sanatçı bursları kazanmış ve ödüller almıştır. 2017’den itibaren Sakıp Sabancı Müzesi’nde “Müzede Sahne”e başlığı altında her yıl gerçekleşen Gösteri Sanatları Festivali’nin küratörlüğünü yapmaktadır. Halen Koç Üniversitesi’nde “Acting and Drama” ve “World Theatre” derslerini vermekte ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Genel Sanat Yönet-meni yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Simay Turan lisans ve yüksek lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde 2006-2014 yılları arasında müzik eğitimi almıştır. 2019 yılında başladığı doktora öğrenimi sırasında posthümanizm hareketinin önerdiği bütünleştirici dünya görüşüyle tanışmış ve posthümanizmin sanat ve edebiyatla kesişen çeşitli alanlarında araştırmalar yapmaya başlayarak çeşitli akademik dergilere katkıda bulunmuştur. Yazmakta olduğu doktora tezinde Fransız edebiyatında teknoloji ve posthüman imgelem konularına eğilmektedir. 2017 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta, doktora öğrenimini aynı bölümde sürdürmektedir.

Mahinur Gözde Kasurka 2015-2022 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı alanındaki doktora çalışmalarını “A Posthumanist Study of the Dystopian Novel: Margaret Atwood’s Oryx and Crake, Jeanette Winterson’s The Stone Gods, David Mitchell’s Cloud Atlas” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Posthümanizm ve distopya/bilimkurgu türleri üzerine çeşitli çalışmalar yürütmekte olan Kasurka on yıldır çeşitli devlet okullarında İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Ulusal/Uluslararası çeşitli konferanslarda bildiriler sunmuş olan Kasurka posthümanizmin önemli temsilcilerinden Rosi Braidotti’nin 2019 yılında “Posthuman Knowledge(s)” yaz okuluna katılmıştır.

Ayşe Azamet, Cumhuriyet Üniversitesi’nde El Sanatları Bölümü Mimari Dekora-tif Sanatlar Programında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölü-mü’nde, Yüksek Lisans derecesini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde, Doktora derecesini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden almıştır. Biyosanat alanındaki araştırmalarının odağında biyoteknoloji ve genetik bilimi bulunmaktadır. “Bilim ve Teknoloji Ekseninde Sanatın Paradigmatik Devinimi: Biyo-Sanat” isimli, yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesini araştırmacı olarak ta-mamlamıştır.

Elif Aykanat Özcan Bilkent Üniversitesi Müzik Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden (2008) mezun olmuştur. 2017 yılında Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği programını tamamlamıştır. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda yüksek lisans eğitimini (2018) tamamlamıştır. 2019 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı’nda eğitimine devam etmektedir. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli animasyonlar ve çizgi filmlerde karakter seslendirmeleri yapmaktadır. Yaratıcı drama, sanat terapisi, sanat eğitimi ve oyun yoluyla müzik eğitimi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Yunus Yapalı, 2007 yılında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü Lisans; 2015 yılında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans; 2018 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Drama ve Eğitim ABD Yüksek Lisans programlarından mezun olmuştur. 2019 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı’nda eğitimine devam etmektedir. 1996 yılında Kültür Bakanlığı “Geleneksel Türk Tiyatrosu,” 2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığı “Anadolu Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi,” 2020 yılında Çağdaş Drama Derneğinin Yaratıcı Drama Eğitmenliği ve Hikâye Anlatıcılığı programlarını tamamlamıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi, Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi, Erken Çocuklukta Drama Eğitimi, Oyun Gelişimi, Materyal Geliştirme ve Çocuk Edebiyatı derslerini yürütmektedir. Ayrıca, Sanat Eğitimi, Drama, Sanat Terapi, Hikâye Anlatıcılığı, Jeux Dramatique ve Erken Çocukluk Müzik Eğitimi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Erden EL Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans diploması ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden İngilizce Öğretmenliği Sertifikası almıştır. Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesini elde eden Erden El, Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlamıştır. 2015 senesinde Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavı’nı kazanarak 2021’e kadar Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenliği yapmıştır. Biri Avusturya ikisi Almanya olmak üzere üç adet bilimsel toplantıda bildiri sunmuş ve altı adet makale yayınlamıştır. Başlıca araştırma konusu ekoeleştiridir. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yunus Tuncel Nietzsche Circle’in kurucularından olup yılda iki kere çıkan online dergi The Agonist’in de editorüdür. Doktorasını New School for Social Research de tamamladıktan sonra New York Üniversitesi’nde ders vermeye başlamıştır ve halen de orada çalışmaya devam etmektedir. Farklı alanlarda birçok makale yayınlamış ve dünyanın farklı yerlerinde konferanslarda sunumlar yapmıştır. Tuncel şu kitapların yazarıdır: Towards a Genealogy of Spectacle (Eye Corner Press, 2011), Agon in Nietzsche (Marquette University Press, 2013), Emotions in Sport (Routledge, 2019), Emotions in Nietzsche (Schwabe, 2021) ve Nietzsche and Trans-humanism (Cambridge Scholars Publishing, 2017) antolojisinin editörüdür. 2010’dan beri ABD’de ve uluslararası alanda posthümanizm üzerine araştırma yapmakta ve posthümanistler ile çalışmaktadır. New York Posthuman Research Group’un kurucu üyelerinden ve Journal of Posthumanism’in kurucu editörlerinden-dir. Ayrıca spor felsefesi, performans felsefesi ve müzik felsefesi üzerine çalışmaları vardır. Genel olarak araştırma ilgi alanları şunları kapsamaktadır: sanat, rekabet (rekabet kültürü), kültür, mit, müzik, güç (güç ve iktidar teorileri), suç ve ceza teorileri, görüntü, spor, performans ve tiyatro. Disiplinlerarası kültürlerde sanat ve felsefenin belirli kültürel bağlamlarda nasıl etkileşime girdiği ile ilgilenmekte ve Philomobile adlı peripatetik bir projeye devam etmektedir.

Emine Aydoğan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. 2003 yılında yüksek lisansını “Descartes Metafiziğinin Temel Problemleri” başlıklı tezini tamamlayıp aynı yıl doktora öğrenimine başlayan Aydoğan 2019 yılında doktorasını “Alain Badiou’-nun Hakikat Teorisi ve Etiği” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2021 yılında Doktor Öğretim Üyesi olan Aydoğan halen Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sadık Toprak, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim dalında Prof. Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çocuk ve kadın istis-marı konularında çok sayıda çalışması olan Sadık Toprak, halen ulusal ve uluslar-arası düzeyde, çeşitli projelerde görev almaktadır. Özellikle kadına yönelik şiddet konusunda uluslararası kuruluşlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Sadık Toprak aynı tür kimyasal silahların antemortem ve postmortem teşhisi konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası projede çalışmış ve halen çalışmaktadır. Hem kadın ve çocuğa yönelik şiddet hem de kimyasal silahlar konusunda çok sayıda, yayın, konuşma ve eğitim yapmıştır.

Melike Şahinol (Dr. rer. Soc.), Max Weber Vakfı’na bağlı Orient-Institut İstanbul’da “İnsan, Tıp ve Toplum” araştırma alanının yöneten kıdemli araştırmacıdır. Şahinol, Universität Duisburg-Essen’de sosyoloji, siyasi bilimler ve psikoloji okumuştur. 2015 yılında Eberhard-Karls Universität Tübingen’de sosyoloji dalında doktorasını tamamlamıştır. Eberhard-Karls Universität Tübingen, DFG-Graduiertenkolleg Bioethik’ten aldığı üç yıllık bir burs ile nörobilim uygulamaları ve teknikleri, ağırlıklı olarak da bedensel engelli hastalarda beyin-bilgisayar arayüzleri üzerine araştırma yapmıştır. Bu doktora çalışması ile ilişkili olarak nöro-bilim ve nöroteknolojik konularında yürütülen pek çok uluslararası araştırma projesine katılmıştır ve hastanelerde, laboratuvarlarda ve çeşitli beyin ameliyatlarında etnografik araştırmalar gerçekleştirmiştir. Şahinol’un aldığı pek çok araştırma bursu arasında Harvard University, Kennedy School of Government’tan aldığı burs da yer alıyor. Araştırma alanları Teknoloji, Beden ve Tıp Sosyoloji ve Sakatlık Teknobilimi (Crip Technoscience)’dır. Bu alanları bilhassa İnsan Geliş-tirme (Human Enhancement) ve posthümanizm perspektifle araştırmaktadır. Şu anki projesi olan “Eklemeli Üretim: Çocuklukta Olanak Sağlayan Teknoloji” teknolojik-fix mantığının ötesinde çocuklar için 3D baskılı protezlerin gelişimini bir Sakatlık Teknobilimi perspektifinden analiz etmektedir. Diğer projelerde, örneğin tıbbileştirilmiş erkeklikleri feminist posthümanizm bakış açısıyla incelemektedir. Şahinol’un devam eden ve biten projelerinin detayları bu web sitesinde mevcuttur: https://melikesahinol.wordpress.com/ Şahinol Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı’nın (STS TURKEY) kurulmasına öncülük etmiştir. 3-4 Ekim 2017 tarihinde OII’de gerçekleştirilen kurucu toplan-tısı koordinatörlerinden biri olan Şahinol, STS’i Türkiye’deki genç akademisyenleri desteklemek için daha şeffaf ve kapsayıcı hale getirmek için çeşitli konfe-ranslar ve STS atölyeleri düzenlemiştir. Türkiye’de STS’nin yayılmasına katkı sağ-lamaya devam etmektedir.

Muhsin Yanar 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden “Kitle İletişim Araçlarının Yabancı Dil İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Becerileri Üzerindeki Etkisi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. 2018 yılında, aynı üniversitede, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölü-mü’nden “Don DeLillo’nun Americana, Great Jones Street ve White Noise adlı eser-lerinde Teknokültür ve Hipergerçeklik” başlık teziyle doktora derecesini almıştır. Yanar, Don DeLillo ve Meta-İnsan: Çağdaş Amerikan Romanında Metalaşma (2021) isimli kitabın yazarıdır. Ayrıca Posthümanizm Serisi’nin hem ilk kitabı Edebiyatta Posthümanizm hem de ikinci editöryal kitabı olan Çokdisiplinli Çalışmalarda Post-hümanizm’in de redaktörlüğünü üstlenmiştir. 2013’ten beri ulusal ve uluslararası çeşitli dergi ve kitaplara yazar, hakem ve redaktör olarak katkıda bulunan Yanar, Sabancı Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Görevlisi olarak “Edebiyatın Büyük Eserleri,” “Edebiyatın Büyük Eserleri: Modern Öncesi Dönem” dersleri vermiştir. Yanar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmakta ve Söylev Analizi, Anlambilim dersleri vermektedir. Aynı üniversitede Çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Posthümanizm, Transhümanizm, ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Burak Taşdizen Lisans ve yüksek lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tamamlamıştır. Örgü deseni ve becerisi-ni çevreleyen mikro-ekonomilere odaklanarak, bir kadın örgü topluluğu üzerine bir örgü pratiği etnografisi yazdı. 2016-2019 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış ve lisans tasarım stüdyosunda ders vermiştir. 2020-2022 yılları arasında bir Alman beşerî bilimler kuruluşu olan Max Weber Vakfı’nın Orient-Institut İstanbul’da proje koordinatörü ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yasin Yeşilyurt Maltepe Üniversitesi Radyo-TV-Sinema bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Avustralya Monash Üniversitesinde Akademik İngilizce, New York Film Akademisinde Film Yapım eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Video Kurgu Operatörü olarak çalışmıştır. Çeşitli eğitim kurumlarında radyo programcılığı, kısa film ve senaryo dersleri vermiştir. 2012 yılında Maltepe Üni-versitesi İletişim Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini “Posthümanizm ve Bilimkurgu Sineması” başlıklı teziyle 2017 yılında tamamlamıştır. 2019-2021 yılları arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo-TV-Sinema Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. Katıldığı uluslararası konferanslar, hakemlikler ve yayınlarıyla posthümanizm çalışmalarına katkı vermeye devam etmektedir.

Şafak Horzum, lisans (2010), yüksek lisans (2015) ve doktora (2022) derecelerini Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan almış olup Ankara Bilim Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Horzum, Erasmus+ programı kapsamında Eylül 2016-Şubat 2017 arasında Lizbon Üniversitesi, Portekiz’de, Fulbright bursu ile de Ağustos 2019-Temmuz 2020 arasında Harvard Üniversitesi, ABD’de misafir araştırmacı olarak çalışmalarını yürütmüş-tür. Horzum, 2016 yılında Oya Baydar’ın Çöplüğün Generali romanı çevirisi ile ASLE’nin (Association for the Study of Literature and Environment) çeviri hibesi almıştır. 2021 yılında Münster Üniversitesi’nin (Ehrenpreis Centre for Swift Studies, Almanya) seyahat ödülünü alan Dr. Horzum, akademik çalışmala-rına, fantezi kurgusunda posthüman öznelik, toplumsal cinsiyet, erkeklik, hiciv ve mizah alanlarında devam etmektedir.

Ömer Faruk Peksöz Kocaeli Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olan Ömer Faruk Peksöz İngiliz Edebiyatı doktora tezini İngiliz modernist romanında ses ve siyaset ilişkisi üzerine yazmaktadır.

Cover image: Image adapted from photo by Yuyeung Lau on unsplash.com (-lr5mTjURI5c-)

Product Details:

Paperback ISBN: 978-1-80135-122-5
Digital ISBN: 978-1-80135-123-2
Posthumanism Series: 5
Publisher: Transnational Press London
Published:  30/10/2022
Language: English and Turkish
Pages: 499
Binding: Digital and Paperback
Interior Ink: Black and White
Weight (approx.): 0.65 kg
Dimensions (approx.): 18.9 cm x 24.61 cm

Additional information

Weight 0.65 kg
Version

Digital, Ebook/Kindle

You may also like…