Göç ve Emek Okumaları

£24.50

Göç ve Emek Okumaları | Yayına Hazırlayan: Fethiye Tilbe | Published/Yayın tarihi: 22.02.2021 [ Custom Textbook Series: 3 ] | Paperback/Karton Kapak: ISBN: 978-1-80135-040-2 Talebe.com’dan Al | Lulu’dan Al | Digital/Dijital: ISBN: 978-1-80135-041-9   | Google Play’de Oku | Talebe.com’da OkuCEEOL’de Oku

Description

Goc ve Emek Okumalari

Göç ve Emek Okumaları

Yayına Hazırlayan: Fethiye Tilbe

Published/Yayın tarihi: 22.02.2021 [ Custom Textbook Series: 3 ]

Paperback/Karton Kapak: ISBN: 978-1-80135-040-2 Talebe.com’dan Al | Lulu’dan Al
Digital/Dijital: ISBN: 978-1-80135-041-9   | Google Play’de Oku | Talebe.com’da Oku | CEEOL’de Oku

Bu kitap Göç ve İşgücü konularına odaklanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri ve benzeri alanlardaki derslerde temel metin olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Kitapta yeralan bölümler daha önce Göç Dergisi, Migration Letters gibi derilerde yayınlanmış makale ve kitap bölümlerini kapsamaktadır. Kitap, bütünlüklü bir çerçeve sunması açısından 3 kısımdan oluşacak biçimde planlanmıştır. Birinci kısımda, uluslararası göçe ilişkin kavram ve kuramlar tartışılmakta, Türkiye göç yönetiminin gelişen seyri ve göçmen emeğine yönelik yasal çerçeve sunulmaktadır. İkinci kısım, göçmen emeği, değişen koşullar ve emek piyasası dinamiklerine odaklanmakla birlikte, bunu, farklılaşan gruplar üzerinden tartışmaya açmaktadır. Son olarak üçüncü kısım, çoğunlukla emek piyasaları ve istihdam üzerinden şekillenen uyum ve toplumsal kabul meselelerine, medyanın yarattığı algıyı da dahil ederek bir tartışma zemini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bu kısımda, tüm dünyayı etkisi altına alan ve hem emek piyasaları hem de göçmenler gibi dezavantajlı gruplar üzerinde yıkıcı etkilere yol açan COVİD-19 pandemisinin Türkiye’de göçmen emeği üzerindeki etkisini, Suriyeli ve Afgan göçmen grupları özelinde inceleyen çalışmalara yer verilmektedir.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ – Fethiye Tilbe

BİRİNCİ KISIM: Kavramlar, Kuramlar ve Türkiye’de Göç Yönetimi

 • BÖLÜM 1. Küresel Hareketlilik Çağında Göç Kuramları ve Temel Kavramlar – İbrahim Sirkeci ve Filiz Göktuna Yaylacı
 • BÖLÜM 2. Göç Kuramlarında Kayıp Halka – Douglas S. Massey
 • BÖLÜM 3. Transnasyonal Mobilite ve Çatışma – İbrahim Sirkeci
 • BÖLÜM 4. Türkiye’nin Göç Yönetiminin Dünü ve Bugünü – Aslı Şirin Öner
 • BÖLÜM 5. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda Yer Alan Koruma Türleri: Mevzuat ve Kavramlar – Elif Uzun
 • BÖLÜM 6. Bir Güvensizlik Ülkesi Olarak Türkiye’nin Mültecileri, Suriyeliler ve Türk Mülteciler – İbrahim Sirkeci

İKİNCİ KISIM: TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA GÖÇMENLER

 • BÖLÜM 7. Suriyelilerin Demografik Yapısı – Murat Yüceşahin ve İbrahim Sirkeci
 • BÖLÜM 8. Suriyeli Sığınmacıların Emek Piyasasına Katılımları  – Ulaş Sunata
 • BÖLÜM 9. Beş Sınır Kenti ve İşgücü Piyasalarında Değişim: 2011-2014 – Kuvvet Lordoğlu ve Mustafa Aslan
 • BÖLÜM 10. Hatay’daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri ve Mekânsal Faktörler – Olgu Karan, Bilge Çakır ve Erhan Kurtarır
 • BÖLÜM 11. Göç ve Hayatta Kalma Mücadelesi: İstanbul’da Azerbaycanlı kadın göçmenlerin hayatta kalma mücadelesi ve endüstriyel üretim – Saniye Dedeoğlu
 • BÖLÜM 12. Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması-Ayrışması – Mustafa Kemal Şan ve Meryem Küçük

ÜÇÜNCÜ KISIM: TOPLUMSAL KABUL, MEDYA VE DEĞİŞEN ÖRÜNTÜLER

 • BÖLÜM 13. Türkiye Toplumunda Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabulü ve Dışlanması – Ahmet Koyuncu
 • BÖLÜM 14. Koronavirüs Salgınında Göçmenlere Yönelik Medya Söylemi: Türk ve Çek Yazılı Çevrimiçi Medya Karşılaştırması – Marcel Meciar
 • BÖLÜM 15. “Pandemi Mevcut Sorunları Derinleştirdi”: İstanbul’da Kayıtdışı Afgan Göçmenler, Sağlık, Hastalık ve Kovid-19 Pandemisi – Nihan Bozok ve Mehmet Bozok
 • BÖLÜM 16. Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler – Selma Akay Ertürk

Yazarlar Hakkında:

CREDITS: Cover image/ Kapak Görseli: Shubham Verma, https://unsplash.com/photos/Tlyteh1470o

Product Details:

Custom Textbook Series: 3
ISBN: 978-1-80135-040-2 (print)
ISBN: 978-1-80135-041-9 (dijital)
Publisher: Transnational Press London
Published: 22 February 2021
Language: Turkish
Pages: 297
Binding: Paperback
Interior Ink: Black & white
Weight (approx.): 0.4 kg
Dimensions (approx.): 15cm wide x 23cm tall

Additional information

Weight 0.40 kg
Version

Print

Binding

Paperback

Interior Ink

Black and White

You may also like…